News will be here

Objawienia św. Michała na świecie

Cud w Rzymie
Objawienia Świętego Michała Archanioła zdarzały się nie tylko na górze Gargano. Kiedy w 590 r. papieżem został Grzegorz Wielki, Rzym nawiedziła zaraza, która dziesiątkowała miasto. Ojciec Święty zarządził procesję pokutną prowadzoną z siedmiu świątyń rzymskich do bazyliki Matki Bożej Większej. Papież wygłosił kazanie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji nad mauzoleum Hadriana, Grzegorz zobaczył Michała Archanioła chowającego zakrwawiony miecz. Ojciec Święty uznał, że to jest figura-Gasrgano-Michałznak o końcu zarazy i ogłosił to wiernym. Podczas samej procesji choroba pochłonęła blisko 800 osób. Do dziś nad mauzoleum Hadriana, zwanym „Zamkiem Świętego Anioła”, zachowała się figura Świętego Michała przypominająca Rzymianom o tamtych dramatycznych wydarzeniach i anielskim cudzie.

Objawienie w państwie Franków
W VI w. we Francji Św. Michał ukazał się wodzowi Franków, Koldwigowi. Zobaczył on Archanioła wspomagającego jego wojska. Po zwycięskiej bitwie pod Tolbikiem, w dowód wdzięczności Koldwig wspólnie z biskupem Remis, poświęcił państwo Franków Św. Michałowi. Kolejni królowie Francji poświęcali swoje królestwa Archaniołowi. To trwało do panowania Ludwika XIV, który nie dokonał już tego poświęcenia.

Objawienia Joanny D’ Arc
Joannie D`Arc wielokrotnie ukazywał się Św. Michał Archanioł i zachęcał do walki o wolność i krzewienie chrześcijaństwa we Francji. Dzięki pomocy Bożej Joanna poprowadziła wojska pod Orlean, gdzie odniosła zwycięstwo. Szła do walki pod sztandarem Jezusa i Maryi. Dostała się później w ręce Anglików, którzy 30 maja 1431 roku spalili ją na stosie jako heretyczkę i czarownicę. Podczas egzekucji Joanna wołała: „ Święty Michale, Święty Michale ! Nie, moje głosy mnie nie zawiodły, Bóg mnie posłał”.

Objawienie w Mont Saint Michel
Jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc turystycznych jest Mont Saint Michel. Tutaj w sposób szczególny objawił się św. Michał Archanioł. To mała, skalista wyspa położona 1800 m od wybrzeża Normandii, gdzie przed wiekami druidzi oddawali cześć słońcu. Za sprawą Archanioła stała się najsłynniejszym we Francji miejscem kultu Archanioła Michała.

Na przełomie VII/VIII w Biskupowi Avranches, Św. Aubertowi, ukazał się we śnie Wódz Zastępów Anielskich i nakazał wybudować kaplicę na pobliskiej skale. Aubert zignorował senne objawienie i Św. Michał ponownie ukazał mu się we śnie, powtarzając swoją prośbę. Za drugim razem Św. Aubert także nie uwierzył. Przy kolejnym objawieniu Archanioł nie tylko ponowił nakaz, ale dotknął palcem głowy biskupa tak, że pozostawił w jego czaszce wgłębienie, nie czyniąc mu tym żadnej krzywdy. W tym samym czasie na skalistej granitowej górze wytrysnęło źródło słodkiej wody.

W 708 r. Św. Aubert wybudował na tym skalistym wzgórzu kaplicę, która dała początek rozwoju kultu św. Michała. Ryszard I, wódz Normański dla umocnienia i rozwijania kultu św. Michała, w 966 r. sprowadził tu Benedyktynów. W XI w. zakonnicy w księgach zapisywali pierwsze cuda i objawienia.
Dość szybko Monet-Saint-Michel stało się miejscem pielgrzymek wiernych. Filip II w 1223 r. rozbudował kościół i wybudował klasztor. W czasie Rewolucji Francuskiej (1792-1799) wypędzono zakonników i utworzono tam więzienie, które funkcjonowało aż do 1863 roku. W 1874 roku miejsce to uznano za zabytkowe, a w 1979 wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNSCO. Przez wieki opactwo było nieskutecznie atakowane przez wrogów: Anglików (w okresie 100-letnie wojny i protestantów w okresie wojen religijnych).

Objawienie w Saragossie
Objawienia miały miejsce także w Hiszpanii w XII w., podczas oblężenia Saragossy. Św. Michał uwolnił miasto od Arabów. Hiszpanie dzięki interwencji księcia Niebiańskiego odnieśli zwycięstwo nad Maurami i zjednoczyli się w jedno państwo. W XIX w. w Hiszpańskim San Colombo, siostra Filomena z zakonu karmelitanek, widząc niebezpieczeństwa grożące Kościołowi, modliła się do Archanioła o pomoc. Wódz Wojska Niebiańskiego ukazał się jej dwukrotnie.

Przy pierwszym objawieniu św. Michał powiedział: „Rozgłaszaj moją wielkość”. W kolejnym, ujrzała Najświętsze Serce Pana Jezusa, z Matką Bożą i św. Michałem Archaniołem u boku. Oznaczało ono wyjednywane przez Maryję łaski, dla uratowania Kościoła, które miał roznieść Archanioł Michał. Siostra Filomena uświadomiła sobie wówczas, wielkość i znaczenie Św. Michała, którego powinniśmy przywoływać na pomoc dla ratowania Kościoła i chrześcijaństwa. W XV w. król Portugalii Alfonso Enriquez także kierował swoje modlitwy do św. Michała.

Kiedy okrutni Maurowie bezlitośnie traktowali napadane miasta i wioski poprosił Księcia Niebieskiego o pomoc. Św. Michał nie pozostał obojętny i w decydującej bitwie nie zginął żaden Portugalczyk, a Maurowie uciekli w popłochu. Kiedy zaś w Antwerpii w Belgii w XVI w. panowała epidemia zwana „anielskim potem”, z pomocą przybył Święty Michał. Przez 200 lat, każdego 29 września, uroczyście obchodzono rocznicę tego wydarzenia. W XV w. w Belgii (Bruksela) wzniesiono katedrę ku czci Archanioła. Na Węgrzech przyszedł z pomocą armii chrześcijan, która odparła turecką nawałnicę sułtana Mahomeda II.

Cud uzdrowienia dzieci króla Dacji
Król Dacji, Mulchoares (kraina historyczna na terenie Rumunii) modlił się za chore nowonarodzone bliźniaki. Kiedy ofiarował w kościele swoje dzieci Świętemu Michałow, ujrzał Archanioła, który przemówił tymi słowami: „Jestem Michał, którego ty i twój lud przywoływaliście. Zaniosłem twe prośby do Boga, który z zadowoleniem ocalił życie twym dzieciom. Trzymaj je przy życiu, a ja i inne anioły będziemy się nimi opiekować. Bóg pragnie również uzdrowić ciebie, lecz musisz podziękować aniołowi, który jest księciem twojego królestwa. Pokochaj go, a ja przedstawię cię jemu.” Król uczynił zgodnie z poleceniem Archanioła, który ubrany w strój królewski ukoronował monarchę, uzdrowił i pobłogosławił. Słowa Św. Michała potwierdzają, że każde państwo jest oddane innemu Aniołowi Stróżowi.

Objawienie w Meksyku
W Meksyku, w okolicy wioski zwanej „Santa Maria del nacimiento de Cristo” mieszkał pobożny Indianin , Diego Lazzer, który wiarę katolicką przyjął od misjonarzy. W 1631 r ukazał mu się Archanioł Michał, który oznajmił, że za Jego sprawą w skale , między dwoma dębami powstało źródło, z którego wypływa uzdrawiająca woda. Diego miał za zadanie powiadomić o tym mieszkańców wioski. Z obawy, że się ośmieszy zachował to dla siebie. Za karę Św. Michał dotknął go chorobą. 7 maja 1631 r. ukazał się otoczony światłością Św. Michał i zaprowadził chorego Indianina do cudownego źródła. Odzyskawszy zdrowie zaczął przyprowadzać mieszkańców wioski do źródła, którzy pijąc uzdrawiającą wodę powracali do zdrowia. W tym miejscu św.Brygida_św. Michałwybudowano kościół ku czci Św. Michała Archanioła.

Objawienie św. Brygidy
Św. Brygida Szwedzką była mistyczką i miała szczególny kontakt z aniołami. Nazywano ją „Kwiatem Północy”. Pod dyktando jednego z nich z nich napisała 21 lekcji brewiarzowych. Często słyszała głosy Anielskie śpiewające Bogu hymny. Pisała: „ Pewnego dnia , kiedy byłam na Mszy Świętej zobaczyłam niezmierzoną liczbę Aniołów, którzy przybyli z Nieba i zgromadzili się wokół ołtarza, przyglądając się uważnie kapłanowi. Śpiewali pieśni zachwycające moje serce.”

Pamiętajmy o tym podczas Mszy Św., kiedy kapłan wzywa nas razem z Chórami Aniołów do oddania chwały Panu Bogu”. Święty Michał ukazał się Brygidzie polecając jej, aby ze swą córką odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Św. Michała we włoskim Gargano, co też uczyniła.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *