News will be here

Nowy Teatr – Koncert Chain Ensemble i pojedynki na scenie

14.10.2019 godz. 19:00 odbędzie się Koncert Chain Ensemble z cyklu „Scena Muzyki Nowej” rozpoczną dwa muzyczne pojedynki, w należącym już do klasyki współczesności – powstałym w 1964 roku, utworze „Match” Mauricia Kagela (1931-2008) – perkusista będzie sędzią między dwoma wiolonczelistami. Teatralna sytuacja stanie się  punktem wyjścia do zaprezentowania obszernego katalogu rozmaitych możliwości artykulacyjnych.
Argentyński kompozytor, który w połowie lat 50. przeniósł się do Niemiec, zapamiętany został m.in. jako inicjator gatunku teatru instrumentalnego, którego jednym z pierwszych przykładów jest właśnie ten utwór.

W Meczu (2016) mieszkający i działający w Krakowie kompozytor – Maciej Jabłoński (ur. 1974) wykorzystał fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza ze słynną walką na miny między Miętusem i Syfonem. Zespół smyczkowy wsparty kotłami współdziała tu z dużą grupą amatorów, którzy wokalnie i aktorsko wcielają się w rolę przeciwników, zaś oryginalny tekst recytowany przez aktora, przedstawia przebieg tego jedynego w swoim rodzaju starcia.

Muzyka śledzi wydarzenia, dopełniając słowo zgodnie z treścią, zaś całość uzupełniają brzmienia elektroakustyczne oraz przygotowana przez Piotra Madeja warstwa wideo, z zabawnymi animacjami o abstrakcyjnym charakterze.

Wyciszenie emocji, zwrot w stronę introwertyzmu nastąpi w utworze Struny w ziemi na zespół smyczkowy Tomasza Sikorskiego (1939–1988), „muzycznego egzystencjalisty”, jednej z najbardziej oryginalnych postaci w nowszej muzyce polskiej. Napisana w roku 1980, dedykowana Jerzemu Maksymiukowi i Polskiej Orkiestrze Kameralnej kompozycja niepokoi aurą tragizmu i zwątpienia. Jej literackich odpowiedników należałoby szukać w dziełach szczególnie przez Sikorskiego cenionych – autorów takich jak Søren Kierkegaard, Martin Heidegger czy Franz Kafka, dających wyraz pesymistycznemu widzeniu kondycji ludzkiej.

ArvoPärt (ur. 1935), być może najpopularniejszy z żyjących twórców muzyki „poważnej”, w roku 1977 napisał utwór Tabula rasa na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową. Składają się nań dwie części zatytułowane Ludus i Silentium. Kompozycja ta, wykonana po raz pierwszy w Tallinnie jeszcze zanim jej twórca podjął decyzję o emigracji ze Związku Radzieckiego, była jedną z pierwszych, dzięki którym muzyka Pärta stała się znana na całym świecie. Stanowi ona zarazem jeden z pierwszych przykładów charakterystycznej dla estońskiego kompozytora techniki-stylu tintinnabuli, kojarzonego z brzmieniem dzwonów oraz spokojem, kontemplacją i wewnętrznym wyciszeniem.
Program:
• Mauricio Kagel Match
• Maciej Jabłoński Mecz
• Tomasz Sikorski Struny w ziemi
• ArvoPärt Tabula Rasa
Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu
Wykonawcy:
• Soliści:
Maria Sławek – skrzypce
Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Katarzyna Stasiewicz – wiolonczela
Krystyna Wiśniewska – wiolonczela
Miłosz Pękala – perkusja
Paweł Smagała – aktor
Chain Ensemble:
Aleksandra Kupczyk – skrzypce
Katarzyna Denkiewicz-Stawujak – skrzypce
Kornelia Grądzka – skrzypce
Magdalena Skwierczyńska – skrzypce
Jan Pietkiewicz – skrzypce
Agnieszka Uścińska – skrzypce
Michał Szałach – skrzypce
Izabela Bławat-Leofreddi – skrzypce
Katarzyna Olszewska – skrzypce
Justyna Górska – skrzypce
Paweł Czarny – altówka
Magdalena Krawczyk – altówka
Gustaw Klubczewski – altówka
Katarzyna Stasiewicz – wiolonczela
Krystyna Wiśniewska – wiolonczela
Tomasz Januchta – kontrabas
Agnieszka Kozło – fortepian
Miłosz Pękala – perkusja
Maciej Jabłoński – elektronika
Chór Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
Aleksandra Siekierzyńska, Anna Kwiatkowska – przygotowanie chóru młodzieży
Maria Dutkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *