Brak testamentu a podział majątku

Brak testamentu zdarza się dość często. Tak naprawdę nikt nie liczy się z odejściem z tego świata. Trudno im zapisać w testamencie cały dorobek życia i przyjąć do wiadomości, że i tak ktoś go przejmie. Brak tej świadomości rodzi wiele problemów po ich śmierci.

Jak wygląda podział majątku przypadku braku testamentu?
testament-kodeks-notariusz W tym przypadku obowiązują ustawowe zasady dziedziczenia. Testament przeważnie jest sporządzają osoby starsze, bo młodsze nie spodziewają się śmierci. Choć wiemy, że zejście z tego świata może spotkać każdego bez względu na wiek, to odsuwamy od siebie tę myśl. A to błąd, bo jeśli za życia nie zostanie podzielony majątek to po śmierci właściciela, rodzina ma spory problem Sądownie musi dochodzić podziału dóbr.

Przepisy ułatwiają podział majątku (bez testamentu). Rodzina może zgodnie podzielić między sobą własność zmarłego według uproszczonej procedury kodeksu cywilnego. Na mocy testamentu albo ustawy (artykuł 926 par. 1 KC), spadkobiercy nabywają prawo do spadku z chwilą śmierci właściciela majątku (dzień otwarcia spadku). Data zgonu decyduje podczas podziału dobytku. Jeżeli spadkodawca zmarł przed zmianą przepisów, to w czasie postępowania spadkowego należy uwzględnić wcześniejsze zasady dziedziczenia. 28 czerwca 2009 r. nastąpiły zmiany w dziedziczeniu ustawowym.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują też inne przyczynytestament dziedziczenia, jeśli spadkobierca wskazany w testamencie zmarł przed testatorem, spadkobierca testamentowy odrzucił spadek czy też sąd uznał spadkobiercę za osobę niegodną dziedziczenia (sfałszowanie testamentu lub dopuszczenie się ciężkiego przestępstwa względem spadkodawcy).

Spadkobierca testamentowy może również odrzucić spadek i przyjąć swój udział na mocy ustawy. Przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego są uwzględniane także, kiedy istnieje testament obowiązujący pozostałych spadkobierców. Brak testamentu czy też odrzucenie spadku przez spadkobierców skutkuje zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego do całego majątku. Ma to miejsce, kiedy majątkiem są długi zmarłego.
arka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *