News will be here

Akty antychrześcijańskiej przemocy w Izraelu

Akty antychrześcijańskiej przemocy w Izraelu

Akty antychrześcijańskiej przemocy w Izraelu potępił Kustosz Ziemi Świętej. W czwartek 2 lutego ekstremista żydowski zniszczył figurę Pana Jezusa w kaplicy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej w sanktuarium Biczowania w Jerozolimie. W ostatnich tygodniach to już piąty podobny przypadek przemocy antychrześcijańskiej.

Kilkanaście  dni temu w dzielnicy chrześcijańskiej przy Bramie Nowej, grupa religijnych Żydów zaatakowała turystów. Wcześniej sprofanowano protestancki cmentarz w Jerozolimie. Na ścianach klasztoru ormiańskiego pojawiły się graffiti z tekstem „śmierć chrześcijanom”. W Galilei natomiast zdewastowano pomieszczenia kaplicy w maronickim centrum Ma’alot.

Akty antychrześcijańskiej przemocy w Izraelu

Kustosz Ziemi Świętej w oficjalnej deklaracji napisał: „Z niepokojem śledzimy i zdecydowanie potępiamy tę rosnącą sekwencję poważnych aktów nienawiści i przemocy wobec wspólnoty chrześcijańskiej w Izraelu. „Oczekujemy i żądamy – wezwał – aby izraelski rząd i organy ścigania podjęły zdecydowane działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim grupom społecznym. Kustosz oczekuje zapewnienia ochrony również mniejszości religijnych i wykorzenienia fanatyzmu religijnego”.

Podczas Mszy świętej zadośćuczynienia za akt profanacji we franciszkańskiej kaplicy ojciec Francesco Patton zadeklarował: W naszych sercach nie ma nienawiści ani pragnienia odwetu czy zemsty. W naszych sercach jest prośba o prawdę i sprawiedliwość, nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra wszystkich. Także dla dobra ziemi, na której żyjemy i którą uważamy za świętą.

Akty wandalizmu w Izraelu

Te akty wandalizmu i profanacji napawają smutkiem i lękiem o przyszłość. Wobec nieuzasadnionej przemocy skierowanej wobec instytucji i osób tylko dlatego, że są chrześcijanami, odpowiedzią proponowaną przez zwierzchników Kościołów jest przede wszystkim miłość zdolna pocieszyć tych, którzy cierpią z jej powodu a także zdolna przemienić tych, którzy stosują przemoc. W Kościele Katolickim obchodzimy Dzień Judaizmu więc akty antychrześcijańskiej przemocy w  Izraelu nie powinny mieć miejsca.
materiał publikowany jest za zgodą PCh24.pl.