News will be here

Księżomierz to miejsce objawienia Matki Bożej

W pobliżu Księżomierzy, przy drodze zjawiła się płacząca Matka Boża, siedząca na kamieniu. „W początkach XVII stulecia – pisze Ludwik Zalewski – ludność Księżomierzy poruszyła wieść o niezwykłym zjawisku.
Widziano w pobliżu wsi na polu Matkę Bożą, siedzącą na kamieniu. Na miejsce zjawienia zaczęły zbiegać się tłumy, składając w ofierze pieniądze, jaja, kurczęta, kury, sery, itp. Niektórzy twierdzili, że doznali cudu.
Władze duchowne odniosły się do widzeń krytycznie. Komisarze biskupi polecili kamień, na którym widziano Matkę Bożą, Księżomierz_Maryja_cudzakopać w ziemię. Biskup zabronił ogłaszać z ambony o zjawiskach i mniemanych cudach, dopóki w tej sprawie komisja nie wyda orzeczenia”.
Matka Boża objawiła się w czasie klęsk żywiołowych w Polsce w latach 1594-1602. To było wyjątkowe wydarzenie, gdyż biskup krakowski, kard. Bernard Maciejowski przybył osobiście do Księżomierzy, żeby zbadać prawdziwość objawień Matki Bożej.
Po powrocie do Krakowa zarządził procesję pokutną z cudownym obrazem Matki Boskiej z kościoła Dominikanów i wraz z nuncjuszem papieskim Klaudiuszem Rankoncjuszem, licznym duchowieństwem i wiernymi.

Z wdzięczności, że ustały klęski i na pamiątkę objawienia się Maryi, kard. B. Maciejowski polecił zbudować w Księżomierzy murowaną kapliczkę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Umieszczono w niej obraz Matki Bożej przywieziony z Krakowa i tam namalowany około 1605 r.
Obraz od zawsze uważany był przez miejscowych wiernych za cudowny, a miejsce, na postawiono kapliczkę nazywano „Zjawieniem”.

Od 1626 r. kapliczka stała się kościołem filialnym parafii Dzierzkowice, do której należała wieś Księżomierz.
W 1783 r. postawiono w Księżomierzy drewniany kościół przywieziony z Chodla i umieszczono w nim cudowny Obraz Matki Bożej.
Plac na kościół jest poza wsią, to miejsce wskazała sama Matka Boża, gdyż jednej nocy wyrosły na nim i zakwitły kwiaty.
W 1981 r. wybudowano z głazów grotę umieszczając w niej figurę Matki Bożej wykutą w piaskowcu przez rzeźbiarza Karbowiaka, a ufundowaną przez pochodzącą z parafii i mieszkającą obecnie w Kanadzie Krystynę Krakowiak.
W fundamentach groty umieszczono akt erekcyjny, a przed grotą postawiono stały ołtarz. Cały duży plac, od szosy aż do groty wydzielono jako miejsce przeznaczone do celów religijnych.cud_w_Księżomierzu

Jubileusz 600-lecia Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obchodzono w księżomierskim sanktuarium. Odbyły się odpusty i uroczystości z okazji świąt maryjnych w roku kościelnym.
W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w uroczystościach odpustowych uczestniczył sufragan lubelski bp Piotr Hemperek, który dokonał poświęcenia kapliczek postawionych na placu otaczającym kościół: kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej na pamiątkę Jubileuszu Jasnogórskiego, św. Maksymiliana Kolbe z okazji jego kanonizacji i kapliczkę św. Michała Archanioła zbudowaną z okazji dwusetnej rocznicy postawienia kościoła parafialnego.

W nocy z soboty na niedzielę 4 na 5 maja 1996 r. spłonął zabytkowy drewniany kościół wraz z cudownym obrazem Matki Bożej Księżomierskiej. Po roku z pomocą wielu parafii diecezji lubelskiej stanął nowy, murowany kościół z kopią cudownego obrazu Matki Bożej Księżomierskiej.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *