News will be here

Onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w Polsce

Centrum Naukowo-Przemysłowe, powstałe w wyniku współpracy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, wiodącego ośrodka kompleksowych badań nad nowotworami, oraz firmy Roche Polska, lidera innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, to przykład unikalnej współpracy nauki z biznesem. Stworzenie nowego leku to czasochłonny i kosztowny proces, który zajmuje średnio 10-15 lat i pochłania nakłady rzędu 1-1,5 mld dolarów. Badania kliniczne odgrywają w tym procesie kluczową rolę, pochłaniając niemal 80% nakładów i trwają średnio ok. 8 lat.

Tworzenie ekosystemu innowacji oraz szansa dla pacjentów

Dzięki udziałowi polskich ekspertów w badaniach, Centrum Naukowo-Przemysłowe pozwoli na rozwój unikalnego know-how badaczy i stworzenie w Polsce ekosystemu innowacji, rozumianego jako innowacyjny sposób myślenia i planowania badań tak, by możliwa była ochrona patentowa cząsteczek. Ośrodek będzie wspierać kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów wśród lekarzy, którym udział w badaniach pozwala tworzyć ekspertyzę na skalę światową oraz współtworzyć publikacje naukowe w renomowanych czasopismach.

Nowo powstały ośrodek niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Zwłaszcza dla tych którzy wykorzystali już wszystkie możliwości terapeutyczne. Uczestnictwo w badaniu
i dostęp do najnowocześniejszych terapii, niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych, jest dla wielu chorych jedyną szansą na otrzymanie leczenia. Co więcej, w przypadku tworzenia Centrum Naukowo-Przemysłowego w obszarze badań klinicznych tak wrażliwym jak onkologia, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytutu, które daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie procedury.
Źródło: news.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *