News will be here

Pamiętajmy! ratunek tylko w Miłosierdziu Jezusa

Dlaczego Koronka do Miłosierdzia Bożego ma wielką moc?

W Miłosierdziu Jezusa jest jedynie ratunek dla nas. Chcąc  znaleźć odpowiedź na to pytanie, przypomnijmy sobie, co powiedział Chrystus do Swojej św. sekretarki – siostry  Faustyny.
13 września 1935 r. – czytamy w Dzienniczku o pewnym nadzwyczajnym wydarzeniu. Faustyna ujrzała anioła, który, z rozkazu Boga, miał dotknąć zniszczeniem ziemię, a zwłaszcza jedno miejsce. Siostra modliła się o ocalenie, ale jej modlitwa nie odnosiła skutku.

Wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszała wewnętrznie słowa znanej nam Koronki do Miłosierdzia Bożego. Gdy modliła się tymi słowami, wyrok Boży został cofnięty. Na drugi dzień rano, gdy św. Faustyna weszła do kaplicy, usłyszała wewnętrznie następujące słowa:

„Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”.

„Kiedy odmówiłam tę modlitwę – relacjonuje dalej mistyczka – usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący…«” (Dz. 476).

W tym miejscu padają słowa znanej nam koronki oraz dokładny sposób odmawiania tej modlitwy.

Obietnice Pana Jezusa
Okoliczności powstania koronki są zatem niezwykłe. Na tym jednak nie kończy się duchowe piękno oraz nadzwyczajna wartość tej modlitwy. Oto słowa Jezusa, który sam zachęca do jej praktykowania:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą” (Dz. 1541).

W jeszcze innym miejscu Dzienniczka czytamy:
„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje.

Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła” (Dz. 848).

Koronka zawiera w sobie jakąś wyjątkową siłę i dynamizm. Gdy dokładnie przyjrzymy się jej słowom, możemy w nich odkryć elementy Eucharystii. W czasie Mszy Świętej kapłan ofiarowuje Jezusa Ojcu, za nas i za cały świat.

Podobnie jest w modlitwie koronką. Tyle tylko, że to my ofiarowujemy Ojcu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, czyli całego Jezusa. Czynimy to na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Jest to modlitwa dana nam, ludziom XX i XXI wieku. Dlaczego akurat nam? Jezus to wie. On sam nazwał tę modlitwę „ostatnią deską ratunku”.

Dziewięć dni modlitwy
Piękną, choć mniej rozpowszechnioną modlitwą jest także Nowenna do miłosierdzia Bożego. Tutaj również sam Jezus podyktował św. Faustynie słowa tej modlitwy oraz sposób jej odmawiania.

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie.

W każdym dniu przyprowadzisz do serca mojego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego.

Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” (Dz. 1209).

Można zatem powiedzieć, że odmawiając nowennę, modlimy się w łączności ze św. Faustyną. Ona to czyni w niebie, my na ziemi. Razem powierzamy miłosierdziu Boga poszczególne grupy osób, o których mowa w nowennie.

Modlitwa we wspólnocie
Obydwie te modlitwy: koronka i nowenna, stanowią podstawę działania młodzieżowych grup modlitewnych o nazwie koła koronkowe.

Koło koronkowe składa się z dziewięciu osób. Każdy z członków grupy odmawia codziennie Koronkę do miłosierdzia Bożego oraz jeden z dziewięciu dni Nowenny do miłosierdzia Bożego. Oznacza to, że jedno koło koronkowe każdego dnia obejmuje modlitwą wszystkie intencje zawarte w nowennie.

Koła koronkowe są zatem jednym ze sposobów na spełnienie pragnień i życzeń Jezusa. Do modlitwy można dołączać również własne prośby.

Na cotygodniowych (lub comiesięcznych) spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie koła wymieniają się dniami nowenny, rozmawiają na tematy związane z wiarą i życiem Kościoła.

Spotkania prowadzi jeden z członków koła, nazywany przewodniczącym, wybierany przez całe koło. Członkowie koła powinni też starać się w swoim życiu świadczyć miłosierdzie bliźnim: modlitwą, słowem i czynem (por. Dz. 742). W miarę możliwości mogą włączać się w życie parafii, zwłaszcza w akcje duszpasterskie mające na celu pomoc potrzebującym.
Propozycja dla wszystkich

Przedstawione wyżej zasady działania kół dotyczą nie tylko młodzieży, również dorośli mogą zakładać takie koła. Dzieje się to już w wielu parafiach naszego kraju i poza jego granicami. Koła powstały m.in. we Włoszech, na Ukrainie oraz w Kanadzie.

Są także dziecięce koła koronkowe. Ich zasady są bardzo proste. Do takiego dziecięcego koła należy pięcioro dzieci. Każde dziecko odmawia codziennie jedną dziesiątkę koronki. Przewodniczący zaś tego koła dodaje do tej dziesiątki jeszcze Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i Wierzę w Boga, czyli początek koronki.

Dziecięce koła potrzebują opiekunów. Tutaj wielką rolę mogą odegrać rodzice, ale jest to także wyzwanie dla starszego rodzeństwa, animatorów w parafiach, młodych ludzi, którzy sami idąc do Jezusa, chcą i potrafią prowadzić do Niego także młodszych od siebie.

Święta Faustyna napisała kiedyś piękne słowa, które dotyczą każdego i każdej z nas:
„Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy, pieczętuje pieczęcią na wieki” (Dz. 62).

Jeśli czujesz, że łaską daną Tobie na ten czas jest Koronka do miłosierdzia Bożego i koła koronkowe, nie odmawiaj Jezusowi.
źródło: milujciesie.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *