News will be here

Na zachodzie Europy spółdzielczość to gigantyczna dziedzina gospodarki

W krajach skandynawskich, w Szwajcarii, we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii niemalże wszystkie małe inicjatywy gospodarcze realizowane są w formie spółdzielni. Liczbę takich spółdzielni w Europie szacuje się na poziomie 158 tys., a liczbę członków spółdzielni na poziomie 123 mln.

Dodajmy, że 50 największych spółdzielni europejskich wykazuje łącznie roczne obroty na poziomie 250 mld €, a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy skupia 1 mld ludzi.

biznes-portalpolski

Prevalue Cooperative Owners www.Prevalue.pl – Spółdzielnia Właścicieli Majątku – to pierwszy podmiot tego typu w Polsce, tworzący Grupę Zakupową na rynku aktywów trwałych, takich jak m.in. walory inwestycyjne, nieruchomości, areały rolnicze i działki budowlane, metale szlachetne i surowce strategiczne. To również właścicielska inicjatywa gospodarcza wykorzystująca zaplecze handlowe organizowane w ramach unikatowej Galerii Sensus.

35onO wyborze tej formy prawnej zadecydowały oczekiwania potencjalnych inwestorów dotyczące niepodważalnego prawa własności i prawa decydowania o sposobie gospodarowania swoim majątkiem.

Jeżeli do tego dodamy pełną transparentność prowadzonej
działalności, która wynika wprost z Prawa Spółdzielczego i demokratyczne, spółdzielcze prawo głosu – uzyskujemy najbardziej przejrzystą i bezpieczną formę prowadzenia zorganizowanej grupy zakupowej.

– Każdy Spółdzielca nabywając udziały spółdzielcze staje się współwłaścicielem Spółdzielni i jednocześnie właścicielem coraz większej części majątku spółdzielczego – wyjaśnia sposób działania Spółdzielni Maria Sowa, współwłaścicielka. – Wykorzystując tą formę prawną mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której jedna osoba (Spółdzielca) ma przypisaną potrójną funkcję w organizacji.

Są to funkcje:

Właściciela (czyli Spółdzielcy z prawem do dywidendy i głosu na Walnym Zgromadzeniu)

Inwestora (budującego prywatny majątek poprzez nabywanie kolejnych udziałów spółdzielczych)

Przedsiębiorcy (czyli Spółdzielcy, który zaprasza Spółdzielców i organizuje kanał marketingowy)

Ponieważ Prevalue Cooperative Owners statutowo zakupuje za kwoty wnoszone przez Spółdzielców wyłącznie majątek trwały (np. nieruchomości komercyjne, apartamenty pod wynajem, ziemię itp.) każdy Spółdzielca ma pełne zabezpieczenie swoich udziałów na majątku trwałym. Właśnie dlatego bezpieczeństwo spółdzielczego majątku jest tak wysokie.

Dodatkowy wpływ na bezpieczeństwo spółdzielczego majątku ma 28702_0Spółdzielcza Kontrola zarządu, w ramach której Spółdzielcy zgodnie ze Statutem monitorują działania zarządu w zakresie:

– wyboru konkretnych obiektów inwestycyjnych

– warunków ich zakupu

– warunków ich wynajmu

– ewentualnych przekształceń, zabudowy, dzierżawy lub sposobu zapłaty

– warunków ich odsprzedaży

Właściciele spółdzielczej formuły posiadania majątku trwałego korzystają z prawa spółdzielczego, według którego posiadany przez udziałowców majątek wolny jest od zajęć komorniczych, jego przekazywanie spadkobiercom odbywa się na zasadzie sukcesji, a więc bez podatków, a także udziałowcy spółdzielni tworzą coraz liczniejsze grupy zakupowe dające znaczącą przewagę nad indywidualnym inwestowaniem.

Spółdzielnia Prevalue Cooperative Owners www.Prevalue.pl ma siedzibę w Warszawie i Oddział w Katowicach oraz już kilkuset współwłaścicieli w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce.

Kontakt w sprawie przystąpienia do Spółdzielni:
Maria Sowa, Tel. 604 – 138 – 072, e-mail: mariasowa(at)poczta.fm
Źródło: portalpolski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *