News will be here

Jak radzić sobie z alergią?

Łagodna zima może być czasem wzmożonego pyleniu roślin,  unoszące się pyłki w powietrzu są zmorą dla alergików. Alergia dotyka coraz więcej osób. Ponad połowa ludności z krajów wysoko rozwiniętych boryka się z tym problemem.
W Polsce stwierdzono u  40% osób objawy alergii. Jest znacznie wyższy wskaźnik, gdyż nie wszyscy przeszli badania. Mają tego typu dolegliwości, ale okres oczekiwania na wizytę u Alergologa, później znów kolejka do testów na alergię, zniechęca.
Jest możliwość w wygodny i bezpieczny sposób uwolnienia się od uciążliwego kataru, kichania czy załzawionych oczu, dzięki nowoczesnej cząsteczce desloratadynie – substancji aktywnej II generacji.

Okres: 3-8 czerwca 2019
Alert: Trwa okres intensywnego pylenia silnie uczulających traw. W powietrzu rejestrowany jest pyłek szczawiu, pokrzywy, babki i komosy. Źródło: Aplikacja dla Alergików Nie kichaj, na podstawie danych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Pylenie roślin rozpoczyna się już w lutym i trwa nawet do końca października, ale z roku na rok obserwuje się, że stężenie pyłków roślinnych o silnych właściwościach uczulających wzrasta w powietrzu coraz wcześniej i utrzymuje się coraz dłużej. Najgorszy okres dla alergików przypada od połowy maja do końca czerwca, kiedy pyli najwięcej roślin. Latem natomiast zaczynają pylić m.in. trawy i byliny, co także może być bardzo uciążliwe dla osób z nadwrażliwością.

W tym roku pylenie roślin może być szczególnie uciążliwe ze względu na łagodną w większości kraju zimę. Nie sposób uniknąć kontaktu z pyłkami, które unoszą się wszędzie w powietrzu i stanowią bardzo silne alergeny – duża część alergików to osoby uczulone właśnie na pyłki roślin.

Alergia to choroba cywilizacyjna
Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Ze wzrostem zachorowalności mamy do czynienia mniej więcej od lat 80-tych ubiegłego wieku. Częstość jej występowania rośnie wraz z postępem cywilizacji i jest skorelowana ze stopniem rozwoju danego regionu. Najwięcej alergii występuje więc w bogatych krajach wysokorozwiniętych, m.in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii czy w Kanadzie. W coraz większym stopniu ten problem dotyczy również Polski.

Wzrost zapadalności na alergie jest zależny od wielu czynników. Ma związek ze stylem życia, z tym co jemy i pijemy. Nie bez znaczenia jest także coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, w którym
na co dzień funkcjonujemy. Naukowcy twierdzą, że rozwojowi alergii najbardziej sprzyjają spaliny samochodów, w tym szczególnie silnika diesla. Wykazano, że częstość występowania alergii jest cztery razy wyższa u osób mieszkających w pobliżu (do 500 m) ruchliwej drogi. W opinii pediatrów, nadwrażliwość u dzieci powstaje dlatego, że w naszym otoczeniu jest zbyt czysto i jest w nim duża ilość chemii.

W Polsce, w badaniach przeprowadzonych w latach 2006-2008 wykazano, że cechy nadwrażliwości
czy alergii ma ok 40% populacji. Szacuje się, że teraz jest to nawet 50%.

Skutki alergii
Mimo coraz częstszego występowania, choroby alergiczne są często bagatelizowane. Tymczasem okazuje się, że mają one znaczący, negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Kojarzony z łagodnymi objawami nieżyt nosa skutkuje obniżeniem koncentracji, zmęczeniem i sennością w ciągu dnia. Poza obniżeniem wydajności w pracy, osoby z alergią mogą również częściej powodować wypadki samochodowe, tym bardziej, jeśli zażywają leki przeciwalergiczne starszej generacji. Wykazano, że nawet co piąty wypadek na drodze powodowany jest przez pacjentów przyjmujących leki, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną – w tym także leki na alergię.

Jak leczyć objawy alergii?
W leczeniu alergii znaczącą rolę odegrały kortykosterydy (hormony kory nadnerczy) wprowadzone do obiegu farmaceutycznego na początku lat 60-tych. Obecnie wg zaleceń międzynarodowych standardem w leczeniu alergicznego nieżytu nosa są donosowe glikokortykosteroidy.

W latach 70-tych pojawiły się dwie kolejne grupy leków: tzw. kromony i leki antyhistaminowe. Kromony stosuje się zapobiegawczo, przed wystąpieniem objawów, celem prewencji.

Natomiast stosowanie niektórych leków antyhistaminowych (zwłaszcza I generacji) było do tej pory obciążone uciążliwymi objawami ubocznymi: powodowały senność, uczucie zmęczenia. Mogły także wchodzić w reakcję z jedzeniem lub innymi lekami; mogły także mieć niekorzystny wpływ na serce.10

Najnowsza, II generacja leków, to leki antyhistaminowe II generacji, charakteryzujące się zdecydowanie mniejszymi efektami ubocznymi w stosunku do leków I generacji, większą skutecznością i szybkością działania, na przykład ma desloratadyna, która zaczyna działać szybko – już po 30 min od podania – i długo – powyżej 24h! Nie wykazuje przy tym interakcji z jedzeniem, alkoholem czy innymi lekami. W odróżnieniu od innych preparatów I generacji, nie powoduje senności i nie wpływa także na zdolność do prowadzenia pojazdów.

Pylenie roślin: wyłącz alergię – włącz energię!
Coraz więcej osób cierpi z powodu objawów alergii w wyniku postępu i rozwoju cywilizacji,. Szczególnie uciążliwy dla alergików może być okres wzmożonego pylenia roślin – maj, czerwiec, a także lipiec. Łagodzenie objawów alergii przynosi ulgę, znacznie podnosi komfort życia pacjentów i umożliwia im codzienne funkcjonowanie. Leczenie objawów chorób alergicznych staje się coraz skuteczniejsze – zastosowanie znajdują substancje niepowodujące senności, charakteryzujące się szybkością działania, wygodą stosowania i niewpływające na zdolność prowadzenia pojazdów. Chorzy powinni jednak pamiętać, że leki antyhistaminowe walczą tylko z objawami alergii.

Dla alergików kluczowe jest przestrzeganie zdrowego trybu życia: niepalenie tytoniu, unikanie alkoholu (wino i piwo potrafi być silnym alergenem), utrzymywanie prawidłowej wagi (szczególnie ważne dla chorych z astmą), zażywanie dużej ilości ruchu i unikanie nadmiernego nasłonecznienia. Powinni też, jeśli znają swój alergen, w miarę możliwości eliminować go ze swojego otoczenia. Chorzy na alergię mogą gwałtownie reagować na niektóre leki, przede wszystkim na preparaty ziołowe, ale także na zwykłą aspirynę i środki przeciwbólowe.

W okresie pylenia roślin, przy szczególnie dużej obecności różnych alergenów w środowisku, możemy teraz szybko i wygodnie włączyć energię wyłączając objawy alergii stosując nowoczesne leki przeciwalergiczne.

Czy naukowcy znajdą w przyszłości metodę całkowitego uleczenia alergii?
źródlo: newsrm.tv

One Comment

  1. marzenka76

    Mój synek niestety uczulony na kurz i roztocza, skutki alergii są mniej widoczne odkąd mamy w domy irobota. Jeździe nieustannie i odkurza dzięki czemu jest mniej pyłków w powietrzu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *