News will be here

Polsko nawróć się – Jezus nawołuje do wiary poprzez cuda!

W parafii św. Jacka w Legnicy 25 grudnia 2013 r. podczas udzielania Komunii św.  Hostia upadła na posadzkę. Została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą. Po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego.
Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”.

Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Jak przyjmujemy Boga do serca? W jakiej postawie stojącej czy klęczącej? Uniż się przed jedynym Stwórcą – wszyscy święci Kościoła Katolickiego ukazują tę prawdę.

Jak protestanci przyjmują Boga? U Lutra jeszcze przyjmowali na klęcząco u Kalwina już na stojąco.
Katolicy – idą w kierunku protestantyzmu.
Jak  przyjmuję Boga żywego w Hostii ukrytego?
Nawet zwierzęta klękają przed Chrystusem.  Wierzący rzadko to robią i czas to zmienić.
źródło: cudajezusa.pl

One Comment

  1. jol

    Trzeba tam pojechać aby oddać pokłon Panu naszemu wierzę, że jest to wyciągnięta Ręka Boga do swojego ludu. Tylko od nas zależy czy złapiemy tę Rękę…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *