News will be here

Nowa lista bezpłatnych leków dla seniorów

nowe bezpłatne leki dla seniorów

1 marca 2021 r. weszła w życie nowa lista refundacyjna. Seniorzy mają dostęp do 105 bezpłatnych nowych leków, również na choroby, których wcześniej nie obejmowała lista 75 plus.
Bezpłatne leki dla seniorów mogą przepisywać lekarze rodzinni, a także specjaliści i lekarze oraz uprawnione pielęgniarki w szpitalach. Na liście znajdują się leki stosowane w przewlekłych chorobach, na które najczęściej dotykają osoby starsze.

Nowe schorzenia – lista 75 plus
Na wykaz bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia resort zdrowia wpisał 105 nowych leków, w tym 27 zawierających nieobecne do tej pory na tej liście substancje czynne. Znalazły się  leki stosowane m.in. w nietrzymaniu moczu, przewlekłej niewydolności nerek, zakażeniach dróg moczowych, migotaniu przedsionków, nadciśnieniu tętniczym, padaczce, chorobie nowotworowej z zajęciem kości, stwardnieniu rozsianym, jaskrze, zakażeniach grzybiczych i łuszczycy.

Do tej pory w obszarze dermatologii oraz problemów grzybiczych nie było żadnych leków na tej liście, a problemy te są częste w tej grupie wiekowej.

Ulga w w aptekach na leki
Do leków wpisanych na marcową listę 75 plus pacjenci dopłacali wcześniej od 2,32 zł do 40,10 zł za opakowanie. I choć kwota ta może wydawać się nieduża, to ze względu na to, że liczba leków przyjmowanych po 75 roku życia zwiększa się, zmiany te seniorzy odczują w swoich portfelach. Dostęp do bezpłatnych leków to ogromna ulga dla osób starszych, których często nie stać na wykupienie podstawowych i niezbędnych produktów leczniczych. – Obserwujemy sukcesywne rozszerzanie dostępnych bezpłatnie dla seniorów opcji terapeutycznych, a tym samym dążenie ministra Macieja Miłkowskiego do dostosowania wykazu bezpłatnych leków do rzeczywistych potrzeb najstarszych członków społeczeństwa – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Bezpłatnych leków będzie przybywać
Obecnie lista 75 plus obejmuje 2147 leków. Znaczną jej część, bo ponad 35% stanowią leki krajowych producentów. W 2019 r. z bezpłatnych leków skorzystało 2,4 mln seniorów, którym wydano 67 mln ich opakowań. W tym roku resort zdrowia ma przeznaczyć na ten cel 953,1 mln zł. Limit dziesięcioletni na lata 2015-2025 zaplanowano na 8,3, mld zł. – Spodziewamy się dalszego poszerzania seniorom dostępu do bezpłatnych terapii, w tym o nowe farmaceutyczne leki, które już na tej liście się znajdują – mówi Krzysztof Kopeć.
źródło: newsrm.tv