News will be here

Czcij Boga, a wszystko będzie dobrze!

Pamiętajmy, że Pan Bóg stworzył człowieka z miłości. Dlatego obdarzył go wieloma darami, w tym także darem wolności. Ojciec Niebieski do niczego nikogo nie zmusza. Gdy człowiek skorzysta  niewłaściwie z wolności i odwróci się od Boga, wejdzie wówczas w obszar działania złego ducha, sam wystawi się na niszczące działanie szatana.

Człowiek błędnie może wykorzystać swoją wolność i sprzeciwić się nawet swemu Stwórcy. Bóg przestrzega człowieka przed takim czynem. Objawiając Mojżeszowi Dekalog, jako pierwsze przykazanie Stwórca wydaje zakaz czczenia innych bogów:

„Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym” (Wj 34,14).

Sprzeniewierzenie się Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i życia, niesie ze sobą poważne konsekwencje. Człowiek wchodzi w ten sposób w obszar destrukcyjnego działania złego ducha, a ostatecznie może ściągnąć na siebie wieczne potępienie.

Pokusa
Pierwsze przykazanie Dekalogu odnosi się nie tylko do oddawania czci bożkom w ramach pogańskich kultów. Zakaz ten stosuje się także do wszelkich praktyk odwołujących się do działania nadprzyrodzonych mocy, których źródłem nie jest Bóg, a więc do magii i okultyzmu.

Takie praktyki są ciężkim grzechem zrywającym więź człowieka z Bogiem, powodującym utratę łaski Bożej oraz oddanie się pod władzę demonów, a w konsekwencji mogącym doprowadzić do potępienia.

Dlaczego dziś, w XXI wieku, w racjonalnym świecie dynamicznego rozwoju nauki i techniki, wciąż wielu ludzi ucieka się do różnych irracjonalnych praktyk? Otóż dzieje się tak z powodu kryzysu wiary w Boga (na który zwrócił uwagę Benedykt XVI w liście Porta fidei, otwierającym Rok Wiary).

Mimo rozległych możliwości nauka i technika nie są w stanie wytłumaczyć wszystkiego ani rozwiązać wszystkich ludzkich problemów. Człowiek, któremu zabraknie wiary oraz zawierzenia Bogu, jest w stanie uwierzyć w cokolwiek i udać się po pomoc tam, gdzie nie powinien.

Przykłady można mnożyć: szukanie uzdrowienia u bioenergoterapeutów, pytanie wróżki o przyszłość, wyczarowywanie miłości, sukcesu, ochrony i wiele innych.

Pułapka
Wejście w przytoczone wyżej sytuacje wynika nieraz z dobrych intencji osób, ale opiera się na pysze. Człowiekowi nią ogarniętemu wydaje się, że może cokolwiek osiągnąć bez Boga i poza Jego wolą. Czasami takie działania są ukryte pod pozorami naukowości, mądrości ludowej bądź niewinnej zabawy.

Jednak każde praktyki magiczne i okultystyczne są złe ze swej istoty, niezależnie od dobrych lub złych intencji oraz kamuflażu dobroczynnej skuteczności. Odwołują się one bowiem zawsze do działania demonów (choć nieraz jako źródło działania wskazywane są różne bóstwa, kosmiczna energia, tajemnicze moce itp.).

Słowa, rytuały lub przedmioty same z siebie nie mają żadnej mocy. Ich skuteczność bierze się ze skuteczności złych duchów. Szatan oraz jego słudzy przewyższają ludzi wiedzą i inteligencją, dlatego bez trudu mogą wywoływać różne zjawiska i odpowiadać na rozmaite ludzkie pragnienia.

Jest to jednak podstępne i zwodnicze działanie, którego celem jest zawsze oderwanie od Boga i zniszczenie człowieka. Dlatego Bóg przestrzega przed tym w pierwszym przykazaniu Dekalogu. Stwórca czyni to z troski o dobro człowieka, gdyż wie, jak poważne konsekwencje sprowadza na nas grzech.
Umocnić wiarę i otworzyć serce

Bóg jest Panem nieba i ziemi, mądrym i kochającym Ojcem, który pragnie prowadzić każdego najlepszą drogą do pełni szczęścia w niebie. W tym celu konieczne jest odczytywanie Jego woli oraz zaufanie Mu, nawet gdy życie przynosi nieraz cierpienie i problemy.

Zwłaszcza wtedy, gdy człowiek jest zdesperowany lub przytłoczony trudnościami, musi uważać na szatana, który będzie starał się tę jego chwilę słabości wykorzystać i sprowadzić go na złą drogę.

Nie należy się jednak bać, ale być czujnym, wystrzegać się zła i przede wszystkim korzystać z ochrony, jaką jest łaska Boża. W wypadku choćby jednorazowego wejścia w działania okultystyczne trzeba koniecznie się z tego wyspowiadać, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy egzorcysty.

Każdy powinien czerpać ze źródła Bożych darów oraz z najlepszej obrony przed złem, czyli z częstej Komunii św., regularnej spowiedzi i codziennej modlitwy. W ten sposób oddajemy siebie pod opiekę Chrystusa.

Pan Jezus, który już zwyciężył szatana, grzech i śmierć oraz nieustannie pragnie udzielać nam obfitych łask, przekazał Alicji Lenczewskiej, polskiej mistyczce, następujące słowa:

„Grzech śmiertelny zabija Mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. […] Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze Mną. Gdy Mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego” (Słowo pouczenia).
źródło: milujciesie.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *