News will be here

Polska zwycięży, bo Maryja jest Królową Polski – zaufajmy

Mamy Królową więc odrzuć lęk i strach, bo Ona nas poprowadzi do Jezusa, który powiedział: Jam zwyciężył świat.
Za czasów króla Zygmunta III Wazy w Neapolu żył sławny ze swej świętości jezuita – o. Juliusz Mancinelli. Odznaczał się on szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i świętych po­lskich. 14 sierpnia 1608 r. w wigilię Wniebo­wzięcia Najświętszej Maryi Panny, ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka, O. Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim maje­stacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił.

Wtedy Maryja powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie. W krótkim czasie potem, za pozwoleniem swych przełożo­nych, którzy objawienie to zbadali, o. Mancinelli przekazał tę radosną wiadomość ks. Piot­rowi Skardze i jezuitom w Polsce. Oni z kolei donieśli o tym królowi.

Juliusz miał już 72 lata, kiedy objawiła mu się Matka Boża, lecz pomimo swego pode­szłego wieku postanowił odwiedzić ten kraj, który Maryja szczególnie umiłowała. Wybrał się więc piechotą do Polski. 8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariac­kiego koronę. Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: „Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami”. Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie o. Juliusza Mancinelli odpowiedział:
„Nie, Mary­ja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęć­cie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoś­cie, przecież sama tego chciała„. Król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża, 1 kwie­tnia 1656 r. złożył uroczysty ślub, ogłaszając Maryję Królową Polski.

Od tej chwili Matka Boża wzięła losy naszego narodu w Swoje dłonie. Ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele razy okazy­wała nam Swoją potęgę i miłosierdzie. Nunc­jusz apostolski Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII powiedział do hetmana Stani­sława Jabłonowskiego:
„Szczęśliwe narody, które mają taką historię, jak Polska, szczęśliw­szego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymow­ne; obyście to tylko zrozumieli sami”.

Nadchodzi czas o którym już wspominało wielu mistyków, Polska jaśnieć będzie ponad wszystkimi narodami świata w mądrości Bożej. Przed nami jeszcze jedno zadanie zrozumieć kto to jest Maryja. Zrozumieć, to znaczy mieć świadomość, że Maryja sama nas wybrała ponad wszystkimi narodami. Bo czcimy Ją tak jak tego chce Jej Syn – Jezus , bo On też Ją czcił i oddawał Jej chwałę , choć sam był Bogiem.
Dlatego chciejmy podporządkować swoją wolę i zjednoczyć tą wolę z Wolą Maryi. Gdyż Ona tą Wolę Bożą wypełniła do końca. Uczmy się od Maryi jak mamy wypełniać tą Wolę Bożą i chciejmy oddać swoją słabą wolę Woli Maryi. Wtedy Polska zajaśnieje niczym słońce na niebie, będzie silna , mocna , chwalebna jaka dotąd jeszcze nie była, gdyż siła i moc jej będzie wypływać z siły Maryi. A to boska siła, której nie oprze się żadna siła , siły zła i nieczystości , niewiedzy rozpierzchną się przed Tą Prawdziwą Hetmanką.

Chociaż w Polsce mamy obecnie trudny czas koronawirusa i ataków na rodzinę, kościół, wiarę katolicką oraz wolność od niszczycielskich ideologii, to i tak Maryja – Królowa Nieba i Ziemi, zwycięży wszelkie zło. Jezus Chrystus chce, żeby Jego Matka, która jest także naszą, była bardziej znana i bardziej kochana. Polsko wzywaj nieustannie pomocy Maryi i szanuj swoją Królową, a będziesz szczęśliwa i bogata na wieki.
źródło: cudajezusa.pl

One Comment

  1. […] Maryję w olśniewającym majestacie i usłyszał słowa: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *