News will be here

Po co Jezus zstąpił do piekieł?

Zbawienie przyszło przez krzyż. Jezus zerwał kajdany śmierci. Cierpiał męki, a na krzyżu zwyciężył grzech, piekło i szatana. Dzięki Zmartwychwstaniu pokonał śmierć. Stało się to co przepowiadali Prorocy w Starym Testamencie.
Jezus solidaryzował się z człowiekiem i dlatego doświadczył okrutnej śmierci. Poszedł na mękę dobrowolnie, ale Powstał z Martwych byśmy mogli żyć wiecznie. Dzięki temu uratował całą ludzkość. Zniszczył bramy piekielne, a sprawiedliwych wprowadził do światła. Dusze przebywające w otchłani nigdy nie opuściłyby tego miejsca, gdyby Chrystus nie ofiarował się na krzyżu. Wiele lat czekały na Zbawcę. Nie było tak naprawdę dla nich nadziei na wyzwolenie.
Przez grzech pierworodny Niebo było zamknięte dla ludzi sprawiedliwych i dopiero Chrystus otworzył je przez mękę i swoją śmierć.

Chrystus umarł jak człowiek, ale zmartwychwstał jak Bóg. Zstąpił do piekieł jako Zbawiciel, żeby ogłosić Dobrą Nowinę duszom, które były uwięzione przez grzech. Zmarli  czekali na łaskę, gdyż pozbawieni byli oglądania Boga.

Zstąpił do piekieł
Nie chodzi o piekło i potępionych znajdujących się w nim. Jezus nie poszedł niszczyć piekła, ale wyzwolić sprawiedliwe dusze, które czekały na nadejście Wyzwoliciela. Udał się do piekieł Objawić Zbawienie, Dobrą Nowinę i pojednać ich z Bogiem. Dzięki Zmartwychwstaniu mogli dostąpić tej łaski. Na tę radosną wiadomość czekali.

Chrystus zstąpił do otchłani (zaświatów), a nie do krainy wiecznego potępienia grzeszników (piekła). Miejsce to możemy porównać do grobu, w którym przebywali ludzie po śmierci. W ciemności odczuwali smutek, gdyż byli oddaleni od bliskich i Boga. Pan zapowiedział im wybawienie. W Dzień Wniebowstąpienia zabrał wszystkich do nieba.

Dusza Jezusa opuściła ciało i udała się do piekieł, po czym złączyła się ponownie z ciałem w chwili zmartwychwstania. Rano kobiety, które przyszły do grobu zobaczyły odsunięty kamień i Nauczyciela. Chrystus wielokrotnie objawiał się Swoi uczniom, a po 40. dniach wstąpił do nieba.

Czyściec
Jest aktem Miłosierdzia Bożego, gdyż daje szansę każdej duszy na oczyszczenie, przekroczenie bramy nieba i życie wieczne. Miejsce jest stanem oczyszczenia z uwagi na grzechy. Dusza, by przebywać z Bogiem musi być nieskalana najmniejszym grzechem, bo taki jest właśnie Władca Niebios. Grzeszymy przez grzech pierworodny i czyściec jest dla nas jedyną możliwością, by odpokutować za grzechy ziemskie.

Co by było, gdyby Jezus nie ofiarował swojego życia za nas?
Pewnie wszyscy przebywaliby w otchłani i nie mieliby żadnych szans na oczyszczenie i osiągnięcie życia wiecznego. A może śmierć byłaby kresem istnienia człowieka? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Jedno jest pewne, że Miłosierny Bóg oddał życie za człowieka, dając szczęście wieczne każdemu kto tego pragnie i żyje według Jego zasad.
AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *