News will be here

Zgłoś szkołę do Mega Misja

Program MegaMisja kierowany do szkół

Zgłoś szkołę do Mega Misja, programu kierowanego do najmłodszych uczniów. Placówki z całej Polski mogą wziąć udział w kolejnej edycji edukacyjnej, Fundacji Orange.

Program Mega Misja dla klas 1–3 szkół podstawowych

Zaproszone są szkoły z całej Polski do programu edukacyjnego. Dzieci otrzymają wsparcie w rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych, nauczą się postaw potrzebnych do zadbania o bezpieczeństwo w sieci, higienę cyfrową i ochronę przed zjawiskami szkodliwymi. Szkoły mogą zgłaszać swój udział do 29 kwietnia. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. MegaMisja kierowna jest do dzieci z klas 1–3 szkół podstawowych.

Środowisko cyfrowe a bezpieczeństwo dzieci

Dziś Internet jest ważną częścią życia młodych ludzi. Istnieje jednak wiele obszarów, w których nastolatki spotykają się ze szkodliwymi zjawiskami. Według  badań NASK  niema młodzież doświadcza wyzwisk w sieci,  jest ośmieszana, poniżana, a nastolatkowie twierdzą, że w internecie nie można odróżnić informacji fałszywych od prawdziwych. Co czwarty młody człowiek ogląda tzw. patostreamy.

Zgłoś szkołę do Mega Misja

Program na na celu przygotować młodsze dzieci, stawiające swoje pierwsze kroki w świecie  przepełnionym ekranami. Chodzi o to, żeby w przestrzeni cyfrowej, potrafiły dbać o siebie, co jest zadaniem dla dorosłych  – mówi Małgorzata Kowalewska, z zarządu ds. programowych Fundacji Orange. Muszą radzić sobie z zagrożeniami, jak:  uzależnienie od ekranów, patotreści, deepfaki, grooming, hejt czy cyberprzemoc. Im szybciej  będą rozpoznawać własne i cudze emocje i poznają wartość współpracy oraz krytycznego myślenia, zwracania się o pomoc do osób dorosłych, cieszących się ich zaufaniem, tym są większe szanse, że sobie poradzą sobie z wyzwaniami – dodaje.

Program MegaMisja – zajęcia

Nauczycielki i nauczyciele od Fundacji Orange otrzymują scenariusze zajęć. Materiały podpowiadają metody pracy, które ułatwiają integrację klasy. Co istotne – program z powodzeniem realizujemy ww placówkach dużych i małych miast i wsi – mówi Izabela Kręgiel, koordynatorka programu. MegaMisja tłumaczy ważne tematy za pomocą zabawy i aktywności, które są dostosowane do wieku dzieci. W czasie 10. miesięcznego cyklu, dzieci przeżywają przygody z animowanymi bohaterami – Julką i Kubą oraz niesfornym Psotnikiem. O podstawach i ważnych zasadach uczą się w ruchu oraz podczas dyskusji. Prezentują swoje zdanie praktycznie bez używania ekranów.

Nagrody za udział w programie MegaMisja

Każda szkoła biorąca udział w bezpłatnym programie otrzymuje nagrody: pomoce szkolne i edukacyjne. Aby zacząć przygodę z MegaMisją do 29 kwietnia trzeba wypełnić formularz online, dołączając do niego pracę zgłoszeniową, krótkie nagranie video, w którym przedstawiciel placówki opowie o swojej motywacji do udziału. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się na stronie  www.fundacja.orange.pl/megamisja. Można też informacje uzyskać dzwoniąc na infolinię 794 593 246 w dni robocze w godz. 9-17.
Magdalena Mielniczuk