News will be here

Matka Boża Nieustającej Pomocy–obraz

Matka Boża Nieustającej Pomocy - cuda, świadectwa

Matka Boża Nieustającej Pomocy na obrazie tuli do serca swoje Dziecko. Tak też czyni z nami, szczególnie gdy się do Niej zwrócimy. Jest gotowa bezustannie nam pomagać, dlatego prośmy Najlepszą z Matek o łaski, bo Jezus zawsze Jej wysłuchuje i nie potrafi odmówić niczego.

Matka Boża Nieustającej Pomocy – wyjątkowy obraz Madonny

27 czerwca obchodziliśmy święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Cudowna ikona czczona jest w świątyniach na całym świecie. Obraz ma bogatą treść, jest wyjątkowy. Przedstawia Matkę Bolesną, małego Jezusa oraz Archaniołów. Św. Michał trzyma naczynie z gąbką i włócznią, a św. Gabriel – krzyż i ciernie. Maryja trzyma Dzieciątko w lewej ręce, tuląc do serca. Jezus odczuwa niepokój, wpatrując się w narzędzia swej męki. Matka jest zatroskana o los Syna. Jej niepokój dotyczy również nas, bo jesteśmy dziećmi Maryi.

Wizerunek zasłynął pięknem, ale został otoczony kultem, ponieważ wierni otrzymywali wiele łask, po modlitwach przed ikoną. Warto zwrócić uwagę, że kolory na obrazie: złoto, czerwień, zieleń i granat, symbolizują władzę królewską. Jak pisze Wydawnictwa WAM w książce: Cuda Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Maryja patrzy z uwagą na modlących się przed Nią, spoglądając oczami pełnymi dostojeństwa i tajemnicy, ale też smutku. O wyjątkowej Matce Boga, św. Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: „O, Maryjo Nieustającej Pomocy! Ty wiesz dobrze, że od mojego dzieciństwa Twój słodki obraz oczarował moje serce. W Twoim słodkim spojrzeniu dostrzegłam wrażliwość, której zawsze doświadczam w Twojej obecności”.

Nieustanna pomoc Maryi

Maryja jest zawsze między nami, chociaż Jej nie dostrzegamy. Nie pozostawia swoich dzieci, które kocha i o nie się troszczy. Stała obecność jest czymś nadzwyczajnym. Każdy potrzebuje bliskości matki i Niebiańska Pani o tym doskonale wie. Miłość Maryi trwa od wieków i do dziś nic się nie zmieniło. W obliczu samotności, strapieniu, chorobie, trwodze, niepokoju, czyli w każdej sytuacji ludzie dostrzegają Matkę i proszą Ją o pomoc. Wielu odczuwa obecność Maryi, szczególnie w chwilach zagrożenia, niebezpieczeństwa i cierpienia. Wierni przychodzą po doraźną pomoc w swoich, często dramatycznych doświadczeniach. W sytuacjach z pozoru beznadziejnych zwracają swoje oczy ku Maryi, odkrywając, że daje im to, czego najbardziej im brakuje.

Przede wszystkim Matka Boża Nieustającej pomocy, ofiaruje im swojego Syna, bo zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi do Niego, ucząc jak być Mu wiernym. Wyproszone łaski są bardzo cenne, ale mniejsze od Tego, któremu ofiarowała się w pełni – czyli samego Chrystusa. Kontemplując Jej wizerunek stajemy się lepsi, bo otrzymujemy wiarę. Matka Najświętsza rozwiązuje wszystkie problemy rodzinne, waśnie, kłótnie, ale też wyciąga ludzi z nałogów. Nie tylko w potrzebach warto zwracać się do Pani z Nieba, ale w chwilach radosnych, dzieląc się dobrymi wiadomościami, sukcesami… Czcijmy tę Wszechmocną Matkę!

Matka Boża Nieustającej Pomocy – obraz

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest w wielu kościołach i Sanktuariach. W środy wierni odmawiają Nowennę, klęcząc przed obrazem w świątyni, który jest kopią. Oryginał znajduje się w Rzymie, oto kilka słów historii obrazu. Wizerunek pochodzi z IX wieku i powstał na Krecie, w wieku XV został przewieziony do Rzymu przez bogatego kupca. Odbył podróż morską podczas której, zerwał się sztorm i załoga statku znalazła się w niebezpieczeństwie.  Wtedy handlarz razem z towarzyszami zaczęli się modlić przed wizerunkiem i zostali ocaleni. Dokumentacja z 1503 r. potwierdza dostarczenie wizerunku do Wiecznego Miasta, gdzie był czczony i uznawany za obraz słynący łaskami.

Na temat historii krąży jeszcze inna legenda, z której wynika, że tenże kupiec ukradł ikonę ze świątyni na Krecie, zawiózł ją do Rzymu i przechowywał w domu. Pod koniec życia, będąc już na łożu śmierci, przyznał się do kradzieży przyjacielowi, którego poprosił o dostarczenie obrazu do kościoła. Ten z kolei nie mógł wypełnić obietnicy, ponieważ jego żona nie chciała zwrócić cudownej ikony. Wtedy ich 6. l córce ukazała się Matka Boża i prosiła, by mama zaniosła obraz do kościoła św. Mateusza, nadając mu tytuł Matki Nieustającej Pomocy. Po namowach dziewczynki, kobieta zrobiła tak, jak mówiła Maryja. Od 27 marca 1499 roku wierni oddawali cześć Matce Bożej przed Jej świętym wizerunkiem. Pod koniec XIX wieku, dzień 27 czerwca został uznany za święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Obraz słynący łaskami

Papież bł. Pius IX w 1866 roku przekazał obraz ojcom redemptorystom, jako wizerunek  Matki Bolesnej i polecił opiekę oraz rozszerzanie kultu. 23 czerwca 1867 r.odbyła się uroczysta koronacja obrazu przez dziekana Kapituły Watykańskiej. Był to akt uznania dla ikony, czczonej od wieków. Obrazy (kopie) Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wielu kościołach w Polsce, zostały koronowane, koronami papieskimi. Wierni modlący się do Matki Boga przed Jej wizerunkiem byli wysłuchiwani, o czym świadczy ogromna liczba złożonych świadectw m.in. w zbiorach kościelnych. Wierni w prosty i wzruszający sposób dziękują za łaski, ofiarując również wota. Podziękowania pisane są ręcznie bądź na maszynie do pisania.

Nadal ludzie kierują swoje prośby do Boga, za pośrednictwem Tej, która nas tak bardzo pokochała. Powierzają Matce swoje lęki, obawy, nadzieje…, , po prostu swoje życie, jak i bliskich. O niektórych cudach można przeczytać w publikacji: „Cuda Matki Bożej Nieustającej Pomocy”. Kierując modlitwy do Matki Najświętszej, czujmy się zachęceni, by Ją naśladować zarówno w miłości do Boga, jak i do ludzi. Rozpoznamy wówczas Jej Syna w tych, których spotykamy, szczególnie w naszych najbliższych, ale także ubogich i samotnych, chorych i starych. Odmawiajmy Różaniec, który tak polecała Maryja w wielu miejscach objawień.
arka