News will be here

Czy Niebo pomieści wszystkich ludzi? Czym jest Czyściec?

W księgach urzędowych księgach zapisana jest data naszych narodzin, ale kiedyś znana będzie ludziom i zapisana w księgach zostanie data naszej śmierci.
Bóg – nasz Ojciec, wszystko wie i już teraz zna godzinę naszej śmierci. Psalm 90 – „Tysiąc lat w Twoich oczach [Boże] jest jak wczorajszy dzień, który minął” (Ps 90,4) i „miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90,10).

Życie po śmierci

Sąd Boży – Boża sprawiedliwość
Sąd Boży to światło Bożej miłości – Bóg jest miłością. Czeka nas Boża sprawiedliwość, która jest inna niż ludzka. Boża sprawiedliwość jest pełna miłosierdzia. Zobaczymy oczyma dobrego Boga, całe swoje życie: całe dobro i całe zło, które czyniliśmy. Wtedy dopiero do końca poznamy miłość Bożą. Gdybyśmy teraz do końca ją poznali, nie moglibyśmy dłużej żyć na ziemi w naszym ciele.

Pan Jezus mówi:
„Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat […]. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła […]. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3,19-21).

Nagroda nieba
Jezus Chrystus mówi:

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. […] Idę przygotować wam miejsce” (J 14,2).

Pan Jezus dla każdego człowieka przygotował miejsce w niebie, jego własne, jedyne, które nie będzie przez nikogo innego zajęte .

Niebo to pełne zjednoczenie z Trójcą Świętą, z Bogiem miłości: Ojcem, Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. To zjednoczenie z Maryją, Matką Bożą, ze świętymi i z wszystkimi ludźmi, którzy są w niebie. To nieprzemijająca nagroda za każde, nawet najmniejsze, dobro uczynione w naszym ziemskim życiu.

Na końcu czasów w szczęściu nieba będzie uczestniczyło także nasze ciało. Przez Chrystusa zmartwychwstaniemy, będziemy kiedyś tak jak Maryja, Matka Boża, z duszą i ciałem w niebie.

Czym jest Czyściec
Miłość Boża pozwala nam jeszcze po śmierci na pokutę za grzechy, niedopełnioną na ziemi. Czyściec nie jest miejscem, ale stanem. Czyściec nie jest karą Bożą jak sądzimy po ludzku, że kara jest zwykle kojarzona z jakimś odwetem. Czyściec jest skutkiem tego, co w naszym ziemskim życiu było brakiem miłości, co było złe. Jest cierpieniem tęsknoty za Bogiem, uwolnieniem od wszystkiego, co nas od Boga oddziela, zwłaszcza od pychy i egoizmu. Zmarłym w czyśćcu możemy pomóc modlitwą, pokutą, ofiarowanymi Mszami św., Komuniami św., odpustami oraz naprawieniem zła, jakiego oni sami nie zdążyli naprawić za życia. Wszyscy, którzy są czy znajdą się w czyśćcu, będą kiedyś w niebie.

Czym jest Piekło
Bóg dał człowiekowi wolną wolę czyli dobrowolny wybór. Dzięki Wielkiej Miłości Bożej możemy dokonać pełnego użytku z daru wolności. Człowiek może wybrać Boga lub Go odrzucić. Może czynić dobro, ale też może czynić zło. Bóg nie chce potępić żadnego człowieka:

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17).

W swojej miłości Bóg walczy do końca o zbawienie każdego człowieka. To człowiek sam – przez swój dobrowolny i świadomy zły wybór, przez swój upór, nienawiść, pychę czy nieczystość – skazuje siebie na piekło.

Piekło jest miejscem strasznym, utratą Boga na zawsze, rozpaczą, nieustannym towarzystwem szatana, ciągłym złem, niezdolnością kochania – nienawiścią Boga i wszystkich stworzeń.

Koniec świata
Pismo Święte objawia nam prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. To przyjście będzie ostatecznym zwycięstwem dobra nad złem. Będzie ono objawieniem wszystkiego dobra, radością, szczęściem i doskonałością, za jaką tęsknimy. Dlatego za Księgą Apokalipsy, z całym Kościołem i z głębi naszego serca wołajmy: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20).
źródło: milujciesie.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *