News will be here

Czy byłeś na Jasnej Górze? Maryja od wieków dokonuje tam cudów!

Moc Modlitwy Różańcowej

Jakich Cudów dokonała Maryja na przestrzeni wieków?

Maryja dokonuje cudów w Polsce od wielu wieków. W podziękowaniu za uzyskaną pomoc stawiano Jej świątynie. Wiele z nich wybudowali polscy królowie, którzy gorąco Ją wielbili, oddawali Jej cześć modlili przed cudownymi obrazami Matki Bożej.
Przed każdą bitwą zawierzali los Polski Matce Bożej przed Jej jasna-gora-Matka-Boza-Maryja-cudNajświętszym Wizerunkiem. Nie zawiedli się, bo Maryja zsyłała im pomoc, a oni wracali z wojen triumfując i śpiewając pieśni na cześć Potężnej Matki Boga. To „Bogurodzica” była w średniowieczu hymnem państwowym towarzyszącym królom przy koronacji i polskim rycerzom w wielu bitwach np. z Krzyżakami pod Grunwaldem. Kult Maryjny trwa od wieków do czasów obecnych, choć dziś bardzo przyblakł.
W Polsce na Jasnej Górze jest z cudów słynący Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
Wizerunek wykonał św. Łukasz na desce od stołu, przy którym modliła się i spożywała posiłki Najświętsza Rodzina. Namalował go jeszcze za życia Maryi Panny, wpatrując się w Jej oblicze. Obraz przeszedł długą drogę. Najpierw był przechowywany przez pierwszych chrześcijan w domu św. Jana w Jerozolimie, gdzie Najświętsza Panna mieszkała aż do swojego zaśnięcia. W 70. roku Rzymianie zniszczyli Jerozolimę, ale obraz ocalał.

Cudownie ocalony
Ok. 326 r. znalazła go św. Helena, matka cesarza Konstantyna i przewiozła go wraz z Drzewem Krzyża do Konstantynopola. Stąd przewędrował niemal całą Europę. Był przekazywany w darze m.in. Karolowi Wielkiemu, następnie księciu Rusi Halickiej – Lwu, który przyozdobił go i przechował w swojej posiadłości. W czasie wojny prowadzonej przez Ludwika Węgierskiego na Rusi, obraz został ukryty na zamku w Bełzie.. Po zdobyciu twierdzy przez Ludwika, namiestnikiem ziem został książę opolski Władysław, który otoczył znaleziony obraz troskliwą opieką. Podczas późniejszego oblężenia zamku bełskiego przez Tatarów i Litwinów modlitwa przy wizerunku Matki Bożej i Jej orędownictwo przyniosły zwycięstwo nad agresorami.

Klasztor na Jasnej Górze ufundowany przez Jagiełłę
Cudowny obraz książę Władysław chciał przewieźć do Opola, ale konie nie chciały ciągnąć wozu z wizerunkiem Maryi. Ślubował więc, że wizerunek z Matką Przenajświętszą trafi nie do Opola, ale do Częstochowy, ufundowanego przez niego klasztoru, nad którym opiekę sprawowali sprowadzeni z Węgier paulini. Obraz ofiarował klasztorowi 31 sierpnia 1384 r.(w dwa lata po wybudowaniu Świątyni). Król Władysław Jagiełło za namową żony św. Jadwigi, w 1393 r. ufundował Jasną Górę i rozszerzył jej kult. Przed obrazem Najświętszej Maryi modlili się także inni królowie Polski: Kazimierz IV Jagiellończyk, św. Kazimierz królewicz, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny, August III Sas.
Klasztor jasnogórski szybko stał się miejscem pielgrzymek i skarbcem cennych wotów.

Rabunek obrazu
14 kwietnia 1430 r. rabusie sprofanowali i zniszczyli Cudowny Obraz. Początkowo planowali go wywieźć, ale konie nie ruszyły z miejsca, więc ze złości porąbali obraz szablami i w końcu przebili mieczem. Napastnikami byli husyci z pogranicza Czech i Moraw, a przewodził im kniaź wołyński Fryderyk Ostrogski i dwaj polscy szlachcice, Jakub Nadobny z Rogowa i Jan Kuropatwa z Łańcuchowa. Napad był nie tylko na tle rabunkowym, ale i politycznym. Chodziło o spór o koronę litewską między książętami Litwy, a królem Władysławem Jagiełłą. Motywem była chęć wywołania zamieszek politycznych. Po tym wydarzeniu na wniosek króla Władysława Jagiełły obraz poddano renowacji. Przez wieki był ozdabiany, konserwowany i restaurowany.

Najświętszy Wizerunek Matki Bożej obrazem udręczonej Polski
Cechą charakterystyczną obrazu Pani Jasnogórskiej są blizny na twarzy Maryi. Wizerunek nosi znamiona ran i bólu: na szyi, na twarzy i pod prawym okiem. Przenajświętsza Dziewica chce nam powiedzieć, że jest Matką i Królową naszego umęczonego i udręczonego narodu. Rany na obrazie odnoszą się do siedmiu mieczy boleści jakie przebiły Jej serce pod Krzyżem.

Po lewej stronie obrazu znajdują się: jabłko i berło, insygnia Matki Bożej Królowej Polski. Po prawej stronie obrazu są: złota róża i złote wotum w kształcie serca z napisem „TOTUS TUUS”, które w 1979 i 1982 r. przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Niezwykłym i wstrząsającym wotum ofiarowanym przez św. Papieża Jana Pawła II, eksponowanym w specjalnej kasecie na ołtarzu Matki Bożej, jest przestrzelony i zakrwawiony pas jego sutanny, z zamachu 13 maja 1981 r.

Obraz zakrywa z 1723 r. srebrna zasuwa, z alegoryczną kompozycją, która odnosi się do Niepokalanego Poczęcia Maryi. Zasuwę otacza bordiura ufundowana w 1763 r. przez rodzinę Działyńskich.

Szczegóły obrazu
Wizerunek ukazuje Najświętszą Matkę z Panem Jezusem na lewym ramieniu. Po lewej stronie twarzy spływają włosy, które są zarysowane ciemnymi i jasnymi liniami. Jak wspomniałam na wizerunku jest wiele rys. Na prawym policzku są trzy, a w okolicy szyi i czoła jest sześć, mniej widocznych. Płaszcz i suknia Najświętszej Panienki są koloru granatowego z bogato zdobionym szlakiem i ornamentem stylizowanych lilii andegaweńskich. Suknia Dzieciątka Jezus ma kolor karminowy ze zróżnicowanymi ozdobami o motywach lilii i trójliścia ułożonych w rozety. Jezus trzyma prawą rączkę wzniesioną do góry w geście błogosławieństwa i nauczania, a lewą przytrzymuje księgę Słowa Bożego.

Tło obrazu jest bladoniebieskie z zielonym odcieniem. Matka Boża pokazuje, że jako pierwsza uczennica Swojego Syna prowadzi nas do Niego.

Kult Maryi
Słynący z łask obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze od wieków jest miejscem kultu. Wierni z całego kraju i z Częstochowa-Sanktuariumzagranicy modlą się i proszą o łaski. Dla Polaków jest to najważniejsze miejsce kultu Matki Bożej. Król Władysław II Jagiełło, który gorąco modlił się do Królowej Polski Maryi, powiadomił papieża Marcina V o cudach i pielgrzymkach na Jasną Górę. Wiemy z historii, że sanktuarium na Jasnej Górze była twierdzą, trudną do zdobycia przez najeźdźców. Dzięki murom obronnym, podczas potopu szwedzkiego Jasna Góra nie została zdobyta. Obrona Jasnej Góry jest nam dobrze znana także z trylogii Henryka Sienkiewicza. W 1717 r. prowincjał Konstanty Moszyński doprowadził do uroczystej koronacji cudownego obrazu i zmodernizował wiele obiektów klasztornych. Zaborcy i komuniści próbowali zniszczyć naszą wiarę, ale przez wszystkie nawet najtrudniejsze lata pielgrzymi przemierzali setki kilometrów do Królowej Polski na Jasną Górę.

Cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej
Wszystkie uzdrowienia jakich dokonała Matka Boża na Jasnej Górze są zapisane w księdze, która znajduje się w klasztorze.

Oto kilka z nich:
W 1495 roku mieszkanka Myślenic, Małgorzata Pierzchała w wieku 12 lat straciła wzrok. Z początku godziła się z kalectwem, ale z upływem lat zaczęła mieć pretensje do Pana Boga. Myślała nawet o odebraniu sobie życia. Pewnego dnia zawitał do jej domu pielgrzym powracający z Jasnej Góry. Jego opowieści o cudach Jasnogórskiej Pani dały Małgorzacie nadzieję. Z pomocą sąsiadów przybyła do sanktuarium. Przed Cudownym Obrazem stał się cud, kobieta odzyskała wzrok.

W 1609 roku w kopalni w Olkuszu górnicy wydobywali srebro i ołów. Pewnego dnia zdarzył się wypadek, zasypało pięciu górników. Górnicy, którzy w ułamku sekundy zostali odcięci od świata, zaczęli się modlić do Matki Bożej Jasnogórskiej. Na powierzchni do Maryi modliły się też ich rodziny. Ratownicy dniami i nocami usuwali zwały gruzu. Było to bardzo trudne zadanie. Po kilku dobach wszyscy stracili nadzieję, że górnicy jeszcze żyją. Pomimo tego nie przestawali się modlić. Po pięciu dniach ratownicy wydobyli ich żywych i zdrowych. Nie ukrywali zdziwienia, że przeżyli.

W 1668 roku dzieci Jacka i Anny Dombskich musiały przedostać się na drugi brzeg Wisły. Kiedy prom, na którym znajdowała się karoca z synami państwa Dombskich znalazł się na środku rzeki, zerwały się łańcuchy mocujące. Powóz z dziećmi wpadł do wody. Stojący na brzegu rodzice padli na kolana i błagali Matkę Bożą Jasnogórską o ratunek dla chłopców. Ku zdumieniu stojących na brzegu, kareta – zamiast opaść na dno rzeki, unosiła się na wodzie i spokojnie płynęła do brzegu. Woda nie wdarła się do środka, mimo że okna powozu były otwarte. Cała rodzina udała się na Jasną Górę z podziękowaniem za cudowne ocalenie.

W 1979 roku 29-letnia Janina, matka dwójki dzieci, zachorowała na stwardnienie rozsiane. Pięć lat poruszała się o kulach, ale choroba wciąż postępowała. Groził jej całkowity paraliż i ślepota. Mąż odszedł i zostawił ją samą z dziećmi. Janina załamała się i modliła się o śmierć i dobrą opiekę dla dzieci. Pewnej nocy przyśniła się jej Maryja przywołująca na Jasną Górę. Pomimo obaw, że nie poradzi sobie w podróży, postanowiła pojechać. Wpatrywała się w Oblicze Maryi, nawet nie spostrzegła, że w pewnym momencie upuściła kule, z którymi nie rozstawała się od kilku lat. Lekarze stwierdzili całkowite ustąpienie objawów choroby. Od tej pory Janina odbyła kilka pieszych pielgrzymek, przemierzając kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Jej kule wiszą w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W 1992 roku pani Krystyna, która urodziła dwoje dzieci przez cesarskie cięcie, miała problem przy trzeciej ciąży. Lekarze Maryja-Częstochowazalecali aborcję poczętego dziecka. Krystyna odmówiła i zawierzyła siebie i dziecko Matce Bożej Jasnogórskiej. Trzeci zabieg cesarskiego cięcia był czasem wielkiej próby. Jej stan był bardzo ciężki i lekarz nie dawał jej szans przeżycia. Niespodziewanie dla wszystkich operacja zakończyła się szczęśliwie. Nie był to jednak koniec jej problemów. U chłopca, któremu nadano imię Gerard, lekarze stwierdzili paraliż prawej nóżki. Pomimo zabiegów prowadzonych przez kolejny rok nóżka zamierała i dziecku groziło trwałe kalectwo. Krystyna i tym razem zawierzyła Gerarda Maryi, udając się z nim na Jasną Górę. Wpatrzona w Obraz, nieświadomie przestała podtrzymywać dziecko, które stanęło samo na obydwu nogach i zaczęło chodzić. Pani Krystyna miała jeszcze jedno pragnienie: chciałaby, by Gerard został zakonnikiem na Jasnej Górze.

W 1994 roku Włoszka Nanda Calvini została potrącona i zrzucona ze schodów przez uciekającego złodzieja. Doznała wielu obrażeń, m.in. uszkodzenia więzadeł prawego kolana. Przeprowadzenie operacji było niemożliwe ze względu na chorobę serca. Pani Nanda, która zajmowała się w Polsce działalnością charytatywną na rzecz potrzebujących, udała się na pielgrzymkę do Częstochowy. Cały czas posługiwała się laską, a na prawej nodze miała założony specjalny aparat protetyczny. Cierpienie sprawiała opuchnięta i obolała noga. Po Mszy św. przed Cudownym Obrazem obrzęk nogi nagle zniknął, a ból ustąpił. Noga stała się zupełnie zdrowa. Kobieta co roku przybywa z Włoch, by dziękować Maryi Jasnogórskiej za uzdrowienie.
KM

21 Comments

 1. Kasia

  Zawierzam Niepokalanemu Sercu Maryi prosbe o dar poczecia i urodzenia zdrowego dziecka. Zawierzylismy z mezem w kwietniu na Jasnej Gorze Tobie prosimy wysluchaj nas.

  1. Aneta Malanowska

   Ksiądz polecił małżeństwu starającemu się przez kilka lat o dziecko, odmawianie codziennie Pod Twoją Obronę. Przybiegł szczęśliwy ojciec do księdza powiedzieć, że po 1,5 roku urodziło się zdrowe dzieciątko:) Wielką moc ma Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i Nowenna Pompejańska. Ludzie piszą o wyproszonych łaskach. Wierzę, że Matka Was wysłucha. Niech Wam Bóg błogosławi, a wszystko będzie dobrze:)

  2. Jadwiga

   Pani Jasnogórska ,Mateńko Cudowna -Tobie zawierzam małżeństwo mojego syna Pawła z Ewą ,wciąż są w bardzo dużym kryzysie małżeńskim ,proszę o cud przemiany małżeńskiej i o opiekę nad ich dziećmi Norbertem i Nadią prosi matka

   1. Jolanta

    Proszę poprowadż mojego syna właściwą drogą bo zagubił się.

 2. grażyna

  Matko Boża Częstochowska proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla wnuka

 3. Ewa

  Matko Boża zawierzam Tobie łaskę zaprzestania palenia papierosów przez Mariusza B. Proszę, bardzo proszę i jego uzdrowienie.DZIĘKUJĘ Ewa

 4. Ewa

  Proszę o łaskę zaprzestania palenia papierosów przez Mariusza B. Dziękuję ewa

 5. Ewa

  Najdroższa Matko proszę o uzdrowienie Damiana K. ma silne zapalenie ślinianek BARDZO PROSZĘ EWA BARDZO BARDZO DZIĘKUJĘ <BO WIERZĘ W TWOJĄ MOC .

 6. Justyna

  Modlcie sie I rozszezajcie różaniec święty.
  Matka Boza nigdy nie odmowila mi pomocy. Jestem pelna wiary I nadziei ze tym razem rowniez zostane wysluchana.

 7. Ewa

  Dziękuję CI WIELKA MATKO zapalenie ślinianek minęło WIELKA I NIESKOŃCZONA JEST TWOJA MOC I DOBROĆ DZIĘKUJĘ Ewa z Zabrza

 8. Basia

  Matko Boża Częstochowska, błagam o uzdrowienie mojego męża Mariusza! Wstaw się Matko dobra za nim do Boga!

 9. Ania

  Nasza Pani Jasnogórska, bardzo się cieszę, że mogłam być przed Twoim cudownym obliczem w sierpniu br. Pragnę z całego serca podziękować Ci za spełnienie mojej prośby o możliwości rozwoju zawodowego. Chciałam prosić Cię teraz o zdrowie moje i męża a także dar macierzyństwa. Tobie Maryjo powierzam nasze sprawy. Z całego serca dziękuję i mocno wierzę

 10. Ania

  Nasza Pani Jasnogórska, bardzo się cieszę, że mogłam być przed Twoim cudownym obliczem w sierpniu br. Pragnę z całego serca podziękować Ci za spełnienie mojej prośby o możliwości rozwoju zawodowego. Chciałam prosić Cię teraz o zdrowie moje i męża a także dar macierzyństwa. Tobie Maryjo powierzam nasze sprawy. Z całego serca dziękuję, mocno wierzę i trwam na modlitwie

  1. Aneta Malanowska

   Pani Anno w sprawach macierzyństwa nasza Matka z Jasnej Góry pomogła wielu rodzinom. Jeden ksiądz zalecił małżonkom (czekali kilka lat na dziecko), codzienną modlitwę „Pod Twoją Obronę” i po pewnym czasie, udało się:) Wielką moc ma Różaniec. Życzymy wszystkiego dobrego i dzieciątka. Jak Maryja wysłucha Waszych próśb, proszę przysłać świadectwo opublikujemy wraz ze zdjęciem maleństwa:)

 11. Katarzyna

  Nasza Pani Jasnogórska poznałam cudownego mężczyznę kochamy sie ale on od sierpnia leży w szpitalu zaszkodziła jego zdrowiu szkodliwa chemia przy ktorej pracowal ponad 15lat.Znajdują u niego non stop nowe guzy.U mnie z koleji znaleziono na tarczycy.Prosze Cię Matko przenajswietsza o pomoc.Oboje jestesmy po przejściach życiowych..mamy wspolne plany.Chcemy z jego dzieckiem i moim stworzyć wspaniałą rodzine.Nie zabieraj mi Go matko..wspomoż nas swoją siłą i mocą.Moja corka od lat choruje na nerki.Błagam o uzdrowienie.
  Ja nie mogę Go stracić.My z córka chcemy być wkoncu szczesliwe.Jak tylko wyjdzie partner ze szpitala zabiore Go do Ciebie na Jasną Górę by podziękować za ofiarowane zdrowie.Zdrowas..Mario..

  1. Aneta Malanowska

   Proszę odmawiać Nowennę Pompejańską, jest nie do odparcia. Wiele ludzi pisze swoje świadectwa.życzymy zdrowia i łask bożych redakcja

 12. jadwiga

  Matko Boża ,pani Jasnej Góry -tobie zawierzam małżeństwo mego syna Pawła z Ewą,które jest w bardzo poważnym kryzysie i proszę dla nich o cud przemiany małżeńskiej i opiekę nad ich dziećmi Norbertem i Nadią prosi matka

 13. Anna

  Matko Boża ogromnie Cię błagam o uzdrowienie z ciężkiej choroby nowotworowej jaka mnie spotkała. Proszę Cię o pomoc gdyż bardzo chciałabym wychować córeczkę, być obecna w jej życiu i uwolnić się od tej okropnej choroby. Proszę Cię o wstawiennictwo i łaskę uzdrowienia.

  1. Aneta Malanowska

   Pani Anno to straszne co Panią spotkało, ale proszę nie tracić nadziei. Proszę się modlić Koronką do Krwawych łez Maryjnych. Pomodlimy się za Panią. Maryja każdego wysłuchuje.

 14. Karol

  Mamusi nasza moja mojej zony i synka i calego swiata bylem juz u cirbie Ty o tym wiesz i dobrze pamietasz przyjade jeszcze nie raz prosic i dziękować o zdorwie dla mojego synka Amen .

 15. Jacek

  Wielka moja wdzięczność za wybaczenie, pomoc i opiekę w najtrudniejszych chwilach mojego życia i życia mojej rodziny. Prośba do Najświętszej – nie opuszczaj nas Pani, nie zapominaj o nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *