News will be here

Modlitwa, która porusza niebo i ziemię

Uzdrowienie Moc Koronki do Miłosierdzia Bożego

Przyjrzyjmy się niektórym naukom Jezusa dotyczącym modlitwy, modlitwy, która jest spotkaniem miłości z Bogiem, spotkaniem naszej woli z Wolą Bożą. Teksty zaczerpnięte są z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety.

Modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego Woli:

„Córko moja, módl się, ale módl się tak, jak Ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie w Mojej Woli, a znajdziesz w Niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ Wola Boża jest Panem wszystkich, a u stóp Boskości złożysz dobre czyny, aby oddać Mu cześć, i złe czyny, aby oddać zadośćuczynienie mocą Świętości, Potęgi i Bezmiaru Woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie Mojego Człowieczeństwa na ziemi.

(…) A teraz, dlaczego i ty nie mogłabyś również tego uczynić? Dla kogoś, kto Mnie kocha, wszystko jest możliwe w zjednoczeniu ze Mną. Módl się w Mojej Woli i przynieś przed Boży Majestat w swoich myślach, myśli wszystkich, w swoich oczach, spojrzenia wszystkich, w swoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach, wszystko to, co należy do twoich braci, aby za nich odpłacić i ubłagać dla nich Światło, Łaskę i Miłość. W Mojej Woli znajdziesz się we Mnie i we wszystkich, będziesz żyła Moim Życiem, będziesz modliła się ze Mną, a Bóg Ojciec będzie szczęśliwy i całe Niebo powie: «Kto przywołuje nas z ziemi? Kto pragnie zawrzeć w sobie tę Świętą Wolę, obejmując nas wszystkich razem?» Jakże wiele dobrego może uzyskać ziemia, sprawiając, że Niebo zstępuje na ziemię!” (03.05.1916)

Modlitwa w Woli Bożej jest Boska, ogromna i powszechna:

«… Po otrzymaniu Komunii Świętej, mówiłam do Jezusa: „Kocham Cię”, a On powiedział do mnie: „Córko moja, pragniesz Mnie naprawdę miłować? Powiedz: ‘Jezu, kocham Cię z Twoją Wolą’. A ponieważ Moja Wola wypełnia Niebo i ziemię, to twoja miłość otoczy Mnie wszędzie, a twoje „Kocham Cię” będzie rozbrzmiewało tam wysoko w Niebiosach, a nawet w głębi otchłani. Tak więc, gdy chcesz powiedzieć ‘Wielbię Cię, błogosławię Cię, wychwalam Cię, dziękuję Ci‘, powiesz to w zjednoczeniu z Moją Wolą, a wypełnisz Niebiosa i ziemię adoracją, błogosławieństwem, chwałą i dziękczynieniem w Mojej Woli. Są to rzeczy proste, łatwe i ogromne.”» (02.10.1913)

Kto modli się w Woli Bożej, nie potrzebuje przedkładać własnych intencji:

„Córko moja, kto znajduje się w Mojej Woli i wykonuje swoje czynności, gdyż Ja tego pragnę, nie potrzebuje przedkładać swoich własnych intencji. A ponieważ znajduje się w Mojej Woli, kiedy działa, modli się, cierpi, Ja Sam tym rozporządzam, tak jak chcę… Pragnę zadośćuczynienia? Umieszczam je jako zadośćuczynienie. Pragnę miłości? Przyjmuję je jako miłość. A ponieważ jestem Panem wszystkiego, mogę robić z tym, co chcę. W przypadku tych, którzy nie znajdują się w Mojej Woli, dzieje się inaczej: to oni decydują, a Ja dostosowuję się do ich woli.” (29.09.1912)
Efekty modlitwy w Woli Bożej:
«Spędziłam ranek, modląc się z Jezusem w Jego Woli, ale, co za niespodzianka! Podczas modlitwy, choć jedno tylko było słowo, Wola Boża rozprzestrzeniała je na wszystkie stworzone rzeczy, tak iż pozostawały nim naznaczone. Wola Boża zanosiła je do Niebios i wszyscy Święci nie tylko otrzymywali jego znamię, ale także było ono dla nich powodem nowej radości. Schodziło w dół do głębi ziemi, a nawet do Czyśćca i wszyscy otrzymywali jego efekty. Ale któż może oddać ten sposób modlitwy z Jezusem i wszystkie efekty, które ta modlitwa przynosi? Tak więc po tej wspólnej modlitwie, powiedział do mnie:

„Córko moja, czy widziałaś, co oznacza modlić się w Mojej Woli? Nie ma niczego, co mogłoby istnieć poza Moją Wolą. Moja Wola krąży we wszystkim i we wszystkich, jest życiem, aktorem i widzem wszystkiego. W ten sam sposób czyny dokonane w Mojej Woli stają się życiem, aktorem i widzem wszystkiego, nawet samej radości, błogości i szczęścia Świętych. Wszędzie zanoszą światło oraz balsamiczne i niebiańskie powietrze, z którego wytryska radość i szczęście. Tak więc nie opuszczaj nigdy Mojej Woli. Niebo i ziemia oczekują ciebie, aby otrzymać nową radość i nowy blask.”» (21.04.1922)

Zadośćuczynienie w Woli Bożej, dziękczynienie oraz miłość w imieniu wszystkich i we wszystkim, są całkowite:

„Córko moja, rozpłyń się w Mojej Woli, aby dać Mi całkowite zadośćuczynienie. Moja Miłość odczuwa nieodpartą tego potrzebę. Przy tak wielu zniewagach ze strony stworzeń, pragnie przynajmniej jednej, która wstawiając się pomiędzy Mną a nimi, dałaby Mi całkowite zadośćuczynienie oraz miłość za wszystkich, i uzyskałaby ode Mnie łaski dla wszystkich. Możesz to uczynić tylko w Mojej Woli, gdzie znajdziesz Mnie i wszystkie stworzenia. Och, z jaką tęsknotą czekam, aż wejdziesz w Moją Wolę, abym mógł znaleźć w tobie satysfakcję i zadośćuczynienie za wszystkich! Tylko w Mojej Woli znajdziesz wszystko w ruchu, ponieważ Ja jestem napędem, aktorem i widzem wszystkiego.”

Teraz, gdy to mówił, ja rozpłynęłam się w Jego Woli, ale któż może wyrazić to, co zobaczyłam? Byłam w kontakcie z każdą myślą stworzenia, którego życie pochodziło od Boga. I będąc w kontakcie z każdą myślą, ja, w Jego Woli, mnożyłam się w każdym i mocą Świętości Jego Woli wynagradzałam za wszystko, wypowiadałam «dziękuję» w imieniu wszystkich i dawałam miłość za wszystkich. I w ten sposób pomnażałam się w spojrzeniach, w słowach i tak w całej reszcie… Ale któż może oddać sposób, w jakim się to odbywało? Brak mi słów i być może nawet same języki anielskie byłyby tylko pojękiwaniem, więc na tym poprzestanę. Tak więc spędziłem całą noc z Jezusem w Jego Woli. (15.06.1916)
Przykład modlitwy w Woli Bożej:

Oddanie się Woli Bożej, aby zadośćuczynić w imieniu wszystkich

Oddaję się, O Jezu, Twojej Woli i cokolwiek Ty czynisz, ja także zamierzam to czynić. A ponieważ wszystko, co uczyniłeś na ziemi jest ciągłym aktem zadośćuczynienia, tak więc poprzez moją wolę zjednoczoną z Twoją, zamierzam zadośćuczynić za wszelkie zniewagi, które w tej chwili czynią Ci stworzenia, tak aby mój głos, rozbrzmiewając echem w Twoim głosie i we wszystkich zniewagach stworzeń, przemknął we wszystkich na sposób boski. A dotykając serca stworzeń mocą Twojej Woli, chcę przynieść je wszystkie w Twoje ramiona.
źródło: http://wolaboza.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *