News will be here

Jak odnieść sukces w biznesie rodzinnym?

jak prowadzić firmę rodzinną?

Jak odnieść sukces w biznesie rodzinnym, potrafią doradzić osoby, które prowadzą tego rodzaju firmę. Przed założeniem działalności, należy najpierw ustalić pewne zasady, by każdy znał swoje miejsce. Jak dbać o relacje pracując razem, będąc rodziną? Jak radzić sobie z emocjami? Na ten temat wypowiada się ekspert prowadzący rodzinny biznes.

Gzie omawiać sprawy biznesowe?

Chcąc skutecznie prowadzić biznes rodzinny, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Sprawy związane z biznesem powinny być omawiane na firmowych zebraniach, a nie w trakcie rodzinnych posiłków. Jednak osiągnięcie tego celu nie zawsze jest łatwe i wymaga staranności. W życiu pełnimy różnorodne role. W sferze prywatnej jesteśmy rodzicami, dziećmi, dziadkami, małżonkami, natomiast w obszarze zawodowym stajemy się partnerami, współpracownikami, szefami lub podwładnymi. Ważne jest rozróżnianie tych ról oraz unikanie ich łączenia, szczególnie gdy podejmujemy decyzję o prowadzeniu rodzinnego biznesu. Trzeba oddzielić świat rodziny i firmy oraz nie poruszać tematów firmowych na rodzinnych spotkaniach.  

Jak odnieść sukces w biznesie rodzinnym?

Małgorzata Rejmer z rodzinnej Kancelarii Finansowej LEX, zajmująca się̨ doradztwem biznesowym, finansowym i prawnym firm rodzinnych. W naszym przypadku Dawid, który jest moim synem, w firmie jest równorzędnym partnerem, ponoszącym odpowiedzialność za określone zadania, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zawsze relacje rodzinne w pewnym stopniu wpływają na firmowe, ale należy wyciągać wnioski z różnych sytuacji. Istotne jest przede wszystkim trzymanie emocji na wodzy i zachowanie dystansu, charakteryzującego środowiska zawodowe. Współpracujemy z partnerami i zatrudniamy pracowników, więc fakt, że jesteśmy rodziną, staje się mniej istotny. Kluczowe jest natomiast, by każdy wiedział co ma robić i wykonywał swoje zadania oraz komunikował się z resztą zespołu. W firmie rodzinnej nie ma miejsca na prywatne rozmowy czy kłótnie. Wpływa to bowiem negatywnie na motywację i poczucie bezpieczeństwa pracowników, co z kolei prowadzi do obniżenia efektywności i wydajności całej firmy.

Determinacja w działaniu w firmie rodzinnej

Jak pokazują liczne przykłady, firmy rodzinne wykazują się szczególną elastycznością i gotowością do poświęceń na rzecz wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, zwłaszcza gdy myślą o firmie rodzinnej w perspektywie wielu pokoleń. W Polsce powstaje coraz więcej przedsiębiorstw rodzinnych, które przyjęły nowoczesne rozwiązania, takie jak fundacja rodzinna, która pomaga projektować firmę rodzinną na długie lata i zapewniająca jej pewnego rodzaju nieśmiertelność – podkreśla Małgorzata Rejmer. Przedstawiciele środowiska firm rodzinnych zdają sobie sprawę, że ich determinacja pozwala przetrwać na rynku nawet w obliczu kryzysów czy turbulencji. Rodzinność jest wyjątkową siłą napędową, nadającą organizacjom niezwykłą odporność.

Jak budować relacje w firmie rodzinnej?

Ważne jest, by zawsze pamiętać, że rodzina to rodzina, natomiast firma to firma. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jak odnieść sukces w biznesie rodzinnym i generować zyski, należy najpierw zbudować relacje na różnych fundamentach, Dbamy o kontrolowanie emocji i świadomie monitorujemy sytuacje, w których  życie prywatne przenika do firmy. Monitorujemy sytuację, wyciągamy wnioski i unikamy rozmów o sprawach firmowych przy rodzinnych posiłkach.

Dlaczego ważne są stosunki rodzinne? 

W rzeczywistości wszystkie relacje wymagają troski, rozwoju i formowania – podkreśla ekspertka. Ważne  są przede wszystkim stosunki rodzinne. Od nich  bowiem zależą relacje na linii:  matka – syn, żona- mąż czy partner-partnerka.Aby mówić o wspólnym prowadzeniu biznesu muszą być udane, ponieważ tylko wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że odniesiemy sukces. Solidne fundamenty takie jak: lojalność, zaangażowanie, swobodną komunikację, stabilność oraz długoterminowość, są podstawą powodzenia. Właściwie relacje rodzinne mogą być motorem napędowym dla rozwoju biznesu, ale też stwarzają wyzwania. Kluczowym elementem sukcesu jest profesjonalne zarządzanie organizacją, zachowanie równowagi między lojalnością a obiektywizmem oraz obsadzanie ważnych stanowisk, kompetentnymi osobami.
M.Fijałkowska