News will be here

Objawienia Matki Bożej w Osuchowej

Orędzia Maryi w Nowej Osuchowej -obietnice

Objawienia Matki Bożej w Osuchowej choć nie zostały zapomniane, to orędzie Maryi zlekceważono. Niestety, skutek nieprzestrzegania napomnień naszej Pani przez ludzkość, dochodziło do wojen i rozwoju zgubnych ideologii. Dziś również mamy z nimi do czynienia. Matka Boża wraz z Dzieciątkiem płaczą, podobnie jak na wielu wizerunkach na całym świecie. Kiedy Matka wylewa łzy, to znaczy, że martwi się o swoje dzieci, które odeszły od Boga. Warto wziąć sobie do serca słowa Maryi, bo ludzkość zmierza ku zatraceniu. 

Objawienia Matki Bożej w Osuchowej

Maryja, sama wybrała Nową Osuchową na miejsce objawień, bo bardzo lubiła to miejsce. 2 czerwca 1910 r. (czwartek) w oktawie Bożego Ciała), miało miejsce pierwsze objawienie Świętej Dziewicy. Dziewczynkom Józefie i Rozalii wracającym do domu z katechizacji w Porębie, Madonna wyłania się ze złocisto tęczowych promieni na niebie, w białej sukni przepasanej błękitną szarfą i białym płaszczu spiętym pod szyją złotą klamrą. Z każdego palca opuszczonych rąk spływa złocisty promień, a wokół głowy wieniec 15 białych róż. Wygląd Pani zbliżony jest do objawienia paryskiego (Cudownego Medalika) przy Rue de Bac 27 listopada 1830.  5 czerwca do widzących dziewczynek dołącza Marianna Andryszczyk i to jej Matka Boża przekazuje orędzie.

Tęczę dał Bóg Ojciec jako znak przymierza po potopie za dni Noego. Tęczowe promienie na pustkowiu w Puszczy Białej to znak nowego przymierza, które tym razem chce zawrzeć z człowiekiem Boska Matka. Także nazwa miejsca na to wskazuje. Nowy osuch, czyli miejsce osuszone, przecież i Noe ujrzał tęczę na niebie, gdy postawił nogę na suchej ziemi-osuchu. Królowa Polski objawiła się w puszczy, bo źle się działo w tym czasie w Jej stolicy w Częstochowie. Malwersacje finansowe w klasztorze i obrabowanie świętej Ikony prawdopodobnie przy udziale któregoś z zakonników. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane od Boga…

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ OSUCHOWSKIEJ

 • Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska.
 • Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało przez Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane. Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was z Częstochowy.
 • Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany na cały świat, wymierzona jest kara dla ludzkości. Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat, bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała. Kara Boża dosięgnie ludzkość. Ludzie z głodu lizać będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą, jak snopy w żniwa, (W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami: „Synu mój, daruj im jeszcze tym razem, przepuść tę karę”)
 • Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano kościelne ustawy.
  Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom.
 • Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
 • Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie.
 • Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa,
 • Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym Różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
 • Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie.
 • Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą.
 • Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie.
 • Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi Mnie modlitwą różańcowa.
 • Miejsce to od wieków jest wybrane na chwalę moją i Syna mojego.
 • Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski.
 • Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej. Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata.
 • Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody”, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie – chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma – otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu. Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego Syna powróci do życia. A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie w obfitości.

Świadectwo wizjonerki w Nowej Osuchowej

Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo: „Widziałam źródło cudowne, z któ­rego płynęła czysta woda, Przy nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych. Matka Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok! Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięcz­ności.

Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule, aby cho­dzić o własnej sile. Innym, ranami i wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni. Ci zaś, których diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi a wszyscy razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję.”

Obietnice Matki Bożej w Osuchowej

 • Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa.
 • Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja będę je błogosławiła.
 • Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy i ciała.
 • Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie.
 • Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej i swojego Syna Jednorodzonego.
 • Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę.
 • Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje.

Prywatne objawienia Maryi w Osuchowej przed 1910 r. 

W Nowej Osuchowej miały miejsce prywatne objawienia Maryi. Doświadczały je różne osoby, jak np. Dorota Szydlik. Kiedy pasła owce w lesie, ujrzała ona na niebie prześliczny obraz Matki
Bożej Częstochowskiej otoczony niebieskim blaskiem. W 1909 roku szczególne wizje miała Apolonia Grądzka. Raz ujrzała wielki blask światła nad Osuchową, a kolejnym razem olbrzymi słup światła, który spadał na ziemię z wielkim szumem, powodując przy tym jej drżenie.

Matka Boża w objawieniach w Nowej Osuchowej przepowiedziała ludziom dramat Pierwszej Wojny Światowej. Ostatni raz Maryja ukazała się Marianne pod koniec lipca 1914 r.,, tuż przed I wojną światową. Dziewczynka podczas doznawała ekstazy, a ludzie nie dowierzając temu co widzieli, kłuli ją, by sprawdzić, czy nie udaje.
Marianna pozostawała nieporuszona.

Objawienia Matki Bożej w Osuchowej – miecz Maryi

Marianna podczas objawień widziała  Maryję Niepokalanie Poczętą trzymającą w prawej dłoni miecz.  Podniosła go w górę i zwróciła się do czterech stron świata. Wizjonerka zobaczyła wówczas obraz bitwy, wielkiego rozlewu krwi i wiele leżących trupów. Matka Boża wypowiedziała cytowane powyżej słowa, napominając, by dziewczyna przekazała ludziom to co mówiła. Maryja dodała, że wszyscy, którzy przyjdą na to miejsce i polecać się będą Mojej opiece, nie zginą. W tej wiosce żaden dom nie zostanie spalony, a nawet uszkodzony. Gdyby kogoś kula przeszyła, nie będzie mu szkodzić, bo nikt nie zginie. (…) Ja jestem z wami i pozostanę po wszystkie wieki.

Matka Boża zachęcała, by wszyscy ludzie korzystali z wody, wypływającej ze strumienia, ale i z lnianego płótna, które miano słać pod Jej stopy, a Pani pobłogosławi. Maryja powiedziała: „ (…) na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej i swojego Syna Jednorodzonego. Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę. Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje. które pobłogosławiła.

Orędzie z 1910 było przekazywane przez Mariannę Andryszczyk (ur. 1877 – zm. 1935).  Na podstawie relacji naocznych świadków spisał je ks. Edmund Szuba, który żył 1913 –  1959.

Nowa Osuchowa – podziękowania za łaski

W miejscu objawień stoi dziś krzyż,  a nieopodal znajduje się drewniana kapliczka.
W Nowej Osuchowej jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Tak jak Maryja obiecała, wysłuchuje próśb wiernych. Podziękowań za uzdrowienia z chorób i otrzymane różne łaski. Setki, dziękczynień odnotowanych zostało w księgach, choć z pewnością nie wszystkie są zapisane. Wierni otrzymują pomoc w różnych sprawach, a pielgrzymują z całej Polski i zagranicy do swojej Matki, która nikogo nie zostawia w potrzebie. Codziennie przyjeżdżają do Maryi, gromadząc się przy kapliczce, obok stawu i źródełka, które ma cudowne właściwości. Objawienia Matki Bożej w Osuchowej oraz przekazane orędzia są dziś niezwykle aktualne, dlatego warto do nich wracać.
źródło: cudajezusa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *