Jak należy rozumieć Eucharystię?

W Ewangelii można przeczytać, iż największy sprzeciw, oburzenie i zgorszenie wywołało nauczanie Jezusa o Eucharystii (por. J 6,22-66). W synagodze…

Seans reiki – świadectwo

Człowiek poważnie chory desperacko poszukuje pomocy wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Pojedzie na koniec świata, żeby tylko choroba ustąpiła. Nie…