News will be here

Jak wprowadzić innowacje niskim kosztem?

Powszechnie uważa się, że nieodłącznym elementem innowacji są wysokie koszty. To nieprawda. Oto kilka przykładów rozwiązań, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych, a świadczą o innowacyjności firmy.

Działania nowatorskie są szerokim pojęciem, które łączy w sobie zarówno inwestycje w nowe technologie, systemy IT czy linie produkcyjne oraz mniej widoczne modyfikacje, jak zmiany organizacyjne. Należy pamiętać, że hasło „innowacja” jest terminem subiektywnym i odnosi się do konkretnej sytuacji. Bycie innowacyjnym wcale nie oznacza konieczności stosowania pionierskich lub unikatowych rozwiązań czy zaawansowanych narzędzi. Innowacją są rozwiązania nowe z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa, sposobu dotychczasowego prowadzenia działalności. Wprowadzenie jakich zmian można więc określić mianem innowacyjności? Oto kilka przykładów.

Reorganizacja pracy

Pierwszym działaniem jakie przychodzi na myśl w obszarze przemian organizacyjnych jest reorganizacja pracy w firmie. Może ona przyjąć różne oblicza. Od wprowadzenia nowego podziału zadań, struktury organizacyjnej po wytyczenie ścieżek awansu i przyznawania premii. Jednym z popularnych rozwiązań jest zwiększenie elastyczności organizacji poprzez zwiększenie zaangażowania i wpływu pracowników na kształt przedsiębiorstwa. Czasem jednak proces przeobrażenia kończy się jedynie na sporządzeniu odpowiednich wytycznych i dokumentów. Tego niestety nie można określić mianem innowacji, zmiany muszą faktycznie zaistnieć.

Firmowa baza wiedzy

Problem braku przepływu wiedzy pomiędzy pracownikami w większości przypadków dotyczy przede wszystkim sektora MSP. Wynika zazwyczaj z braku czasu lub identyfikowania tego rozwiązania wyłącznie z korporacjami. Know-how często też „wypływa” z organizacji wraz z odejściem fachowców. Jak temu zapobiec? Wystarczy stworzyć zbiór dobrych praktyk, który będzie systematycznie uzupełniany przez poszczególnych członków zespołu. Powinien się w nim znaleźć też pakiet podstawowych informacji o firmie i realizowanych w niej procesach. Baza wiedzy usprawnia pracę, pozwala uniknąć powtarzania błędów, zapobiega „zanikaniu” wiedzy w organizacji, jak również znacząco skraca czas wprowadzania nowych pracowników w życie firmy. Narzędzie to nie wymaga ponadto znacznych nakładów finansowych. Wystarczy np. uruchomić wspólny dysk sieciowy.

Grupowe ubezpieczenie medyczne

W szerokim katalogu innowacji organizacyjnych mieszczą się również benefity pozapłacowe w postaci, np. wykupienia grupowego ubezpieczenia medycznego. Działanie to ma wymierne przełożenie na funkcjonowanie firmy. Oprócz zwiększenia motywacji pracowników oraz ich zadowolenia z warunków pracy sprawniejszy dostęp do opieki może minimalizować ilość oraz długość absencji chorobowej.

– Korzystanie z grupowych polis zdrowotnych staje się coraz bardziej powszechne, również wśród przedstawicieli sektora MSP. Stworzenie firmowego systemu ochrony medycznej nie wiąże się z dużymi kosztami. Rozwój tych świadczeń spowodował, że na rynku pojawiły się elastyczne rozwiązania pozwalające dopasować produkt do praktycznie każdej organizacji. Co więcej, dodatkową zachętą dla przedsiębiorców jest model zakładający partycypację pracowników w kosztach pakietu medycznego lub składki polisy – dodaje Ewa Zembło, Kierownik Zespołu HR w SALTUS Ubezpieczenia.

Outsourcing usług

Decydując się na ten krok warto jednak pamiętać, że nie jest on skuteczny w każdym obszarze. Dotyczy to zwłaszcza procesów kluczowych dla funkcjonowania firmy, rdzenia jej działalności. Zbyt szeroki outsourcing może doprowadzić wręcz do sytuacji odwrotnej, czyli zwiększenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, w miejsce ich obniżenia.

Uporządkowanie wizerunku firmy

Kodyfikacja i ujednolicenie prezentacji firmy wobec partnerów biznesowych i klientów może być realizowane na kilku płaszczyznach. Jednym z podstawowych działań jest wprowadzenie lub odświeżenie systemu identyfikacji wizualnej. Tego typu zmiany wiążą się jednak z określonymi nakładami finansowymi. Są też rozwiązania, które nie generują dodatkowych kosztów. Należą do nich m.in. standaryzacja obsługi klienta lub sposobu prowadzenia spotkań biznesowych. Stworzenie odpowiednich reguł postępowania oraz mechanizmów działania pozwala na podkreślenie profesjonalizmu przedstawicieli firmy. Często prowadzi również do zwiększenia efektywności.
Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *