News will be here

Kiedy należy się wyższe odszkodowanie?

odszkodowanie

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna mieć świadomość, że może uzyskać dużo wyższe odszkodowanie od Ubezpieczyciela, niż jej zostało wypłacone. Zawsze warto ubiegać się o należną kwotę, bo bywa satysfakcjonująca. Nie ma konieczności posiadania wiedzy na ten temat, bo prawnik jest ekspertem od tego typu spraw.

Dlaczego poszkodowany w wypadku nie ubiega się o wyższe odszkodowanie?

Społeczeństwu brakuje wiedzy na temat prawa o ubieganie się o wyższe odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Nawet gdy wiele osób ma świadomość, że należy się duża kwota, przeraża myśl o sprawie sądowej, na której pojawi się radca prawny ubezpieczyciela. W takiej sytuacji uważają, że są na straconej pozycji. Uznają też, że dochodzenie swoich praw wiąże się z wysokimi kosztami, więc nie mając środków finansowych, rezygnują z procesowania się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Niekiedy sprawcą wypadku jest znajomy czy krewny, więc tym bardziej rezygnują z otrzymania wysokiego odszkodowania. Kolejnym problemem staje się dokumentacja, bo zebranie materiałów dowodowych trwa dość długo i bywa problematyczne. Odpuszczają wnioskowanie o wyższą rekompensatę, po odpowiedzi od ubezpieczyciela na odwołanie się od zaniżonego odszkodowania – mówi prawnik.

Dlaczego starać się wypłatę wyższego odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe za wypadek komunikacyjny czy innego rodzaju wypłaca kwotę uznaniową. Nie jest skłonne przyznać należnej sumy, wiedząc, że przysługuje poszkodowanemu. Tak było od zawsze i nic nie wskazuje na to, by coś miało się na ten temat zmienić. Jedynym sposobem, by zmusić firmę do wypłaty środków, jest zwrócenie się do Kancelarii Prawnej, która specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Warto wiedzieć, że kwota może być zaskakująco wysoka, dlatego warto podjąć walkę z ubezpieczycielem, dopóki sprawa się nie przedawni.

Kancelaria zawsze stoi po stronie swojego klienta i zrobi wszystko, żeby był usatysfakcjonowany. Honorarium za usługę prawniczą jest pobierane procentowo od przyznanej przez sąd kwoty na rzecz osoby poszkodowanej, ale po wygranym procesie. Nie ma ryzyka przegranej, bo prawnik przygotowuje się do wykonywanej czynności i działa skutecznie. Pomaga też w zebraniu dokumentacji, wysyła pisma i składa pozew do sądu w imieniu poszkodowanego.  Jest oczywiście obecny na rozprawie.

odszkodowanie oc

Co obejmuje odszkodowanie powypadkowe?

Osoba poszkodowana nie musi posiadać ubezpieczenia, by starać się o odszkodowanie — jest ono wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku. Jeśli nawet winny jej nie posiada i tak przysługuje świadczenie.  Gdy w wypadku uczestniczyli bliscy, pieniądze należą się wszystkim. Jeśli TU wypłaciło pieniądze, które nie satysfakcjonują poszkodowanego, a sprawa nie uległa przedawnieniu można wystąpić o rekompensatę. Prawnik najpierw stara się polubownie wynegocjować odszkodowanie z ubezpieczycielem, a jeśli nie dojdzie do porozumienia z ubezpieczycielem, występuje na drogę są sądową.

Wnioskuje o zadośćuczynienie, które jest zależne od tego, jak wypadek wpłynął na stan zdrowia poszkodowanego, ale też jego rodziny. Ważna jest dokumentacja medyczna, o którą zawsze występuje Kancelaria Prawna, jeśli ośrodek zdrowia nie chce udostępnić. Wyższą kwotę można uzyskać, jeśli osoba w wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu i podjęła leczenie, korzystając z zabiegów, a nawet porad psychiatry.

Zadośćuczynienie obejmuje również odczucia towarzyszące pobytowi w szpitalu, szczególnie gdy były nieprzyjemne i krępujące. Jeśli wypadek ograniczył częściowo lub w dużym stopniu możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, suma ulega znacznemu podwyższeniu. Jest wiele innych kwestii, mających wpływ na wysokość świadczenia – twierdzi prawnik.  Warto wybrać się do mecenasa, by sprawdzić, czy jest możliwość wyegzekwowania odszkodowania, wyższego niż zostało już wypłacone.

Arkadiusz Malanowski