News will be here

Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?

Okazuje się, że w kwestii zawodowej – szczęście można zmierzyć. Według badania „Szczęście w pracy Polaków”, poziom szczęścia w pracy został określony jako umiarkowany. Obok dobrego wynagrodzenia liczy się przyjazna atmosfera, poczucie sensu wykonywanej pracy oraz relacja z przełożonym. 
Badanie agencji pracy Jobhouse przeprowadzone po raz trzeci, miało na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia i wprowadzenie pozytywnych zmian na rynku pracy.

Badanie:„Szczęście w pracy Polaków” jest kierowane do pracowników i pracodawców. Dla tej pierwszej grupy to okazja, by zastanowić się na ile obecne miejsce pracy daje im satysfakcję i spełnia ich oczekiwania. Z kolei dla pracodawców wiedza o preferencjach i celach zawodowych pracowników pozwoli budować efektywne zespoły, a w dalszej perspektywie zatrzymać na dłużej osoby cenne dla firmy.

Polacy określają swój poziom szczęścia w pracy na 6,3 w dziesięciostopniowej skali. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie pozostaje dobre wynagrodzenie, wskazane przez 85 proc. badanych osób. Dużą uwagę pracownicy zwracają też na przyjazną atmosferę (77 proc. odpowiedzi), relację z przełożonym (76 proc.) oraz poczucie sensu wykonywanej pracy (73 proc.), które jest jednym z czterech nowych wskaźników w badaniu.
W porównaniu do wyników z ubiegłego roku nieco mniej ważne okazały się możliwości rozwoju, wskazane przez 69 proc. badanych (przy 76 w 2018) oraz możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, istotne dla 67 proc. ankietowanych (72 proc. w 2018).

Elementy, które bardzo często są wyciągane przez pracodawców na pierwszy plan: benefity pozapłacowe, komfortowe warunki pracy czy możliwość pracy zdalnej znalazły się daleko poza podium – komentuje wyniki badania Maja Gojtowska, autorka książki „Candidate Experience. Jeszcze kandydat czy już klient?”. – Co to oznacza dla firm? Aby budować atmosferę szczęścia konieczna jest nieustająca praca nad postawami, które mogą wydawać się trudne do zmierzenia: empatią zespołu, jego wrażliwością̨, ale też edukacją liderów, którzy dbają o swoich ludzi. Tylko w ten sposób powstanie zespół, który łączy ze sobą więź, a to pierwszy krok do radości w pracy.

Czy pracownicy znajdują te wartości w swoich miejscach pracy? Według danych z badania tylko 27 proc. zdecydowanie poleciłoby swoją pracę, a wśród obszarów wymagających poprawy najczęściej wymieniane są wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. Z kolei jako czynniki przemawiające za poleceniem pracy najczęściej podawane są dobra atmosfera i współpracownicy, na których można liczyć.

Takie postrzeganie obecnej pracy będzie oczywiście wpływało na decyzje pracowników odnośnie zmiany pracy. Nie jest łatwo porzucić miejsce pracy, w którym dobrze się czujemy na co dzień, dlatego przysłowiowe 200 czy 500 zł, nie będzie miało dużego wpływu na decyzję. Co trzecia osoba narzeka jednak na obecne możliwości rozwoju w swojej pracy i nie ma niestety poczucia sensu wykonywanej pracy. To są z kolei powody, które warto omówić z przełożonym. Zachęcajmy do tego pracowników. Bywa, że łatwiej wprowadzić zmianę w tych czynnikach niż w samym wynagrodzeniu – komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska Candidate & Employee Experience Consultant, Great Digital.

W raporcie znajdują odzwierciedlenie trendy społeczne, obecne również w innych sferach życia, np. mobilność. W poszukiwaniu dobrej pracy Polacy coraz częściej są skłonni przenieść się do innego miasta czy kraju, doceniają też możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy. Natomiast aż 70 proc. badanych zna wartości wyznawane przez organizację. To wszystko może wpływać na ich decyzje o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy.

W raporcie pokazujemy na ile szczęśliwi czują się obecnie Polacy w pracy. Podajemy też „receptę na szczęście w pracy”, czyli wskazówki dla pracodawców odnośnie zmian, jakie warto wprowadzić w pracy, aby pracownicy mogli czuć się w niej szczęśliwi i chcieli ją polecać.

O badaniu:
Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane na próbie N=1012 osób z wykształceniem średnim i wyższym, którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zrealizowano w dniach 15.09.2019-21.10.2019 za pomocą ankiety online – Natalia Bogdan, prezes agencji pracy Jobhouse.
Dorota Steliga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *