Jakie są zalety zatrudniania seniorów?

Liczba emerytów pracujących wzrasta. To zasługa ich doświadczenia, opanowania i przywiązania do stanowiska oraz  firmy. Kolejną zaletą jest większa elastyczność z uwagi na mniej intensywny tryb życia oraz niższe koszty pracy.  Starsi pracownicy to dawny model uczeń – mistrz, oparte na czerpaniu z wiedzy i doświadczenia. Polskiemu rynkowi pracy przyniesie to ogromne korzyści.
Nastawienie na pracowników 50+ jest bardzo dobrym sposobem radzenia sobie z niedoborem rąk do pracy, szczególnie w branżach i na stanowiskach, które wymagają większego doświadczenia.

Dzisiejsi 50-latkowie są w dużo lepszej kondycji psychofizycznej, niż osoby w takim wieku jeszcze 20 lat temu. Żyjemy coraz dłużej, coraz lepiej dbamy o swoje zdrowie, a szeroki dostęp do wiedzy i środków masowego przekazu ułatwia nadążanie za tzw. nowinkami technologicznymi. Widać to w najnowszych danych ZUS, które pokazują duży skok aktywności zawodowej emerytów. To zjawisko, z którego polscy pracodawcy powinni czerpać pełnymi garściami, dając starszym pracownikom zatrudnienie na dobrych warunkach i korzystając z ich wiedzy i doświadczenia przy rozwijaniu tych młodszych – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Seniorzy – wieloletnie doświadczenie
Lata doświadczenia to umiejętność szerokiego spojrzenia na każdą sytuację. Osoby, które „widziały już wiele”, potrafią łatwiej i szybciej znaleźć rozwiązanie problemu. Wielowymiarowo analizują sytuację, wskazują różne możliwości i rzadziej popełniają pomyłki. Jeśli do tego są otwarte na „świeże” pomysły młodszych i potrafią o nich konstruktywnie dyskutować, mogą stanowić ogromną wartość dla instytucji. Umiejętne budowanie zespołu zgodnie z modelem „uczeń – mistrz” często pozwala firmom osiągać lepsze wyniki.

Opanowanie starszych pracowników
Duże doświadczenie przekłada się na opanowanie w podejściu do pojawiających się zadań i problemów. Chłodniejsze spojrzenie pozwala dojrzalszym pracownikom lepiej ocenić sytuację i zaproponować sprawdzone rozwiązanie. W instytucjach opartych przede wszystkim na bardzo młodych pracownikach seniorzy mogą równoważyć nadmierne emocje, ograniczając liczbę popełnianych błędów.

Przywiązanie do stanowiska lub firmy
W starszych pokoleniach nikogo nie dziwi praca w jednej firmie lub na jednym stanowisku przez dziesiątki lat, a nawet pozostawanie w tej samej instytucji od początku kariery zawodowej do emerytury. Wśród młodszych, żądnych zmian i szukających coraz lepszych możliwości, takie przywiązanie do pracodawcy wręcz zanika. W związku z tym współcześnie wiele przedsiębiorstw boryka się z dużą rotacją pracowników, potrzebą częstego wdrażania kolejnych i ryzykiem związanym z niepewnością jak nowa osoba poradzi sobie w firmie. Dlatego zatrudnienie starszego pracownika może być najkorzystniejszym rozwiązaniem, szczególnie na kluczowych stanowiskach, na których częste zmiany mogą w większym stopniu wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Seniorzy – większa elastyczność i zaangażowanie
Osoby 50+ i starsze często mają już dorosłe dzieci, które żyją własnym życiem. Nierzadko tę „lukę” w obowiązkach i więcej czasu wolnego chętnie wypełnią zajęciami, które pozwolą im zaspokoić potrzeby samorealizacji i bycia potrzebnym. Dzięki tym czynnikom są w stanie lepiej dopasować się do wymogów i warunków pracy, angażując się w nią w większym stopniu, niż młodsi, których czas w ogromnym stopniu pochłaniają obowiązki rodzinne. Dodatkowo, niektórzy seniorzy chętnie podejmują pracę na część etatu, by dorobić do emerytury, ale mieć też trochę czasu np. dla wnuków.

Emerytowani pracownicy – niższe koszty pracy
Firmy zatrudniające seniorów mogą liczyć na różne ulgi, które obniżają koszty zatrudnienia. Na przykład nie muszą płacić na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety w wieku powyżej 55 lat. Dodatkowo, za zwolnienie lekarskie pracownika 50+ pracodawca płaci tylko przez 14 dni, podczas gdy przy osobach młodszych ZUS przejmuje wypłatę świadczeń dopiero po 33 dniach nieobecności pracownika.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *