News will be here

Poradnik dla pracodawców, zamierzających zatrudniać osoby z niepełnosprawnością

zatrudnianie niepełnosprawnych - poradnik

Na stronie www.pracodawcazsercem.pl jest dostępny poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.
Publikacja zawiera informacje, które mają na celu pomoc
w zrozumieniu przepisów i ukazanie form wsparcia dla pracodawców. Poradnik zachęca do przełamywania stereotypów i oswaja lęki związane z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością nie są zatrudniane, ponieważ istnieje obawa, że nie odnajdą się na danym stanowisku i nie poradzą sobie z powierzonymi zadaniami. Tymczasem te wątpliwości są często nieuzasadnione i wynikają jedynie z bezpodstawnych wyobrażeń. Pracownicy niepełnosprawni są tacy sami jak inni, wielu z nich chce i może aktywnie żyć i pracować.

Akcja „Pracodawca z sercem” ma służyć właśnie odczarowaniu mitów niepełnosprawności i przełamywaniu krzywdzących stereotypów. Kampania, która została objęta patronatem honorowym Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez pokazywanie historii ludzi, którzy świetnie spełniają się w firmach pomimo orzeczeń. Kampania udowadnia też, że firma zyskuje lojalnych i kompetentnych członków zespołu, dodatkowo wskazując na korzyści finansowe i wizerunkowe, na jakie pracodawcy mogą liczyć, podejmując decyzję o zatrudnieniu.

Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę przede wszystkim kompetencje pracowników, ich wykształcenie i umiejętność odnalezienia się w roli, którą będą pełnić w firmie – mówi Krzysztof Mikulski, CEO Romance TV Polska. Nie oceniamy nikogo pod względem sprawności fizycznej, ponieważ nie to jest najważniejsze. Mamy dynamiczny, kreatywny zespół i takich cech szukamy wśród pracowników. Co więcej w naszym biurze nie ma barier architektonicznych, nie widzę więc żadnych przeszkód, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami.

Poradnik odpowiada na szereg pytań, które zadają sobie pracodawcy podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników i wymienia zarówno finansowe jak i wizerunkowe korzyści dla firm, które przyjmują w swoje progi osoby z niepełnosprawnością. Jedną z nich jest możliwość zgłoszenia się po e-medal w ramach kampanii „Pracodawca z sercem” i udział w zmienianiu świadomości społecznej odnośnie znoszenia barier mentalnych i architektonicznych dla osób dotkniętych chorobą.

Według wielu najnowszych badań, między innymi takich, jakie przeprowadził zespół konsultantów zespołu Employer Branding HRK, pracodawcy i firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako troskliwe i te, które oferują stabilne zatrudnienie, co odzwierciedla wzrost empatii, lojalności, integracji zespołu oraz zaangażowania pracowników w stosunku do pracodawcy – czytamy w poradniku. Dodatkowo wśród klientów widać tendencję do większej chęci kupowania produktów bądź korzystania z usług właśnie w tych ramach, które są odpowiedzialne społecznie. Dla przykładu: „W centrum telefonicznym Ikea w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy — informuje Joanna Kotzian, menedżer zespołu”
Jakub Gniadzik