Znieważanie Matki Bożej i Pana Jezusa to już opętanie czy dążenie do sławy?

Jedyna nadzieja dla świata to Jezus

Boga nikt jeszcze nie pokonał

Jezus Chrystus i Matka Boża są znieważani także w Polsce. Zastanawiając się dlaczego obrażana jest Maryja i Jej Syn – Bóg, można odnieść wrażenie, że ludzie, którzy to czynią postradali zmysły. Faktem jest, że mszczą się na chrześcijanach, nie wiedząc nawet dlaczego. Można przypuszczać, że chcą choć trochę być rozpoznawalni, żeby o nich mówiono i pisano.
Jednak nic nie rozumieją. Bóg choć jest Miłosierny i wybacza wszystko i każdemu, nie pozwoli, by Go znieważano i Najświętszą Matkę. Oby nie było tak jak to się działo w historii. Wszyscy, którzy podnieśli rękę na Boga, ponieśli surową karę.

W Polsce Maryja była czczona przez władców oraz zwykłych ludzi. To w podziękowaniu za liczne cuda, zwycięskie wojny stawiano Matce Jezusa, figury i budowano świątynie. sama nawet wybrała sobie siedzibę w Polsce – Jasną Górę, której nie zdobyły potężne szwedzkie wojska. Polski nie byłoby na mapie, gdyby nie Maryja z Jezusem.

Niszczenie krzyża
Czyn ten jest przestępstwem przeciwko samemu Bogu. Chrystus na krzyżu oddał za nas swoje życie. Cierpiał, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Jakby tego nie uczynił, dawno by nas nie było. Czy tak trudno zrozumieć opętanym ludziom prawdę niezaprzeczalną, badaną przez wielu naukowców? Konał Bóg za człowieka w przerażających męczarniach. Narodził się i umarł tylko dla nas. Dlaczego? Zrobił to z miłości do człowieka.

Najwyższy Kapłan
To Jezus Chrystus był pierwszym kapłanem. Wybrał apostołów, żeby kontynuowali Jego naukę. Ustanowił Najświętszy Sakrament na Ostatniej Wieczerzy. Na każdej Mszy Św. jest obecny z nami. Jeśli ktokolwiek ma pragnienie potwierdzenia obecności Jezusa, poczuje Go w sercu. Wielu ateistów, Żydów i Muzułmanów nawróciło się w dzięki Chrystusowi.

Ksiądz jest apostołem Pana Jezusa i Jego pracownikiem. Wśród kapłanów jak i osób świeckich przytrafi się czasami Judasz, tak jak było to za czasów Mesjasza. Księża i Zakonnicy pełnią swoją posługę, prowadząc wiernych do dobrego Boga. Mało tego opiekują się biednymi i odrzuconymi. Prowadzą ośrodki dla sierot i niepełnosprawnych oraz hospicja. Należy im się szacunek. Nakręcanie filmów szkalujących księży, pokazywanie nieprawdy tylko po to, żeby zniszczyć wiarę w Mesjasza jest poważnym przestępstwem przeciwko Najwyższemu i Wszechpotężnemu Bogu. Ten kto to robi ma krew na rękach, bo pod wpływem filmów, niespełni rozumu  szaleńcy, atakują niewinnych księży.

Działanie szatańskie
Człowiek nie jest sam z siebie zły, ale nie idąc za Bogiem zbacza z drogi, kierując się w stronę szatana. Robi miejsce dla anioła ciemności, który walczy o każdego człowieka. Szatan nigdy się nie poddaje, nie przestaje się starać. Stosuje metodę marketingu, wymyśla różne podstępy, żeby tylko zdobyć człowieka. W końcu musi zasiedlić piekło duszami. Kogo by dręczył? Jego celem jest rękoma człowieka, zniszczyć kościół. On doskonale wie, że wtedy zacznie zanikać wiara, ludzie odwrócą się od Boga. Największym zwycięstwem szatana jest przekonanie ludzi, że on nie istnieje, a piekła nie ma. Ludzie, którzy nie rozumieją tego, przestali wierzyć w Boga lub nigdy Go nie poznali, pchają się prosto w szpony bezwzględnego władcy ciemności.

Nadejście Chrystusa
Pan Jezus zapowiedział ponowne przyjście na ziemię. Tym razem jako Potężny Król Świata. Wiemy doskonale, że wszystko co zapowiedział Bóg, sprawdziło się. Jakie to będzie wydarzenie nie wiemy. Nikt też nie zna daty Pojawienia się Chrystusa na ziemi. Bóg też wyznaczył rolę Maryi – naszej Potężnej Matce. To ona ostatecznie zniszczy szatana i jego królestwo – piekło. Na ten moment musimy poczekać i trwać z Maryją przy Jezusie. Tylko tak obronimy się przed podstępnym władcą piekła i jego demonów.

Apelujemy więc do wszystkich, którzy niszczą wizerunki i figury Matki Bożej oraz świętych; krzyże Chrystusa oraz znieważają Najświętszy Sakrament:

OPAMIĘTAJCIE SIĘ I ZASTANÓWCIE. NIE KRZYWDZICIE JEDYNIE CHRZEŚCIJAN (KATOLIKÓW), ALE I SIEBIE, OBRAŻACIE NAJWYŻSZY MAJESTAT BOGA I ŚCIĄGACIE NA SIEBIE KARĘ OJCA NIEBIESKIEGO. CZŁOWIEK JEST ŚMIERTELNY I NIC NIE ZNACZY BEZ STWÓRCY – BOGA.

Z Polską zawsze był Jezus z Maryją i nie pozwolą, by nasz kraj został zniszczony, a wiara wykruszyła się. Według wszystkich proroctw Polska przetrwa i będzie wzorem nie tylko dla Europy, ale i całego Świata. Tylko z Bogiem nasz kraj jest silny.
arka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *