News will be here

21 kwietnia – Światowy Dzień Kreatywności

kiedy Dzień kreatywności i innowacyjności

21 kwietnia – Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie kreatywności oraz innowacji, co jest kluczowe dla rozwoju społecznego i gospodarczego, ja też technologicznego.

21 kwietnia – Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji

Kreatywność i innowacje wpływają na rozwój, społeczny, gospodarczy i technologiczny. Pierwsze z pojęć jest działaniem twórczym, które przyczynia się do powstania wynalazków i różnych rozwiązań. To dzięki kreatywności możemy korzystać z produktów i usług. Jest połączona z innowacyjnością, często utożsamianą  z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. W rzeczywistości  innowacyjność może mieć różne formy i nie zawsze związane z technologią. Istnieje wiele obszarów, w których możemy być innowacyjni, niezależnie od dziedziny, w której nasz firma czy instytucja działa.

Innowacyjność to łączenie kropek w taki sposób, żeby stworzyć nową wartość  –  tłumaczy Ewa Kraińska, założycielka start-up When U Buy.  Jest to innowacyjne rynkowe rozwiązanie, pozwalające agregować zakupy on-line, tylko w jednej wygodnej aplikacji. Rozwiązanie zdobyło główne nagrody w konkursach, takich jak: SAR w kategorii Innowacja Roku, Start up powered by Invest in Łódź oraz nominacja w konkursie Invest Cuffs kategoria „Start up roku 2023”.

Łatwiejsze zakupy dzięki innowacyjnej aplikacji

Pomyślałam, że warto zrobić takie narzędzie, dzięki któremu nie muszę pamiętać, co zamówiłam w sieci, w jakim sklepie, kto i kiedy dostarczy przesyłkę oraz w jaki sposób. Chodziło też o to, do kiedy mam czas na zwrot towaru. Kiedy większość zakupów przenosimy do Internetu, ogarnianie logistyki z czasem, staje się przytłaczającym obowiązkiem. Jako pracująca mama nie potrzebuję kolejnego ciężaru na swoich barkach. Chciałabym, żeby ktoś mnie wyręczył, bo przecież zakupy w sieci miały być ułatwieniem, czyli łatwiejszym  nabywaniem produktów w sieci. Nagle jednak potrafi być problemem.  Tak zrodził się pomysł na WhenUBuymówi Ewa Kraińska

Choć nie brakuje na rynku świetnie działających sklepów internetowych, poszukiwanego przeze mnie rozwiązania nie było.  Asystent zakupowy w formie aplikacji zwalnia konsumentów z pamiętania całej zakupowej logistyki, zwłaszcza  ważnych terminów zapisanych w mailach sklepów online agregując w jednym miejscu, wszystkie potrzebne informacje.

Innowacyjność firm w Polsce

Polska ma średni poziom innowacyjności, jak pokazuje Europejski Ranking Innowacyjności. Badanie – Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022 przeprowadzone przez GUS, pokazuje, że w ostatnich latach  systematycznie wzrasta liczba firm angażujących się w działania innowacyjne i rozwój nowych produktów, usług lub procesów.

21 kwietnia Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów. Chodzi o realizację celów zrównoważonego rozwoju, znanych także jako “cele globalne”. Pierwszy raz obchodzono ten dzień 21 kwietnia 2018 r.

Różne formy innowacyjności

Innowacyjność może mieć różne formy oraz skale,, od drobnych ulepszeń procesów wewnątrz firmy po zmiany w branżach i społeczeństwach. Ten istotny czynnik napędzający postęp i rozwój, wymaga ciągłej inwestycji oraz sprzyjającego organizacyjnego środowiska sprzyjającego kreatywności.

Poniżej kilka przykładów innowacyjności poza obszarem technicznym, z którym kojarzone jest to pojęcie:

  • innowacje produktowe – wprowadzanie na rynek nowych produktów lub też udoskonalanie już istniejących. Innowacyjność produktowa dotyczy funkcji produktu, jego designu, opakowania i doświadczenia użytkownika,
  • innowacje usługowe – opracowywanie nowych usług czy modyfikowanie istniejących w celu lepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców. Innowacje usługowe mogą obejmować nowe modele biznesowe, strategie dystrybucji i sposoby obsługi klienta,
  • Innowacje społeczne – opracowywanie nowych rozwiązań społecznych, mających na celu poprawę jakości życia czy rozwiązywanie problemów społecznych.
    Marcelina Fijałkowska