News will be here

Jakie wyzwania czekają biegłych rewidentów?

Najbliższe miesiące będą czasem intensywnej pracy i przygotowań do kolejnego roku. Czeka to również firmy audytorskie i związane z nimi instytucje. W czasie listopadowej konferencji przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odniosą się do zmian zachodzących w polskiej legislacji i stojących przed audytorami wyzwań.
W Izbie obecnie jest zarejestrowanych niemal 7 tysięcy biegłych rewidentów. To do nich, a także do przedstawicieli instytucji współpracujących z biegłymi rewidentami, reprezentantów świata akademickiego i biznesowego oraz kandydatów na biegłych rewidentów, kierowana jest coroczna konferencja, która odbędzie się w dniach 25–27 listopada 2019 w podwarszawskiej Jachrance. Wydarzenie zatytułowane „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja” odbywa się w tym roku po raz 20. i w swojej agendzie zawiera najważniejsze aspekty organizacji, legislacji i nadzoru nad profesją, które przybliżą delegaci rozmaitych instytucji państwowych i środowiska zawodowego.

– Celem, który nam przyświeca, jest dyskusja nad polepszeniem jakości badania, a tym samym całej sprawozdawczości finansowej. Na Dorocznej Konferencji Audytingu będziemy rozmawiać o nowych zadaniach nadzoru publicznego, oczekiwaniach związanych ze zmianami, także o zmianach w organizacji. Podsumujemy wszystko, co działo się przez ostatni rok i przygotujemy się na kolejnych 12 miesięcy. Szczególną wartość takich spotkań stanowi możliwość wysłuchania i rozmowy ze wszystkimi stronami. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie reagować na zmiany wprowadzone chociażby ustawą, ale też sami wychodzić z inicjatywą w miejscach, w których widzimy możliwości rozwoju – mówi Monika Kaczorek, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Od kilku miesięcy znane są już zapowiadane zmiany dotyczące modelu funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. W nowych warunkach PIBR skupi się przede wszystkim na tworzeniu standardów usług audytorskich i działaniach na rzecz ich wysokiej jakości. Izba utrzyma również dotychczasową funkcję nadzorowania procesu szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

– Należy tworzyć skuteczne procedury, rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości badania i jego efektywność. Bez wątpienia biegli rewidenci potrzebują wsparcia samorządu, który przedstawi dobre praktyki, opracuje wytyczne, zalecenia, materiały informacyjne i będzie służyć merytoryczną pomocą. Jak nad każdym zawodem zaufania publicznego ciąży nad nami duża odpowiedzialność, również pod względami etycznymi. Naszą rolą jest wesprzeć biegłych rewidentów aby mogli swobodnie, skutecznie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Będziemy o tym również rozmawiać podczas konferencji – mówi Barbara Misterska Dragan, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Opracowanie krótko- i długoterminowych planów działania samorządu stanowi priorytet prac w nadchodzących miesiącach. Z powstaniem od 1 stycznia 2020 r. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i przejęciem przez nią zadań Komisji Nadzoru Audytowego oraz części nadzoru prowadzonego dotychczas przez PIBR, zmieni się sposób funkcjonowania samorządu i jego kompetencje. Zmiany dotyczą również firm audytorskich. Niezbędne jest dostosowanie organizacji firmy, systemów wewnętrznej kontroli jakości szczególnie w zakresie usług pokrewnych i atestacyjnych innych niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego. Ważnym aspektem będą również związane z tym koszty.
Dzięki spotkaniom w szerokim gronie ekspertów i prowadzonym w trakcie konferencji warsztatom wszyscy uczestnicy mogą liczyć na zdobycie specjalistycznej wiedzy i aktywne włączenie się w przebieg prac.
Kornelia Dąbrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *