Bóg działa za pośrednictwem samego Księcia Zastępów Niebieskich

Historie objawień pokazują działanie łaski Bożej, za pośrednictwem samego Księcia Zastępów Niebieskich. To pozwala ludziom mieć wiarę i nadzieję w Opatrzność Bożą. Wódz Michał objawiał się w sytuacjach zagrożeń wojennych i tam, gdzie dochodziło do walki o dusze ludzkie.
Michał Archanioł_Bóg_NieboArchanioł pojawiał się i nakazywał budować świątynie na skalnych wzniesieniach, blisko morza lub źródła rzeki. Często objawiał się Świętym, których zapewniał o swojej opiece i ochronie przed mocami zła. Usuwał zarazę i uzdrawiał nieuleczalnie chorych. Jest gwarantem zbawienia człowieka dzięki: ochronie, oświecaniu, prowadzeniu do Boga i obronie przed szatanem .

Pod wezwaniem Św. Michała istnieje w Polsce około 350 parafii. 222 miejscowości zawdzięczają swe nazwy imieniu Św. Michała. Jego wizerunek pojawił się w wielu herbach polskich miast: Dobudów, Dolsk, Kodeń , Łańcut, Mieścisko, Biała Podlaska, Płazów, Sanok, Strzelin, Strzyżów i leżących opodal Krakowa Słomnik. Św. Michał patronuje wielu państwom, miastom i regionom m.in. Małopolsce, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Węgier , Austrii, Włoch, Holandii, Rusi i Nowej Gwinei.

Aniołowie są zawsze blisko nas.
Św. Michał Archanioł jest przedstawiany w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi z białymi pawimi skrzydłami. Na upiętych włosach Księcia Niebieskiego jest diadem lub opaska. Atrybutami są: krzyż, puklerz, lanca, miecz, oszczep, globus, waga, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg” oraz szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany.

Anioł jest „istotą obdarzoną rozumem, nieustannie czynną, wolną, bezcielesną, oddaną służbie Bożej i nieśmiertelną z Bożego daru”. Jako osoby inteligentne i wolne służą Bogu i ludziom z własnego wyboru. Jako wysłannicy Boga (angelos) przybierają czasem dostrzegalne, ludzkie kształty”( Jan Damasceński). Służą Bogu z własnego wyboru. Zdaniem Jana Damasceńskiego: „Są gotowi do spełniania poleceń Boga bez wahania i dzięki chyżości swej natury zjawiają się natychmiast tam, gdzie im wskażeśw.Bernard Boże skinienie. Strzegą poszczególnych części ziemi. Przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierzył. Dbają o nasze potrzeby osobiste i śpieszą nam z pomocą”. Także Orygenes pisze o Aniołach: „Nie wątpię, że w naszym zgromadzeniu znajdują się aniołowie, nie tylko ci, którzy mają pieczę ogólną nad całym Kościołem, lecz także i ci, którzy ją mają nad każdym z nas. Aniołowie cieszą się i modlą razem z nami”.

Św. Bernard z Clairvaux dawał następujące wskazówki: „Bacz pilnie na postępowanie swoje, jak przystało na człowieka, któremu aniołowie, w myśl danego im polecenia, towarzyszą na wszystkich jego drogach. Gdziekolwiek jesteś, w najskrytszym nawet kąciku, szanuj swego anioła. Pod opieką takich obrońców, czegóż mielibyśmy się obawiać! Są oni wierni, mądrzy i potężni, dlaczegoż więc mielibyśmy się niepokoić. Wzywaj swego obrońcę przewodnika i wspomożyciela w każdej potrzebie„.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *