News will be here

Starosta rzeszowski – uroczystość poświęcenia mostów

mosty Rzeszów_ otwarcie_poświęcenie

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski pragnie serdecznie zaprosić NA UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA w dniu 25 maja 2021 roku

MOSTU W MIEJSCOWOŚCI ZGŁOBIEŃ przez rzekę Lubcza w ciągu drogi powiatowej nr 1436R

MOSTU W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA GŁOGOWSKA przez rzekę Szuwarka w ciągu drogi powiatowej nr 1373R

Plan uroczystości:

  • przyjazd do Zgłobnia (proponowana trasa od Rzeszowa ulicą Krakowską i Dębicką przez miejscowość Nosówka)
  • spotkanie w Zgłobniu o godz. 12:30 (centrum miejscowości – rejon pętli autobusowej)
  • przejazd ze Zgłobnia do Wysokiej Głogowskiej (proponowana trasa przez Rzeszów: ulicą Lubelską, przez Jasionkę i dalej drogą powiatową na Głogów Małopolski)
  • spotkanie w Wysokiej Głogowskiej o godzinie 13:30 (na granicy Wysokiej Głogowskiej i Tajęciny – rejon pętli autobusowej)

Po zakończonych uroczystościach zapraszamy na poczęstunek

W dniu 26 maja 2021 roku nastąpi uroczyste poświęcenie mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401 R w miejscowości Chmielnik.

Spotkanie w Chmielniku o godzinie 12:00 w rejonie firmy Chmielnik Zdrój S.A. wytwórcy wody źródlanej „Alfred” .

Most na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120 w miejscowości Chmielnik

Zadanie dofinansowane przez Województwo Podkarpackie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane na obiekcie – wykonie mostu oraz na dojazdach do mostu, polegające na odtworzeniu konstrukcji nawierzchni na dowiązaniu mostu do istniejącej drogi. Celem projektu było przywrócenie ciągłości ruchu drogowym na drodze powiatowej Nr 1401R.
Piotr Wróbel