News will be here

Jakie zmiany nastąpią w rachunkowości?

W Polsce zakończył się proces legislacyjny dotyczący nowych przepisów w ustawie o rachunkowości. Nakładają one obowiązki w zakresie ujawniania informacji m.in. o aspektach społecznych i środowiskowych w odniesieniu do działalności firm. Wymogi obejmą około 300 podmiotów w kraju.
To, kogo dotyczą, co oznaczają, jak mają być realizowane prezentuje najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wersja PDF dostępna na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zmiany-ustawie-o-rachunkowosci-analiza-forum-odpowiedzialnego-biznesu/

Analiza „Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności” przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z pierwszych publikacji tłumaczy zakres wpływu uchwalonych niedawno zmian w ustawie o rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz.61). Nowe przepisy wynikają z dyrektywy unijnej 2014/95/UE, której głównymi założeniami jest zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) oraz ich spójności i porównywalności. Każdy z krajów członkowskich zachował pewną autonomię w transpozycji dyrektywy.

– Polska transpozycja Dyrektywy UE jest jedną z najbardziej przyjaznych biznesowi, czas pokaże, jakie przyniesie efekty. Niezależnie jednak od przyjętych rozwiązań, nowe regulacje wspierają – na poziomie europejskim i krajowym – tak bardzo potrzebną transformację biznesu i ułatwiają jego interesariuszom i konsumentom dokonywanie świadomych wyborów – tłumaczy Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Analiza tematyczna wyjaśnia, kto dokładnie zostanie objęty obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych, a także sposób prezentacji tychże informacji. Odpowiada także na pytanie, czy nowe przepisy oznaczają faktycznie obowiązek bardziej zaawansowanego procesu raportowania społecznego. Dodatkowo prezentuje rozwój tematyki w Polsce obecnej między innymi dzięki konkursowi Raporty Społeczne czy międzynarodowo dzięki standardom Global Reporting Initiative.

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowi przewodnik po nowych wymogach dla biznesu. Porządkuje nie tylko merytorycznie, ale również graficznie te zagadnienia. Dodatkowo znajdują się w niej eksperckie komentarze przygotowane przez Ministerstwo Finansów (odpowiedzialne wraz z Ministerstwem Rozwoju za transpozycję dyrektywy) i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *