News will be here

Zapotrzebowanie na specjalistów ds cyberbezpieczeństwa

kurs cyberprzestępczości- nowy zawód

wy cyberprzestępcami Obecnie jest zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Drzwi do kariery w tej dziedzinie stoją otworem. Potrzebni są m.in.: analitycy bezpieczeństwa, inżynierowie śledczy, łowcy zagrożeń. Osoby zainteresowane kształceniem w tej dziedzinie mogą zapisać się na kurs, a po jego ukończeniu otrzymają wsparcie w procesie rekrutacji. Jest możliwość uzyskania rekomendacje do jednej z wielu firm współpracujących ze szkołą kompetencji cyfrowych – Future Collars.

Cyberbezpieczeństwo a SOC

Ochrona przed cyberprzestępcami jest konieczna. Polega na zabezpieczaniu sieci, aplikacji oraz urządzeń i danych przed nieautoryzowanym dostępem, wykraczająca poza działania SOC– Centrum Operacji Bezpieczeństwa, które zajmuje się analizowaniem, wykrywaniem i reagowaniem na wszelkie nieprawidłowości.  Cyberbezpieczeństwo obejmuje kompleksowe projektowanie bezpieczeństwa (security by design) dla systemów oraz aplikacji. SOC, będąc kluczowym elementem ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Skupia się na analizie zdarzeń bezpieczeństwa i reakcji na incydenty, jak też na dodatkowych usługach: Threat Intelligence czy Threat Hunting.

Integracja narzędzi w SOC jest porównywana do zbierania w jednym miejscu wszystkich ważnych informacji, co ułatwia identyfikację oraz rozwiązywanie problemów z ochroną. SOC współpracuje z działami w firmach, aby skutecznie zabezpieczać dane oraz systemy. SOC jest także niezastąpiony w przestrzeganiu nowych przepisów, regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa jak dyrektywa: NIS-2. Nakłada ona na przedsiębiorstwa szczegółowe wymogi chroniące przed cyberzagrożeniami. SOC jest kluczowe w wykrywaniu, analizowaniu oraz reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.

Praca w SOC a multidyscyplinarność

Praca w SOC jest doskonałym przykładem multidyscyplinarnego podejścia, bo angażuje zespoły o różnych specjalizacjach i umiejętnościach. Wyróżnia się „czerwoną” grupę, symulującą ataki oraz „niebieską” grupę, odpowiedzialną za obronę systemów, reagującą na incydenty. Analiza danych i „threat intelligence” to podstawowe umiejętności w cyberbezpieczeństwie, ponieważ umożliwiają ocenę zagrożeń i podejmowanie informowanych decyzji. VirusTotal, to narzędzia dostarczające cennych informacji o potencjalnych zagrożeniach, kluczowe w codziennej pracy SOC.

Praca w SOC wymaga technicznej wiedzy o systemach operacyjnych i sieciach, ale równie ważne są umiejętności miękkie, jak praca zespołowa i komunikacja. W dynamicznym środowisku IT niezbędne są: szybka adaptacja i gotowość do nauki. Wszystkiego można nauczyć się na specjalistycznym kursie prowadzonym przez doświadczonych mentorów. Więcej piszemy w dalszej części artykułu.

Kariera w cyberbezpieczeństwie

Rozważając rozwój kariery należy zastanowić się, jak najlepiej rozpocząć ścieżkę zawodową. Zapotrzebowanie na specjalistów ds cyberbezpieczeństwa na rynku lokalnym i międzynarodowym jest ogromne, napędzane wprowadzanymi regulacjami: dyrektywa NIS-2 czy DORA. To z kolei stwarza optymistyczne perspektywy dla osób zainteresowanych tą dziedziną. Cyberbezpieczeństwo oferuje różnorodne role oraz ścieżki kariery, od blue team do red team. Certyfikat OSCP ceniony jest wśród pentesterów, ale daje wiele możliwości osobom bez zaawansowanej wiedzy technicznej, chętnym do nauki. Bootcampy oraz kursy oferują solidne podstawy, a także praktyczne doświadczenie, co otwiera drzwi do kariery w SOC.

Osoby z doświadczeniem i certyfikatami mogą nie tylko piąć się po szczeblach kariery, ale osiągać wyższe wynagrodzenie. Wszystko zależy oczywiście od zaangażowania, chęci do nauki oraz adaptacji. Praca w SOC jest dynamiczna i oferuje ciągły rozwój, co powala uniknąć monotoni. Branża otwarta jest na nowe osoby w IT. Można zostać specjalistą w analizie zagrożeń, cyber threat intelligence, lub pentestingu, ale też zdobyć dodatkowe certyfikacje. Zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest wysokie, dlatego nowicjusze i profesjonaliści mają szansę na rozwój, pod warunkiem zaangażowania. Praca w SOC często odbywa się na systemie zmianowym, gdyż niezbędna jest ciągła ochrona systemów. Duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenie.

Dla kogo ścieżki i możliwości rozwoju w cyberbezpieczeństwie

W cyberbezpieczeństwie mogą pracować osoby z różnym doświadczeniem, od prawników po specjalistów IT. Fundamentem do skutecznego rozwoju w tej dziedzinie są: intensywne kursy, mentoring, praktyczne doświadczenie, gotowość do podejmowania wyzwań i nauka w sektorze cyberbezpieczeństwa. Jest możliwość pracy zdalnej w SOC, szczególnie w modelach tzw.  wirtualnych SOC-ów. Ta forma zatrudnienia jest korzystna dla pracodawców i pracowników mieszkających w mniejszych miastach. Przedsiębiorstwa mogą niekiedy oferować model hybrydowy, łączący pracę zdalną z obecnością w biurze.

Osoby poszukujące pracy w branży cyberbezpieczeństwa powinny być na bieżąco z aktualnościami w tej dziedzinie. Regularne śledzenie incydentów, wydarzeń i nowinek technologicznych rozwija wiedzę, ale potwierdza też zaangażowanie i pasję kandydata, co jest kluczowe podczas rekrutacji. Aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej warto pozyskać informacje, które dostępne na blogach branżowych, portalach specjalistycznych oraz na stronach organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Wybór odpowiedniego źródła zależy od poziomu wiedzy oraz indywidualnych zainteresowań.

Kurs Bootcamp Cyber Security organizowany przez Future Collars

12-tygodniowy kurs oferowany przez Future Collars przygotowuje uczestników do pracy w branży cyberbezpieczeństwa, a prowadzony jest przez doświadczonych mentorów. Program jest tak zaprojektowany, aby każdy zdobył wiedzę i praktyczne umiejętności, przydatne na rynku pracy. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na przygotowanie do pracy w SOC, zapewniając uczestnikom potrzebne kompetencje do rozpoczęcia kariery w rozwijającym się dynamicznie sektorze.

Bootcamp Cyber Security włącza elementy sztucznej inteligencji, dostarczając kursantom dodatkowego warsztatu z narzędziami AI. Warsztat trwa 1,5 godziny, a jest zaprojektowany tak, żeby uczestnicy nauczyli się praktycznie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji, istotne na rynku pracy. Podczas zajęć, szczególny nacisk wykładowcy kładą na aplikacje AI, niezwykle przydatne w pracy w SOC, w tym także na obsługę GPT i pisanie skutecznych promptów dla narzędzi, które są oparte o GPT.

Zalety kursu Bootcamp Cyber Security

Kurs oferuje szereg korzyści dla uczestników, m.in.:

  • zajęcia na żywo – prowadzone są 2 x w tygodniu w małych grupach, co umożliwia intensywną interakcję oraz wymianę wiedzy,
  • indywidualne konsultacje – doświadczeni mentorzy wspierają proces nauki, oferując indywidualne konsultacje,
  • kurs online– szkolenie odbywa się zdalnie, co pozwala na naukę bez wychodzenia z domu,
  • kurs języka angielskiego w IT– dodatkowy kurs przygotowuje do pracy w międzynarodowym środowisku,
  • wsparcie po kursie – oferowane są warsztaty z pisania CV i na profilu LinkedIn oraz techniki poszukiwania pracy.

Kurs obejmuje również dostęp do platformy edukacyjnej w języku polskim, która zawiera kompleksowe materiały szkoleniowe. Nagrane lekcje są przydatne dla osób, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach na żywo, ale też pozwalają lepiej przyswoić sobie wiedzę przekazaną na wykładach. Uruchomiony jest też czat grupowy, będący wsparciem w procesie nauki, ale też sprzyja budowaniu społeczności.  Poprzez czat można się kontaktować z mentorem, co pomaga w opanowaniu materiału w najwyższym stopniu.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, oraz kompleksowe przygotowanie kursantów do rynku pracy w cyberbezpieczeństwie. Programy takie jak bootcampy, łączące teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, solidne przygotowują do zawodu.

Wsparcie absolwentów w Future Collars

Aleksandra Trojanowska z Future Collars: cieszymy się z każdego absolwenta, który znajduje zatrudnienie po ukończeniu szkolenia. Integralną częścią naszego kursu, jest wsparcie w procesie rekrutacji, a uczestnicy są polecani do jednej z naszych 27 firm partnerskich. To z kolei zwiększa ich szanse na zatrudnienie w dziedzinie IT i cyberbezpieczeństwa. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu wewnętrznego potwierdzającego zdobycie umiejętności.

Nasi doradcy kariery oferują bezpłatne porady oraz informacje o możliwościach dofinansowania kursu, zachęcamy do kontaktu.  Bootcamp Cyber Security – Future Collars, dostarcza wszechstronnego przygotowania do roli w SOC, dzięki elastycznej metodzie nauczania, w tym online, osobistym konsultacjom z doświadczonymi mentorami oraz wsparciu w procesie otrzymania pracy. Uczestnicy otrzymują pełne wyposażenie niezbędne do efektywnego rozpoczęcia swojej kariery w cyberbezpieczeństwie.
Aleksandra Trojanowska, Future Collars