Kiedy zostanie wprowadzana kaucja butelki plastikowe?

Ministerstwo klimatu pracuje nad wprowadzeniem w Polsce systemu kaucji, także na butelki po napojach z tworzyw sztucznych. Jak powiedział wiceminister Sławomir Mazurek, resort liczy, że przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku.

W Resorcie trwają obecnie prace nad reformą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w związku z określeniem w ramach tej zasady nowych i minimalnych wymogów w unijnej dyrektywie o odpadach. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek określone produkty, w tym w opakowaniach, mają ponosić większość kosztów zagospodarowania odpadów, które powstały z tych produktów czy opakowań. Nowe przepisy wdrożą m.in. unijną dyrektywę w sprawie odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych. Zgodnie z przepisami UE producenci m.in. produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym, niż ma to miejsce obecnie. Pozyskane w ten sposób środki wypełnią lukę inwestycyjną i stworzą sprawnie działający system odzysku surowców wtórnych.

Przepisy Unijne wyznaczają także nowe cele dla ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Kraje UE do 2025 r., są zobowiązane do zagospodarowania w ten sposób 55% odpadów, do  2030 r. – 60%, natomiast do roku 2035 – 65%. Przepisy już zobowiązują członkowskie państwa do recyklingu i ponownego użycia – 50% odpadów w tym roku. Wyznaczono także cele dla recyklingu odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do wszystkich opakowań cel ten wyniesie 65% do roku 2025 i 70% do roku 2030. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych to odpowiednio: 50 i 55%, opakowań drewnianych: 25 i 30%, opakowań z metali żelaznych: 70 i 80%, aluminiowych: 50 i 60%, szklanych: 70 i 75%, a papierowych i kartonowych: 75 i 85%

Sławomir Mazurek przypomniał, że przepisy unijne przewidują też, że butelki na napoje z tworzyw sztucznych wprowadzane na rynek mają zawierać w sobie także materiały pochodzące z recyklingu, tzw. recyklat. Dyrektywa UE ograniczająca zużycie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych mówi o minimalnym 30% udziale w tych opakowaniach recyklatu z tworzyw sztucznych w 2030 roku.

Wiceminister pytany, czy takie rozwiązanie zacznie obowiązywać od 2021 roku, i czy współczynnik recyklatu będzie rósł w kolejnych latach, wyjaśnił, że w tej sprawie prowadzone będą konsultacje z branżą.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *