News will be here

Koronka do Miłosierdzia Bożego – krótka i z wielkimi obietnicami

Miłosiedzie Boże nie zna granic

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą, którą Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w Wilnie 13 września 1935 r. To, co nasz Zbawiciel wtedy mówił jest wciąż aktualne i skierowane do każdego z nas, bez wyjątku.

Pan Jezus prosi:„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687);

„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę” (Dz. 848);

„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731);

„Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a niezgłębione miłosierdzie ogarnia duszę” (Dz. 811).

Pan Jezus prosi, aby w miarę możliwości modlić się koronką o godz. 15:

„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię niczego duszy, która mnie prosi przez mękę moją” (Dz. 1320).

Pan Jezus uświadamia nam, że mamy modlić się z dziecięcą ufnością. Przez pełną ufności modlitwę wyrażamy zgodę, aby Jego wola i Jego plany wypełniły się w naszym życiu.

Tylko w ten sposób pozwalamy Jezusowi, aby swoją miłością i miłosierdziem mógł działać w nas i przez nas docierać do innych ludzi.

„Łaski, których ci udzielam – mówi Jezus – są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz. A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie moje. Pomimo nędzy, jaką jesteś, łączę się z tobą i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci miłosierdzie moje; w każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego.

Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego” (Dz 723).

Apelujemy, aby w miarę możliwości codziennie o godz. 15 modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia i oprócz swoich osobistych intencji polecać Chrystusowi najzatwardzialszych grzeszników.

Szczególnie polecajmy Miłosierdziu Bożemu tych wszystkich, którzy demoralizują nasz naród przez telewizję, brukową prasę i inne środki masowego przekazu, aby dotarły do ich świadomości i wstrząsnęły ich sumieniami słowa Chrystusa: „biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7).
źródło: milujciesie.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *