News will be here

Polska ukryta w Piśmie św. jako naród wybrany przez Boga

Polska nowym Izraelem – to Jakub. Żydzi muszą się nawrócić, bo nie uwierzyli w Mesjasza. Jeśli tego nie uczynią Bóg ześle na nich karę. Módlmy się za naród żydowski o jego nawrócenie.
Pan Bóg wybrał Polskę i ukrył ją pod imieniem Jakuba w Piśmie Świętym.

Ponieważ św. Jan Paweł II prosił Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi Tej Ziemi ( Polski) i to się zaczyna spełniać.
Polska-1-300x2011 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!
2 Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie1, którego wybrałem.
3 Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
4 Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.
5 Jeden powie: „Należę do Pana”,
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: „Pan”2
i otrzyma imię Izrael.

Kochani starsi bracia Żydzi, prosimy abyście zmienili czyny wasze i siebie, kochamy was bracia i dlatego wołamy do was nawróćcie się całym sercem i uznajcie Jezusa Syna Bożego za Mesjasza. Prosimy i błagamy was w dobrej wierze i miłości abyście się nie potępili.
Jak wiadomo imię Izrael odnosi się już do tych którzy uwierzyli w obiecanego Mesjasza , którym jest Jezus. A którego nawet rabin Kaduri ogłosił i uznał. Jeśliby do Żydów miał przyjść Mesjasz i przyszedł by później ( jak z ich wyliczeń i obietnic wynikało) to przyszedłby 15 -30 lat po urodzeniu Jezusa. I Żydzi i ich arcykapłani czcili by innego Mesjasza, który by przyszedł 15-30 lat późniejNawrócenie-żydów-3-300x215 Ponieważ się nie pojawił mamy pewność , że jest nim Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus, jest bardzo dobrze udokumentowaną postacią historyczną.
Ponieważ Pokora i czystość Maryi Dziewicy przyspieszyła narodziny Jezusa i tak jak przygotowała swoje Serce i łono dla Króla Jezusa, przez Ducha Świętego . Tak i dziś przygotowuje serca narodu izraelskiego na powtórne przyjście Jezusa. I tak jak prorocy w Starym Testamencie zapowiedzieli przyjście Mesjasza i Dziewicy – Maryi. Tak jest przepowiedziane w Piśmie Świętym w wielu fragmentach ST i Apokalipsy, przepowiadają też Polskę jako naród wybrany mistycy i prorocy naszych czasów. I to, że Maryja wybrała właśnie Polskę na Swoje Królestwo , które jest potwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Maryja wprowadzi Jezusa przez naród – Polskę, który królowa-polski-300x258sobie wybrała, który będzie jaśniał na mapie świata , jako niezwyciężony i sercami poddany Jezusowi Mesjaszowi.
Ponieważ naród żydowski nie uwierzył w zapowiedzianego Mesjasza – Jezusa, którego zesłał Bóg – i tym samym popełnił świętokradztwo. Bóg rozproszył ten naród po całej ziemi i tym samym ukarał ich. Jednak Bóg jest Miłosierny i wciąż czeka na resztę z Izraela , która się nawróci i jawnie przyzna się do błędu, a także się nawróci sercem do Jedynego Boga i Stwórcy świata. Dlatego Żydzi, braci nasi, chciejcie się nawrócić, gdyż jesteście w błędzie, a ponieważ mamy jeż koniec czasów to uwierzcie w Jezusa, żebyście się nie potępili wy i wasi synowie i córki.

Jest Nadzieja, Bóg wywyższył nasz naród.
Polacy będą wracać do Polski !!
Duch Pański został przelany i wylany na naród północy, na Polskę gdyż już odpokutował swoje winy, jeszcze teraz musi się bardziej zbliżyć do Jezusa przez ręce Maryi i za Nią podążać do Nieba bram.

Naród polski poprowadzi też inne narody do Jezusa, gdyż naród żydowski obrał sobie mamonę, złoto, handel, za boga, a jest toadam-ewa-raj mamienie szatańskie i tak jak pisze w Apokalipsie:
Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana8,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami
a nie są nimi, lecz kłamią.
Stąd wiemy, że prawdziwi Żydzi tacy jak Kaduri, wielki rabin Rzymu w latach II wojny światowej się nawrócili i wiele innych, odczytali właściwe Mesjasza – Jezusa i Go uznali. Tak też teraz w końcu czasów muszą uznać imię Jezus jako Mesjasz, jeśli tego nie zrobią to się potępią. Naród żydowski musi się nawrócić i skończyć z nierządem i wielką nierządnicą Babilonu.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Pana.
9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad myślami waszymi. ( Iz 55,8)
Dlatego trzeba się modlić i wytężać siły aby obudzić kapłanów z letargu i aby się nawrócili całym sercem do Pana.
Wszystkie zwierzęta polne,
przyjdźcie, by się napaść,
i wy, wszystkie zwierzęta leśne!
10 Stróże jego4 – są wszyscy ślepi,
niczego nie widzą.
Oni wszyscy to nieme psy,
niezdolne do szczekania;
marzą sennie, wylegują się,
lubią drzemać.
11 Lecz te psy są żarłoczne,
nienasycone.
Są to pasterze niezdolni do zrozumienia.
Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi,
każdy bez wyjątku szuka swego zysku5.
12 «Chodźcie! Ja wezmę wina;
upijmy się sycerą!
Jutro będzie podobne do dziś,
ponad wszelką miarę».(Iz 56)

A co się dzieje dziś z wiernymi, skoro większość kapłanów śpi i myślą o sobie i traktują kapłaństwo jak zawód ?

Kapłan-300x173Oto odpowiedź :
Sprawiedliwy ginie,
a nikt się tym nie przejmuje.
Bogobojni ludzie znikają,
a na to nikt nie zwraca uwagi.
Tak to się gubi sprawiedliwego,
2 a on odchodzi, by zażywać pokoju.
Ci, którzy postępują uczciwie,
spoczywają na swoich łożach.( Iz 57)

Kapłani zapomnieli , to co Jezus im polecił , że mają być sługami, że mają być ojcami parafii , że mają się bić i walczyć o grzeszników, ale walczyć na śmierć i życie słowem i czynem. A my wierni zapominamy, że się za nich nie modlimy, tylko plujemy i obmawiamy. Kiedy ostatnio modliłeś się za swojego kapłana w parafii. Jeśli nie to zacznij jak najszybciej.

W całej księdze Malachiasza Bóg napomina swoich kapłanów. I mówi im że im przebaczy, ale jak spełnią Jego warunki…
Kapłani zapomnieli , że Jezus zostawił im dary, każdemu kapłanowi: władzę wypędzania duchów, odpuszczania grzechów, uzdrawiania, sól-ziemi-12-300x218leczenia wszelkich chorób, duchowych i fizycznych. O kapłani opamiętajcie się i zacznijcie z nich korzystać dla dobra ludzi. Szukajcie swoich owiec poświęcając swoje życie, swój czas. Nie ustalajcie cenników, nie kręćcie nosem że mało,

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie….. wierni wiedzą i czują, że mają składać ofiarę i będą dawać hojnie jak zobaczą gorliwość swoich pasterzy.

I jeśli wierny czyni inaczej i daje tyle ile ksiądz powie to ten wierny jest głupcem, a taki kapłan otrzymał już nagrodę swoją nagrodę ???
Jeszcze jest czas polski Kapłanie , obudź się z letargu bo ty i twoje owce giną i błądzą.
źródło: cudajezusa.pl

 

11 Comments

 1. shih tzu fryzury

  siamanko rewelacyjny portal wszakze na tablecie troche sie rozjezdza

 2. Jozef

  Konto „Pawel Kupis“ na facebooku. To ON. Nasz chlop;)

 3. Roman

  UWAGA!!! Chciałem prosić wszystkich Polaków o przeczytanie tego długiego artykułu. Niepodważalnie on udowodnia, że Pismo Święte jest nieomylne, prawdomówne, i wszystko co jest w Nim zawarte, jest całą prawdą. Że Polska jest narodem wybranym – drugim narodem wybranym – co jednak nie daje nam wszystkim szans na automatyczne zbawienie w porównaniu do narodu izraelskiego, no i że nie islam, nie buddyzm, a rzymska wiara chrześcijańska jest jedynie prawdziwa – choć niestety okrutnie zniekształcona, bo nazwana”ohyda spustoszenia.” Najpierw taki cytat z Biblii: „To co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego – to już to było w czasach, które były przed nami.” A więc w związku z tym, że już były cztery edycje świata, a edycja to czas od nowej ziemi pod nowym niebem, do końca świata, i że aktualnie od Chrystusa trwa dołożone do czwartej edycji, pół edycji, i że Bóg wszystko zgodnie z powyższym cytatem wszystko powtarza, końcówka czwartej i pół edycji, musi mieć taki sam przebieg jak końcówka czwartej edycji; i końcówka poprzednich. A że w Piśmie Świętym szczegółowo jest opisana czwarta edycja świata, która kończy się narodzeniem Chrystusa, można dość szczegółowo dowiedzieć się o przebiegu naszej dołożonej pół edycji – trzeba tylko inne nazwy i nazwiska powstawiać – no i w związku z tym możemy poznać przyszłość. No i o tym mówi taki cytat z Pisma Świętego: „Tak mówi Pan, Król Izraela, i Odkupiciel jego, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. Któż jest do Mnie podobny? – niech woła, niech to głosi i niech Mi dowiedzie! Kto PRZEPOWIEDZIŁ przyszłość od wieków i to co ma nadejść, niech nam obwieści! Nie lękajcie się, ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem od dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jakiś Bóg oprócz Mnie? – albo inna Skała? – Ja nie znam takiego.” Koniec cytatu. No właśnie!! Czy jest gdzieś jakieś drugie pismo, jakiś inny przekaz, jakiś inny bóg, który by mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Ja nie znam. A ktoś zna? Też nie. Teraz niech każdy zauważy, jaki ten prawdziwy Bóg jest mądry. Bóg wymyślił jeden cykl ziemi i go powtarza. Jesteśmy jak wyżej pisałem w dołożonym do czwartego , pół cyklu, a więc: to co było na końcu czwartego cyklu, musi się dziać na końcu czwartego i pół cyklu. Tego od księży się nikt nie dowie. Ja natomiast teraz udowodnię, że tak jest jak mówię, i że Ten Bóg w Trójcy Przenajświętszej to właśnie Ta Trójca, Ten Bóg. Zauważmy mądrość Pisma Świętego! Tak dawno napisane, a zawsze aktualne, bo zawsze mówi o obojętnie jakim czasie – czy to o przeszłości, czy to o teraźniejszości, czy o przyszłości. Jak mówiłem, Bóg wymyślił jeden cykl dziejów ziemi i w kółko go powtarza; a jeden taki cykl jest opisany w całości w Piśmie Świętym: od stworzenia świata do narodzin Chrystusa; i przyjście Chrystusa na nasz świat kończy czwarty cykl. A czas od narodzin Chrystusa do ponownego przyjścia Chrystusa, to jest pół cyklu; to cykl polski, bo Bóg zabrał miano narodu wybranego Izraelitom, a wybrał sobie Polaków – jest napisane: „To, co było, jest tym, co będzie, a to co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeżeli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego – to już to było w czasach, które były przed nami.” My jesteśmy na końcu czwartego i pół cyklu, bo 1260 + (3 x 1260) + 630 = 5670, a jest to dla Polaków ważny rok, bo rok 1989. Teraz wykażę, że końcówka „IV edycji” izraelskiej, pokrywa się z „IV i pół edycją” polską, i że rok 2500 jest dobrze wskazanym rokiem końca świata. Otóż zapamiętajmy: Chrystus przyszedł na naszą ziemię w roku „0”, i ponownie przyjdzie na naszą ziemię w roku 2500 – ten rok 2500, to wiedza z Pisma Świętego, i w razie potrzeby chętnie się podzielę wiedzą, jak to wyliczyłem. I teraz wykażę, jak pokrywają się czasy końcowe czwartego cyklu, z naszym polskim pół cyklem – na razie pożeniłem tyle, ile napiszę. Pożeniłem dopiero od Władysława Jagiełły, i to powinno wystarczyć jako dowód, że Bóg powtarza to, co minęło. Oczywiście całe „pół cyklu” to jak już mówiłem, to czasy Polski jako narodu wybranego – to czas od Chrystusa, do końca świata. Zacznę więc od Władysława Jagiełły. I teraz proszę zwrócić uwagę: Tamte czasy będę odnosił do roku „0”, a więc do czasu narodzin Chrystusa, a nasze czasy do roku 2500, a więc do czasy ponownego przyjścia Chrystusa. I tak: Władysław Jagiełło (1386 – 1436) naszych czasów, to Samuel tamtych czasów – oboje rządzili czterdzieści lat. Samuel miał dwóch synów, i Władysław Jagiełło też miał dwóch synów. Synowie Samuela to Joel i Abiasz, a synowie Władysława Jagieły to Władysław IV Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk. Oboje długo i do późnej starości rządzili , oboje byli głęboko wierzący, i oboje prowadzili wojny – jeden z Filistynami, drugi z Krzyżakami. Następna para: W tamtych czasach Saul, to w naszych czasach Kazimierz IV Jagiellończyk: Saul miał piątkę dzieci, i Kazimierz IV Jagiellończyk też piątkę. Saul miał trzech synów i dwie córki, a Kazimierz IV Jagiellończyk miał pięciu synów – z tym, że tylko trzech synów było królami Polski – Jan I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Następny w tamtych czasach biblijny Dawid, to na nasze czasy Zygmunt I Stary. Dawid rządził 40 lat, a Zygmunt I Stary 42 lata. Następni: Syn Dawida tamtych czasów – Salomon, to syn Zygmunta I Starego naszych czasów – Zygmunt II August. Tu z kolei Salomin rządził 40 lat, a Zygmunt II August 42 lata. Salomon był wątły i mądry, i Zygmunt II August też był wątły i mądry. I oboje rządzili w czasach szczególnie pomyślnych. Obu kobiety doprowadziły do zguby. Salomon najpierw dobrze czynił w oczach Pana – kraj oddał Panu. Budował świątynie, wiele miast odbudował. Zarządził, że jeżeli ktoś się nawróci i będzie żałował, i zwróci się do Boga, to Salomon będzie prosił Boga, aby grzesznikowi wybaczył. Pokochał wiele kobiet i one zawróciły jego serce ku obcym bogom. Dopuścił się tego, co jest złe w oczach Pana. Podobnie Zygmunt II August. Wydał edykty skierowane przeciw innowiercom, potwierdził dawne uprawnienia Kościoła rzymskokatolickiego, przyjął postanowienia Soboru Trydenckiego, wydał edykt o nie sądzeniu za herezje. Ale też kobiety mu zawróciły w głowie. A że nie mógł pogodzić prawa Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii życia z kilkoma kobietami, postanowił założyć swój kościół narodowy niezależny od papiestwa, z królem – czyli z sobą – jako głową tego kościoła. W końcu schorowany zrezygnował z planów stworzenia tego kościoła. W obu przypadkach były to czasy spokojne, czasy rozkwitu: rozkwitu Izraela, a w drugim przypadku Polski. Co ciekawe! Na przykład Salomon panował w latach 970 – 930 – czterdzieści lat, a z naszych czasów Zygmunt II August, który panował 1530 – 1569 – trzydzieści dziewięć lat. I teraz zauważmy: Salomonowi przy rozpoczęciu panowania brakowało 970 lat do narodzin Chrystusa, a Zygmuntowi II Augustowi też brakowało 970 lat – ale do roku 2500. Lata rządów nieraz się idealnie nie pokrywają, bo ludzie dostali wolną wolę i nieraz nie pokrywa się ciąg zdarzeń czwartej edycji (czyt. edycji izraelskiej) z naszą polską pół edycją. Ale weźmy następny przykład: Biblijny Asa, król Judy, panował w latach 911 – 870, a z naszych czasów Zygmunt III Waza panował 1587 – 1632. Asa rozpoczął rządy 911 lat przed Chrystusem, a Zygmunt III Waza 913 lat; ale przed rokiem 2500 – różnica dwóch lat – oboje rządzili ponad czterdzieści lat. Następni: biblijny Achab 873 – 852 i Władysław IV Waza – obaj zakończyli panowanie 852 lata: Achab przed Chrystusem, Władysław IV Waza przed rokiem 2500. Następni: Jan III Sobieski 1674 – 1696 – panował 22 lata. Natomiast biblijny ( czyt. izraelski) Jonasz panował 835 –797; i tu jest największa rozbieżność, bo siedem lat: Janowi III Sobieskiemu od zakończenia panowania do roku 2500 brakowało osiemset cztery lata, a Jonaszowi siedemset dziewięćdziesiąt siedem lat. Następni: biblijny Amazjasz panował 796 – 767 – dwadzieścia dziewięć lat, a nasz polski król August II Mocny który panował w latach 1696 – 1705 i 1709 – 1733 – trzydzieści trzy lata; rozbieżność więc czterech lat. Ale za to zakończenie rządów Amazjasza nastąpiło 767 lat przed Chrystusem; i Augusta II Mocnego też 767 lat; ale przed rokiem 2500. Czyżby to wszystko był zbieg okoliczności? Weźmy następnych: biblijny Azariasz panował 767 – 739 – dwadzieścia osiem lat. A nasz polski August III Sas 1734 – 1763 – dwadzieścia dziewięć lat. Azariasz rozpoczął panowanie 767 lat przed przyjściem Chrystusa, a nasz August III Sas 766 lat – ale przed ponownym przyjściem Chrystusa, a więc przed rokiem 2500 – a więc różnica jednego roku. Zakończenie rządów natomiast Azariasza z tamtych czasów było 739 lat przed Chrystusem, a naszego polskiego króla 737 lat przed Chrystusem (czyt. przed ponownym przyjściem Chrystusa – Pana Zastępów) – różnica dwóch lat. No i Stanisław August Poniatowski 1764 – 1797. Pierwszy rozbiór Polski to rok 1772, drugi 1793, trzeci 1795. W czasach biblijnych odpowiednikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego był Ozeasz, który rządził w latach 731 -722. Na nasze czasy byłby to rok 1769 – 1778 biorąc pod uwagę to, ile Ozeaszowi pozostało do Chrystusa, a ile by pozostało w naszych czasach Augustowi Poniatowskiemu do roku 2500. I właśnie za panowania Ozeasza upadło Królestwo Izrael. Ozeasz czynił to, co jest złe w oczach Pana i Pan odrzucił Izraela od swego oblicza. Wtedy na Izrael najechał król asyryjski Salmanassar, zajął Samarię, a część Izraelitów przesiedlił w niewolę do Asyrii. Po zajęciu Samarii, w Judzie rządy objął Ezechiasz, a było to w latach 728 – 688. Na nasze czasy byłyby to lata 1772 – 1812. I właśnie w naszych czasach w roku 1772 nastąpił I Rozbiór Polski – w tamtych czasach wtedy zabrano Izraelowi Samarię. I dalej, w czwartym roku panowania tego Ezechiasza, czyli byłby to rok 1776 dokonano II rozbiory Izraela, a w czternastym roku Ezechiasza – czyli byłby to rok 1786 naszych czasów, na Izraelitów najechał Sennacheryb, i dokonano III rozbioru Izraela. Izrael więc przestał istnieć – podobnie Polska, która w roku 1795 przestała istnieć. Różnica więc dziewięciu lat, kiedy to przestał istnieć Izrael i Polska. No ale idźmy dalej. W tamtych czasach w latach 693 – 643; a więc jeszcze za Ezechiasza, rozpoczął swoją działalność Manasses – na nasze czasy byłby to rok 1807. I podobnie w naszych czasach w roku 1806 Henryk Dąbrowski rozpoczął rozmowy z Napoleonem o utworzeniu Wojska Polskiego – różnica jednego roku. Tamtejszy Manasses czynił mnóstwo złego w oczach Pana. Uprawiał wróżbiarstwo, czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Odpowiednik tamtejszego Manassesa to Jan Henryk Dąbrowski naszych czasów, który już w roku 1771, rozpoczął służbę w wojsku saskim. Będąc długi czas w Niemczech prawie zapomniał języka polskiego. W roku 1796 powrócił do Polski, poznał Wybickiego i zaczęli poszukiwać dróg odbudowy Polski. W roku 1797 wydał odezwę do wstępowania do Legionów Polskich we Włoszech, a w roku 1806 Henryk Dąbrowski prowadził rozmowy z Napoleonem w sprawie utworzenia Wojska Polskiego. W roku 1813 został naczelnym wodzem wojsk polskich Królestwa Warszawskiego. Podobnie jak Manasses robił to, co złe w oczach Pana. Był masonem. Został aktywnym wolnomularzem. Uzyskał wyższy stopień wtajemniczenia kawaler kadosz – był ekspertem. W roku 1819 utworzono w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe. Oboje więc czynili to, co jest złe w oczach Boga. A dalej? W tamtych czasach po Manassesie panował Amon, który też robił to, co jest złe w oczach Boga. Dwa lata panował, bo słudzy jego uknuli spisek i go zabili. Podobnie w naszych czasach, gdzie prawdopodobnie chodzi o majora wojsk Królestwa Polskiego Waleriana Łukasińskiego, który w roku 1821 założył Narodowe Towarzystwo Patriotyczne, a którego też po dwóch latach zdegradowano i skazano na śmierć. Zamieniono mu jednak karę śmierci na więzienne; i tam zmarł. Dalej Polski nie ma. I dopiero Izraelem, a zarazem Polską, zajmuje się 1 Mch 1.41 – 53. To czasy po I Wojnie Światowej – jest napisane: „Król (czyt. Lenin) wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem (czyt. w 1922 roku połączył większą część dawnych terenów Imperium Rosyjskiego tworząc Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom (czyt. Polakom) spodobał się kult przez niego nakazany (czyt: w 1921 roku Komunistyczna Partia Robotnicza Polski przystąpiła do Kominternu, a Lenin chciał, by Polska była rządzona przez komunistów – Dzierżyński, Marchlewski). Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat ( w Rosji w 1929 roku z polecenia Stalina, rozpoczęto walkę z religią. Utworzono Związek Wojujących Bezbożników).” Koniec cytatu. Potem II Wojna Światowa o której za chwilę. A po wojnie znowu socjalizm w Polsce – 1 Mch 1.44 mówi: „ Król (czyt. Stalin) posłał swoich wysłańców do Jerozolimy (czyt. Warszawy) i do miast judzkich (czyt. polskich) z pisemnym poleceniem, żeby postępowały wg.obyczajów, które dla kraju były obce (w Polsce po wyborze Bieruta wzmogły się represję wobec Kościoła. Aresztowano Wyszyńskiego. Chruszczow ostro występował przeciw religii, naciskał na Gomułkę): żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe a także ofiary płynne (czyt. Msze); żeby znieważano szabat i święta (zniesiono n.p. w roku 1960 Trzech Króli), i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych, żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków, oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt; żeby synów swoich pozostawili bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie z zarzucić wszystkie Jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim (czyt. Stalina) rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. Podobne do tego rozkazu pismo wystosował do całego swego królestwa, a nadto nad całym narodem ustanowił nadzorców. Miastom zaś judzkim (czyt. polskim) polecił, aby jedno po drugim składali ofiary bogom. Spomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich (w 1948 powstała PZPR) – mianowicie ci wszyscy, którzy odpali od Prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju, i byli powodem tego, że Izraelici (czyt. Polacy), musieli się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów.” Koniec cytatu. Następnym królem w tamtych czasach, i ostatnim w Księdze Królewskiej z Pisma Świętego był Jozjasz. I dalej w tamtych czasach izraelskich byli bracia Jechoniaszowie, Joakim i Sedecjasz. O nich mówi Jeremiasz i Ezechiel. A że oni byli prorokami tamtych czasów, więc są jednocześnie prorokami naszych czasów, bo Bóg wszystko powtarza – więc jak było za tamtych czasów, tak musi być i w naszych. No i Jeremiasz rozpoczyna od Jozjasza, gdzie odpowiednikiem w naszych czasach jest Jan Paweł II. I dalej jak w tamtych czasach rządzili: Joakim, Jechoniasz, Jojakim, drugi Jechoniasz i Sedecjasz. W naszych polskich czasach w tej samej kolejności są to: Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński i Tusk. No i wracając do II Wojny Światowej, to nawet Hitler jest w Piśmie Świętym – Aszszur to Hitler. Niemcy w Piśmie Śwętym przed zjednoczeniem to Asyria, a po zjednoczeniu to Egipt. Efraim to Litwa. A co mówi Pismo Święte o Polsce, Litwie i Hitlerze? – jest napisane Oz 11: „Powrócą do Egiptu (czyt. do Niemiec) i Aszszur (czyt. Hitler) będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdze. Upokorzony będzie pyszny Aszszur (czyt. Hitler), a panowanie Egiptu (czyt. panowanie Niemiec) ustanie. Nie od ludzkiego miecza zginie Aszszur (czyt. Hitler), pochłonie go miecz nie człowieczy. Jeśli ucieknie przed mieczem. Jeśli ucieknie przed mieczem (dop. a uciekł, bo popełnił samobójstwo), kwiat jego wojska pójdzie pod jarzmo (czyt. pod jarzmo aliantów). Twierdza jego (czyt. Berlin) podda się w postrachu i dowódcy jego załamią się pod znakiem zwycięzcy.” To tak pobieżnie chciałem pokazać, że Pismo Święte jest jakby kroniką. Ono pokazuje dzieje narodu wybranego od stworzenia, do końca świata; a po 430 latach od końca świata, czyli w roku 2930, Bóg uczyni nową ziemię i nowe niebo – chodzi o niebo z ciałami niebieskimi – i a piać od nowa – nowa edycja. Tak więc koniec świata to rok 2500; i nowa ziemia pod nowym niebem to rok 2930, i rozpocznie się V Edycja świata. Taka jest mądrość Chrystusa, który jest Bogiem w Duchu Świętym. I to jest ta właściwa Trójca Święta, to jest ten właściwy Bóg. Jeszcze chcę wrócić do papieży, bo jak pisałem Jozjasz, to Jan Paweł II. W tamtych czasach po Jozjaszu objął rządy Szallum – na nasze czasy to chodzi o Benedykta XVI, który jak napisano, opuścił to miejsce; Benedykt XVI też opuścił to miejsce, bo abdykował. No i po Szallumie w tamtych czasach panował Chanameel, który był synem Szalluma – w naszych czasach chodzi o papieża Franciszka (choć nie jest synem Benedykta XVI). I tamtejszy Chanameel sprzedał pole – na nasze czasy to chodzi o papieża Franciszka, który zda papiestwo; zdał swój kontrakt na dłuższy czas prorokowi Jeremiaszowi; czyli na nasze czasy Franciszek jest ostatnim papieżem, bo na Zlocie Młodzieży w Polsce w roku 2016, zdał papiestwo. A Jeremiasz jak napisano: „wziął ten kontrakt, bo takie było polecenie Pańskie, dokument zapieczętował, i w obecności świadków podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców Judy (czyt. Polski) przebywających na wartowni (czyt. przebywających na Zlocie Młodzieży w Polsce w roku 2016) umieścił w naczyniu glinianym, by się zachował przez dłuższy czas. Pan Zastępów powiedział: Będą jeszcze w tym miejscu budować domy.” Koniec cytatu. A kiedy będą budować jeszcze w Polsce domy? Po wielkiej wojnie; po roku 2058. A kiedy ta wojna wybuchnie? W czasach izraelskich wielka wojna wybuchła w jedenastym roku rządów Sedecjasza, a dziewiętnastym rokiem rządów Nabuchodonozora. Na nasze czasy byłby to rok 2018, bo jedenasty rok rządów Tuska i dziewiętnasty rok rządów Putina, to byłby rok 2018. Ale że Polacy inaczej zadecydowali i Tuska nie wybrali, a wybrali Dudę, Bóg czeka. Teraz w roku 2020 znowu wybrali Dudę. I prawdopodobnie z uwagi na wierzącego w Boga Dudę, dostaliśmy czas na opamiętanie się. Ale rok 2018 też jest wyliczony, więc najedzie na Polskę koalicja czterech państw pod wodzą Władimira Putina (tamtejszego Nabuchodonozora) i rozpocznie się wielka wojna, która potrwa właśnie do roku 2058. Ta wiedza też pochodzi z zawsze aktualnego i wielkiej mądrości Pisma Świętego, w którym znajdziemy odpowiedź na każde pytanie. Innej tak mądrej Księgi nie ma. Kończąc powiem jeszcze, że od katastrofy smoleńskiej roku 2010, Chrystus ustawił przed Świątynią w niebie dwa kosze: jeden kosz jest z figami wybornymi, a drugi z figami zepsutymi. Te figi wyborne jak mówi Jeremiasz są bardzo dobre, a złe są tak zepsute, że się nie nadają do zjedzenia. Niestety wielu zmierza do kosza z figami zepsutymi – m.in. Tusk. Mam nadzieję, że dość zrozumiale napisałem. Jak ma ktoś jakieś pytania, chętnie odpowiem. Zachęcam do poszukania właśnie Tego Boga, bo czasu zostało niewiele. Trzeba celować w kosz z dobrymi figami, bo jak nie, to dopiero po roku 2930 załapiemy się na V edycję – na wzór edycji IV – i a piać od nowa. I dlatego Pismo Święte jest zawsze aktualne. Dodam jeszcze, że Pismo Święte o katastrofie smoleńskiej mówi tak: „Nabuchodonozor (czyt. Władimir Putin) uprowadził z Jerozolimy (czyt. z Warszawy) do Babilonii (czyt. do Rosji), po wyjściu (czyt. po starcie) z Jerozolimy (czyt. z Warszawy ), króla Jechoniasza (czyt. prezydenta Polski), królową (czy. prezydentową), dworzan, przywódców judzkich (czyt. przywódców polskich) i jerozolimskich (czyt. warszawskich), kowali i ślusarzy.” Koniec cytatu. Na koniec o kanclerz Niemiec Pismo Święte mówi tak: „To mówi Pan: Oto wydam faraona (czyt. wydam kanclerz) Chofrę (dop. tak się nazywał w tamtych czasach faraon), króla egipskiego (czyt. kanclerz Niemiec), w ręce jego nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na jego życie, podobnie jak wydałem Sedecjasza (czyt.Tuska), króla judzkiego (czyt. premiera polskiego) w ręce Nabuchodonozora (czyt. w ręce Putina), jego wroga, czyhającego na jego życie.” Koniec cytatu. Tak było w tamtych czasach!!!!!! Czy ma ktoś jeszcze jakieś wątpliwości, że jedynie Biblia jest najprawdziwsza, a ten biblijny Bóg Ojciec i Jezus, to Bóg najprawdziwszy? Są to niezbite dowody na wiarygodność Pisma Świętego, na dowód, że Polska jest drugim narodem wybranym bo historia narodu wybranego Izrael pokrywa się z historią narodu wybranego polskiego , i że ten Bóg z Pisma Świętego jest jedynie prawdziwy. Nie islam, nie buddyzm, a rzymski chrześcijanizm to właściwa religia, ale niestety sfałszowana, i nazwana przez Biblię „ohyda spustoszenia.” Tak być nie może, więc wielka wojna musi być, bo nie może być tak, żeby ludzie wierzyli w takiego Boga, jakiego głosi Franciszek, czy Ryś; którego nie ma. To właśnie nazywa się „ohyda spustoszenia.”

 4. Roman

  UWAGA!!! Chciałem prosić wszystkich Polaków o przeczytanie tego długiego artykułu. Niepodważalnie on udowodnia, że Pismo Święte jest nieomylne, prawdomówne, i wszystko co jest w Nim zawarte, jest całą prawdą. Że Polska jest narodem wybranym – drugim narodem wybranym – co jednak nie daje nam wszystkim szans na automatyczne zbawienie w porównaniu do narodu izraelskiego, no i że nie islam, nie buddyzm, a rzymska wiara chrześcijańska jest jedynie prawdziwa – choć niestety okrutnie zniekształcona, bo nazwana”ohyda spustoszenia.” Najpierw taki cytat z Biblii: „To co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego – to już to było w czasach, które były przed nami.” A więc w związku z tym, że już były cztery edycje świata, a edycja to czas od nowej ziemi pod nowym niebem, do końca świata, i że aktualnie od Chrystusa trwa dołożone do czwartej edycji, pół edycji, i że Bóg wszystko zgodnie z powyższym cytatem wszystko powtarza, końcówka dołożonej pół edycji, musi mieć taki sam przebieg jak końcówka czwartej edycji; i końcówka poprzednich. A że w Piśmie Świętym szczegółowo jest opisana czwarta edycja świata, która kończy się narodzeniem Chrystusa, można dość szczegółowo dowiedzieć się o przebiegu naszej dołożonej pół edycji – trzeba tylko inne nazwy i nazwiska powstawiać – no i w związku z tym możemy poznać przyszłość. No i o tym mówi taki cytat z Pisma Świętego: „Tak mówi Pan, Król Izraela, i Odkupiciel jego, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. Któż jest do Mnie podobny? – niech woła, niech to głosi i niech Mi dowiedzie! Kto PRZEPOWIEDZIŁ przyszłość od wieków i to co ma nadejść, niech nam obwieści! Nie lękajcie się, ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem od dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jakiś Bóg oprócz Mnie? – albo inna Skała? – Ja nie znam takiego.” Koniec cytatu. No właśnie!! Czy jest gdzieś jakieś drugie pismo, jakiś inny przekaz, jakiś inny bóg, który by mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Ja nie znam. A ktoś zna? Też nie. Teraz niech każdy zauważy, jaki ten prawdziwy Bóg jest mądry. Bóg wymyślił jeden cykl ziemi i go powtarza. Jesteśmy jak wyżej pisałem w dołożonym do czwartego , pół cyklu, a więc: to co było na końcu czwartego cyklu, musi się dziać na końcu dołożonego pół cyklu. Tego od księży się nikt nie dowie. Ja natomiast teraz udowodnię, że tak jest jak mówię, i że Ten Bóg w Trójcy Przenajświętszej to właśnie Ta Trójca, Ten Bóg. Zauważmy mądrość Pisma Świętego! Tak dawno napisane, a zawsze aktualne, bo zawsze mówi o obojętnie jakim czasie – czy to o przeszłości, czy to o teraźniejszości, czy o przyszłości. Jak mówiłem, Bóg wymyślił jeden cykl dziejów ziemi i w kółko go powtarza; a jeden taki cykl jest opisany w całości w Piśmie Świętym: od stworzenia świata do narodzin Chrystusa; i przyjście Chrystusa na nasz świat kończy czwarty cykl. A czas od narodzin Chrystusa do ponownego przyjścia Chrystusa, to jest pół cyklu; to cykl polski, bo Bóg zabrał miano narodu wybranego Izraelitom, a wybrał sobie Polaków – jest napisane: „To, co było, jest tym, co będzie, a to co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeżeli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego – to już to było w czasach, które były przed nami.” My jesteśmy na końcu czwartego i pół cyklu, bo 1260 + (3 x 1260) + 630 = 5670, a jest to dla Polaków ważny rok, bo rok 1989. Teraz wykażę, że końcówka „IV edycji” izraelskiej, pokrywa się z dołożoną„ pół edycją” polską, i że rok 2500 jest dobrze wskazanym rokiem końca świata. Otóż zapamiętajmy: Chrystus przyszedł na naszą ziemię w roku „0”, i ponownie przyjdzie na naszą ziemię w roku 2500 – ten rok 2500, to wiedza z Pisma Świętego, i w razie potrzeby chętnie się podzielę wiedzą, jak to wyliczyłem. I teraz wykażę, jak pokrywają się czasy końcowe czwartego cyklu, z naszym polskim pół cyklem – na razie pożeniłem tyle, ile napiszę. Pożeniłem dopiero od Władysława Jagiełły, i to powinno wystarczyć jako dowód, że Bóg powtarza to, co minęło. Oczywiście całe „pół cyklu” to jak już mówiłem, to czasy Polski jako narodu wybranego – to czas od Chrystusa, do końca świata. Zacznę więc od Władysława Jagiełły. I teraz proszę zwrócić uwagę: Tamte czasy będę odnosił do roku „0”, a więc do czasu narodzin Chrystusa, a nasze czasy do roku 2500, a więc do czasy ponownego przyjścia Chrystusa. I tak: Władysław Jagiełło (1386 – 1436) naszych czasów, to Samuel tamtych czasów – oboje rządzili czterdzieści lat. Samuel miał dwóch synów, i Władysław Jagiełło też miał dwóch synów. Synowie Samuela to Joel i Abiasz, a synowie Władysława Jagieły to Władysław IV Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk. Oboje długo i do późnej starości rządzili , oboje byli głęboko wierzący, i oboje prowadzili wojny – jeden z Filistynami, drugi z Krzyżakami. Następna para: W tamtych czasach Saul, to w naszych czasach Kazimierz IV Jagiellończyk: Saul miał piątkę dzieci, i Kazimierz IV Jagiellończyk też piątkę. Saul miał trzech synów i dwie córki, a Kazimierz IV Jagiellończyk miał pięciu synów – z tym, że tylko trzech synów było królami Polski – Jan I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt I Stary. Następny w tamtych czasach biblijny Dawid, to na nasze czasy Zygmunt I Stary. Dawid rządził 40 lat, a Zygmunt I Stary 42 lata. Następni: Syn Dawida tamtych czasów – Salomon, to syn Zygmunta I Starego naszych czasów – Zygmunt II August. Tu z kolei Salomin rządził 40 lat, a Zygmunt II August 42 lata. Salomon był wątły i mądry, i Zygmunt II August też był wątły i mądry. I oboje rządzili w czasach szczególnie pomyślnych. Obu kobiety doprowadziły do zguby. Salomon najpierw dobrze czynił w oczach Pana – kraj oddał Panu. Budował świątynie, wiele miast odbudował. Zarządził, że jeżeli ktoś się nawróci i będzie żałował, i zwróci się do Boga, to Salomon będzie prosił Boga, aby grzesznikowi wybaczył. Pokochał wiele kobiet i one zawróciły jego serce ku obcym bogom. Dopuścił się tego, co jest złe w oczach Pana. Podobnie Zygmunt II August. Wydał edykty skierowane przeciw innowiercom, potwierdził dawne uprawnienia Kościoła rzymskokatolickiego, przyjął postanowienia Soboru Trydenckiego, wydał edykt o nie sądzeniu za herezje. Ale też kobiety mu zawróciły w głowie. A że nie mógł pogodzić prawa Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii życia z kilkoma kobietami, postanowił założyć swój kościół narodowy niezależny od papiestwa, z królem – czyli z sobą – jako głową tego kościoła. W końcu schorowany zrezygnował z planów stworzenia tego kościoła. W obu przypadkach były to czasy spokojne, czasy rozkwitu: rozkwitu Izraela, a w drugim przypadku Polski. Co ciekawe! Na przykład Salomon panował w latach 970 – 930 – czterdzieści lat, a z naszych czasów Zygmunt II August, który panował 1530 – 1569 – trzydzieści dziewięć lat. I teraz zauważmy: Salomonowi przy rozpoczęciu panowania brakowało 970 lat do narodzin Chrystusa, a Zygmuntowi II Augustowi też brakowało 970 lat – ale do roku 2500. Lata rządów nieraz się idealnie nie pokrywają, bo ludzie dostali wolną wolę i nieraz nie pokrywa się ciąg zdarzeń czwartej edycji (czyt. edycji izraelskiej) z naszą polską pół edycją. Ale weźmy następny przykład: Biblijny Asa, król Judy, panował w latach 911 – 870, a z naszych czasów Zygmunt III Waza panował 1587 – 1632. Asa rozpoczął rządy 911 lat przed Chrystusem, a Zygmunt III Waza 913 lat; ale przed rokiem 2500 – różnica dwóch lat – oboje rządzili ponad czterdzieści lat. Następni: biblijny Achab 873 – 852 i Władysław IV Waza – obaj zakończyli panowanie 852 lata: Achab przed Chrystusem, Władysław IV Waza przed rokiem 2500. Następni: Jan III Sobieski 1674 – 1696 – panował 22 lata. Natomiast biblijny ( czyt. izraelski) Jonasz panował 835 –797; i tu jest największa rozbieżność, bo siedem lat: Janowi III Sobieskiemu od zakończenia panowania do roku 2500 brakowało osiemset cztery lata, a Jonaszowi siedemset dziewięćdziesiąt siedem lat. Następni: biblijny Amazjasz panował 796 – 767 – dwadzieścia dziewięć lat, a nasz polski król August II Mocny który panował w latach 1696 – 1705 i 1709 – 1733 – trzydzieści trzy lata; rozbieżność więc czterech lat. Ale za to zakończenie rządów Amazjasza nastąpiło 767 lat przed Chrystusem; i Augusta II Mocnego też 767 lat; ale przed rokiem 2500. Czyżby to wszystko był zbieg okoliczności? Weźmy następnych: biblijny Azariasz panował 767 – 739 – dwadzieścia osiem lat. A nasz polski August III Sas 1734 – 1763 – dwadzieścia dziewięć lat. Azariasz rozpoczął panowanie 767 lat przed przyjściem Chrystusa, a nasz August III Sas 766 lat – ale przed ponownym przyjściem Chrystusa, a więc przed rokiem 2500 – a więc różnica jednego roku. Zakończenie rządów natomiast Azariasza z tamtych czasów było 739 lat przed Chrystusem, a naszego polskiego króla 737 lat przed Chrystusem (czyt. przed ponownym przyjściem Chrystusa – Pana Zastępów) – różnica dwóch lat. No i Stanisław August Poniatowski 1764 – 1797. Pierwszy rozbiór Polski to rok 1772, drugi 1793, trzeci 1795. W czasach biblijnych odpowiednikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego był Ozeasz, który rządził w latach 731 -722. Na nasze czasy byłby to rok 1769 – 1778 biorąc pod uwagę to, ile Ozeaszowi pozostało do Chrystusa, a ile by pozostało w naszych czasach Augustowi Poniatowskiemu do roku 2500. I właśnie za panowania Ozeasza upadło Królestwo Izrael. Ozeasz czynił to, co jest złe w oczach Pana i Pan odrzucił Izraela od swego oblicza. Wtedy na Izrael najechał król asyryjski Salmanassar, zajął Samarię, a część Izraelitów przesiedlił w niewolę do Asyrii. Po zajęciu Samarii, w Judzie rządy objął Ezechiasz, a było to w latach 728 – 688. Na nasze czasy byłyby to lata 1772 – 1812. I właśnie w naszych czasach w roku 1772 nastąpił I Rozbiór Polski – w tamtych czasach wtedy zabrano Izraelowi Samarię. I dalej, w czwartym roku panowania tego Ezechiasza, czyli byłby to rok 1776 dokonano II rozbiory Izraela, a w czternastym roku Ezechiasza – czyli byłby to rok 1786 naszych czasów, na Izraelitów najechał Sennacheryb, i dokonano III rozbioru Izraela. Izrael więc przestał istnieć – podobnie Polska, która w roku 1795 przestała istnieć. Różnica więc dziewięciu lat, kiedy to przestał istnieć Izrael i Polska. No ale idźmy dalej. W tamtych czasach w latach 693 – 643; a więc jeszcze za Ezechiasza, rozpoczął swoją działalność Manasses – na nasze czasy byłby to rok 1807. I podobnie w naszych czasach w roku 1806 Henryk Dąbrowski rozpoczął rozmowy z Napoleonem o utworzeniu Wojska Polskiego – różnica jednego roku. Tamtejszy Manasses czynił mnóstwo złego w oczach Pana. Uprawiał wróżbiarstwo, czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Odpowiednik tamtejszego Manassesa to Jan Henryk Dąbrowski naszych czasów, który już w roku 1771, rozpoczął służbę w wojsku saskim. Będąc długi czas w Niemczech prawie zapomniał języka polskiego. W roku 1796 powrócił do Polski, poznał Wybickiego i zaczęli poszukiwać dróg odbudowy Polski. W roku 1797 wydał odezwę do wstępowania do Legionów Polskich we Włoszech, a w roku 1806 Henryk Dąbrowski prowadził rozmowy z Napoleonem w sprawie utworzenia Wojska Polskiego. W roku 1813 został naczelnym wodzem wojsk polskich Królestwa Warszawskiego. Podobnie jak Manasses robił to, co złe w oczach Pana. Był masonem. Został aktywnym wolnomularzem. Uzyskał wyższy stopień wtajemniczenia kawaler kadosz – był ekspertem. W roku 1819 utworzono w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe. Oboje więc czynili to, co jest złe w oczach Boga. A dalej? W tamtych czasach po Manassesie panował Amon, który też robił to, co jest złe w oczach Boga. Dwa lata panował, bo słudzy jego uknuli spisek i go zabili. Podobnie w naszych czasach, gdzie prawdopodobnie chodzi o majora wojsk Królestwa Polskiego Waleriana Łukasińskiego, który w roku 1821 założył Narodowe Towarzystwo Patriotyczne, a którego też po dwóch latach zdegradowano i skazano na śmierć. Zamieniono mu jednak karę śmierci na więzienne; i tam zmarł. Dalej Polski nie ma. I dopiero Izraelem, a zarazem Polską, zajmuje się 1 Mch 1.41 – 53. To czasy po I Wojnie Światowej – jest napisane: „Król (czyt. Lenin) wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem (czyt. w 1922 roku połączył większą część dawnych terenów Imperium Rosyjskiego tworząc Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom (czyt. Polakom) spodobał się kult przez niego nakazany (czyt: w 1921 roku Komunistyczna Partia Robotnicza Polski przystąpiła do Kominternu, a Lenin chciał, by Polska była rządzona przez komunistów – Dzierżyński, Marchlewski). Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat ( w Rosji w 1929 roku z polecenia Stalina, rozpoczęto walkę z religią. Utworzono Związek Wojujących Bezbożników).” Koniec cytatu. Potem II Wojna Światowa o której za chwilę. A po wojnie znowu socjalizm w Polsce – 1 Mch 1.44 mówi: „ Król (czyt. Stalin) posłał swoich wysłańców do Jerozolimy (czyt. Warszawy) i do miast judzkich (czyt. polskich) z pisemnym poleceniem, żeby postępowały wg.obyczajów, które dla kraju były obce (w Polsce po wyborze Bieruta wzmogły się represję wobec Kościoła. Aresztowano Wyszyńskiego. Chruszczow ostro występował przeciw religii, naciskał na Gomułkę): żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe a także ofiary płynne (czyt. Msze); żeby znieważano szabat i święta (zniesiono n.p. w roku 1960 Trzech Króli), i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych, żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków, oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt; żeby synów swoich pozostawili bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie z zarzucić wszystkie Jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim (czyt. Stalina) rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. Podobne do tego rozkazu pismo wystosował do całego swego królestwa, a nadto nad całym narodem ustanowił nadzorców. Miastom zaś judzkim (czyt. polskim) polecił, aby jedno po drugim składali ofiary bogom. Spomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich (w 1948 powstała PZPR) – mianowicie ci wszyscy, którzy odpali od Prawa. Oni to wiele złego dokonali w kraju, i byli powodem tego, że Izraelici (czyt. Polacy), musieli się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów.” Koniec cytatu. Następnym królem w tamtych czasach, i ostatnim w Księdze Królewskiej z Pisma Świętego był Jozjasz. I dalej w tamtych czasach izraelskich byli bracia Jechoniaszowie, Joakim i Sedecjasz. O nich mówi Jeremiasz i Ezechiel. A że oni byli prorokami tamtych czasów, więc są jednocześnie prorokami naszych czasów, bo Bóg wszystko powtarza – więc jak było za tamtych czasów, tak musi być i w naszych. No i Jeremiasz rozpoczyna od Jozjasza, gdzie odpowiednikiem w naszych czasach jest Jan Paweł II. I dalej jak w tamtych czasach rządzili: Joakim, Jechoniasz, Jojakim, drugi Jechoniasz i Sedecjasz. W naszych polskich czasach w tej samej kolejności są to: Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński i Tusk. No i wracając do II Wojny Światowej, to nawet Hitler jest w Piśmie Świętym – Aszszur to Hitler. Niemcy w Piśmie Śwętym przed zjednoczeniem to Asyria, a po zjednoczeniu to Egipt. Efraim to Litwa. A co mówi Pismo Święte o Polsce, Litwie i Hitlerze? – jest napisane Oz 11: „Powrócą do Egiptu (czyt. do Niemiec) i Aszszur (czyt. Hitler) będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdze. Upokorzony będzie pyszny Aszszur (czyt. Hitler), a panowanie Egiptu (czyt. panowanie Niemiec) ustanie. Nie od ludzkiego miecza zginie Aszszur (czyt. Hitler), pochłonie go miecz nie człowieczy. Jeśli ucieknie przed mieczem (dop. a uciekł, bo popełnił samobójstwo), kwiat jego wojska pójdzie pod jarzmo (czyt. pod jarzmo aliantów). Twierdza jego (czyt. Berlin) podda się w postrachu i dowódcy jego załamią się pod znakiem zwycięzcy.” To tak pobieżnie chciałem pokazać, że Pismo Święte jest jakby kroniką. Ono pokazuje dzieje narodu wybranego od stworzenia, do końca świata; a po 430 latach od końca świata, czyli w roku 2930, Bóg uczyni nową ziemię i nowe niebo – chodzi o niebo z ciałami niebieskimi – i a piać od nowa – nowa edycja. Tak więc koniec świata to rok 2500; i nowa ziemia pod nowym niebem to rok 2930, i rozpocznie się V Edycja świata. Taka jest mądrość Chrystusa, który jest Bogiem w Duchu Świętym. I to jest ta właściwa Trójca Święta, to jest ten właściwy Bóg. Jeszcze chcę wrócić do papieży, bo jak pisałem Jozjasz, to Jan Paweł II. W tamtych czasach po Jozjaszu objął rządy Szallum – na nasze czasy to chodzi o Benedykta XVI, który jak napisano, opuścił to miejsce; Benedykt XVI też opuścił to miejsce, bo abdykował. No i po Szallumie w tamtych czasach panował Chanameel, który był synem Szalluma – w naszych czasach chodzi o papieża Franciszka (choć nie jest synem Benedykta XVI). I tamtejszy Chanameel sprzedał pole – na nasze czasy to chodzi o papieża Franciszka, który zdał papiestwo; zdał swój kontrakt na dłuższy czas prorokowi Jeremiaszowi; czyli na nasze czasy Franciszek jest ostatnim papieżem, bo na Zlocie Młodzieży w Polsce w roku 2016, zdał papiestwo. A Jeremiasz jak napisano: „wziął ten kontrakt, bo takie było polecenie Pańskie, dokument zapieczętował, i w obecności świadków podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców Judy (czyt. Polski) przebywających na wartowni (czyt. przebywających na Zlocie Młodzieży w Polsce w roku 2016) umieścił w naczyniu glinianym, by się zachował przez dłuższy czas. Pan Zastępów powiedział: Będą jeszcze w tym miejscu budować domy.” Koniec cytatu. A kiedy będą budować jeszcze w Polsce domy? Po wielkiej wojnie; po roku 2058. A kiedy ta wojna wybuchnie? W czasach izraelskich wielka wojna wybuchła w jedenastym roku rządów Sedecjasza, a dziewiętnastym rokiem rządów Nabuchodonozora. Na nasze czasy byłby to rok 2018, bo jedenasty rok rządów Tuska i dziewiętnasty rok rządów Putina, to byłby rok 2018. Ale że Polacy inaczej zadecydowali i Tuska nie wybrali, a wybrali Dudę, Bóg czeka. Teraz w roku 2020 znowu wybrali Dudę. I prawdopodobnie z uwagi na wierzącego w Boga Dudę, dostaliśmy czas na opamiętanie się. Ale rok 2018 też jest wyliczony, więc najedzie na Polskę koalicja czterech państw pod wodzą Władimira Putina (tamtejszego Nabuchodonozora) i rozpocznie się wielka wojna, która potrwa właśnie do roku 2058. Ta wiedza też pochodzi z zawsze aktualnego i wielkiej mądrości Pisma Świętego, w którym znajdziemy odpowiedź na każde pytanie. Innej tak mądrej Księgi nie ma. Kończąc powiem jeszcze, że od katastrofy smoleńskiej roku 2010, Chrystus ustawił przed Świątynią w niebie dwa kosze: jeden kosz jest z figami wybornymi, a drugi z figami zepsutymi. Te figi wyborne jak mówi Jeremiasz są bardzo dobre, a złe są tak zepsute, że się nie nadają do zjedzenia. Niestety wielu zmierza do kosza z figami zepsutymi – m.in. Tusk. Mam nadzieję, że dość zrozumiale napisałem. Jak ma ktoś jakieś pytania, chętnie odpowiem. Zachęcam do poszukania właśnie Tego Boga, bo czasu zostało niewiele. Trzeba celować w kosz z dobrymi figami, bo jak nie, to dopiero po roku 2930 załapiemy się na V edycję – na wzór edycji IV – i a piać od nowa. I dlatego Pismo Święte jest zawsze aktualne. Dodam jeszcze, że Pismo Święte o katastrofie smoleńskiej mówi tak: „Nabuchodonozor (czyt. Władimir Putin) uprowadził z Jerozolimy (czyt. z Warszawy) do Babilonii (czyt. do Rosji), po wyjściu (czyt. po starcie) z Jerozolimy (czyt. z Warszawy ), króla Jechoniasza (czyt. prezydenta Polski), królową (czy. prezydentową), dworzan, przywódców judzkich (czyt. przywódców polskich) i jerozolimskich (czyt. warszawskich), kowali i ślusarzy.” Koniec cytatu. Na koniec o kanclerz Niemiec Pismo Święte mówi tak: „To mówi Pan: Oto wydam faraona (czyt. wydam kanclerz) Chofrę (dop. tak się nazywał w tamtych czasach faraon), króla egipskiego (czyt. kanclerz Niemiec), w ręce jego nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na jego życie, podobnie jak wydałem Sedecjasza (czyt.Tuska), króla judzkiego (czyt. premiera polskiego) w ręce Nabuchodonozora (czyt. w ręce Putina), jego wroga, czyhającego na jego życie.” Koniec cytatu. Tak było w tamtych czasach!!!!!! Czy ma ktoś jeszcze jakieś wątpliwości, że jedynie Biblia jest najprawdziwsza, a ten biblijny Bóg Ojciec i Jezus, to Bóg najprawdziwszy? Są to niezbite dowody na wiarygodność Pisma Świętego, na dowód, że Polska jest drugim narodem wybranym bo historia narodu wybranego Izrael pokrywa się z historią narodu wybranego polskiego , i że ten Bóg z Pisma Świętego jest jedynie prawdziwy. Nie islam, nie buddyzm, a rzymski chrześcijanizm to właściwa religia, ale niestety sfałszowana, i nazwana przez Biblię „ohyda spustoszenia.” Tak być nie może, więc wielka wojna musi być, bo nie może być tak, żeby ludzie wierzyli w takiego Boga, jakiego głosi Franciszek, czy Ryś; którego nie ma. To właśnie nazywa się „ohyda spustoszenia.”

  1. Aneta Malanowska

   Maryja przepowiedziała w III Objawieniu Fatimskim – III wojnę światową, ale nie podała daty. Przeżyliśmy kilka Końców świata:) Nie znamy dnia i godziny, ale jeśli ludzie się poprawią, Pan Bóg może oszczędzić ludzkość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *