Cud z życia św. Antoniego

Osioł wie jak zachować się przed Jezusem w Eucharystii, ale człowiek nie! Kapłanom i zakonnikom na pewno jest dobrze znany…

Święta Edyta Stein – nawrócona Żydówka

Święta Edyta Stein była jedną z najwybitniejszych osobistości europejskiej elity filozoficznej i kulturalnej XX wieku. Bezkompromisowe poszukiwanie prawdy z głębokiego…

Czy wierzymy w Ducha Świętego?

Duch Święty jest Osobą, która ma wolną wolę, intelekt i zdolność do relacji z innymi osobami. Dzieje Apostolskie opisują relacje…

Prześladowania religijne w Rosji

Dwudziesty wiek, tak odległy i odrębny od początków naszej ery liczonej od narodzenia Jezusa Chrystusa, miał z tamtym, pierwszym wiekiem…