Czy każda modlitwa podoba się Bogu?

Cytujemy słowa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w…