News will be here

Konkurs dla studentów kierunków inżynierskich

Konkurs z nagrodami dla wynalazców

Konkurs dla studentów kierunków inżynierskich już ruszył. Możliwość zgłoszenia udziału jest przewidziana do 17 lipca. Uczestnicy mają szansę zdobyć nagrodę pieniężną na rozwój wynalazku. James Dyson poszukuje pomysłów, które zmienią świat. Do tej pory nagroda na łączną kwotą ponad 1 miliona funtów wsparła ponad 400 młodych wynalazców.

Międzynarodowy Konkurs –Nagroda Jamesa Dysona

6 marca ruszyły zapisy do międzynarodowego Konkursu: Nagroda Jamesa Dysona, który jest prowadzony onego przez Fundację Jamesa Dysona. Studenci oraz niedawni absolwenci inżynierii oraz projektowania mogą zgłaszać swoje nowatorskie wynalazki, które rozwiązują palące, rzeczywiste problemy. Konkurs dla studentów kierunków inżynierskich związanych z dziedziną projektowania jest kolejną już edycją i ma na celu wyłonienie ambitnych projektów, które dotyczą kwestii globalnych– od diagnozy raka aż po klęski żywiołowe.

Dotychczas uznanie zdobyły projekty, m.in.: inteligentny opatrunek z czujnikiem, który ocenia gojenie ran kłutych na podstawie pomiaru poziomu pH, terenowa przyczepa do ratowania rannych w strefach konfliktu, farba ze szkła pochodzącego z recyklingu, zmniejszająca zapotrzebowanie na klimatyzację.

Konkurs dla studentów kierunków inżynierskich – nagrody

Od 2005 roku konkurs wsparł ponad 400 młodych wynalazców nagrodami finansowymi w wysokości ponad 1 miliona funtów. 2/3 dotychczasowych zwycięzców kontynuowało komercjalizację swoich pomysłów. Międzynarodowy zwycięzca i wygrany projekt – kategoria: Zrównoważonego Rozwoju w tym roku otrzyma nagrodę – 151 400 zł na rozwój wynalazku. Z kolei 25 200 zł zostanie przekazane każdemu krajowemu zwycięzcy na wszystkich 30. rynkach, gdzie odbywa się konkurs.

Świat potrzebuje ludzi, którzy rozwiązują problemy, nie tylko tych, którzy są nimi jedynie zainteresowani. Z tego też względu, Konkurs Nagroda Jamesa Dysona każdego roku zapewnia zdolnym młodym ludziom platformę dla ich wynalazków medycznych oraz środowiskowych, a nawet wiele więcej. „Błędne myślenie” wynalazców prowadzi zawsze do przełomów, bez względu na to, czy chodzi o opracowanie nowego zrównoważonego materiału, czy też zastosowanie sprytnych zasad inżynierii poprawiających życie ludzi. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jakie nowe wynalazki przyniesie tegoroczna edycja– powiedział Sir James Dyson, założyciel i główny inżynier.

Zwycięzcy, którzy osiągnęli znaczący sukces w konkursie Dysona

Poprzedni zwycięzcy konkursu odnieśli wielki sukces, za sprawą globalnego rozgłosu medialnego i oczywiście zastrzykowi pieniędzy. Międzynarodowym zwycięzcą w 2009 roku był Yusuf Muhammad, który przedstawił wynalazek Automist, urządzenie zwalczające pożary domowe przy pomocy pomysłowego mechanizmu rozpylania wody, przy 10 x mniej zużyciu wody od tradycyjnego systemu. Obecnie prowadzi firmę odnoszącą sukcesy, zainstalowała już ponad 13 000 produktów. Muhamma Yusuf obecnie stara się uzyskać międzynarodową certyfikację, by wprowadzić produkt na rynek amerykański.

Nagroda w konkursie dała mi ogromną pewność siebie oraz trampolinę do sukcesu. Pozwoliła założyć firmę, która moją koncepcję przekształciła w produkt, chroniący domy na całym świecie i ratujący życie. Nagroda, która jest uznawana na całym świecie, to fantastyczne narzędzie do wcielania pomysłów w życie – powiedział laureat.

Inni zwycięzcy Konkursu Nagrody Jamesa Dysona

Polacy zostali docenieni za:

  • The Life Chariot – pojazd do transportu rannych z uniwersalną przyczepą terenową, który wykorzystywali ratownicy w Ukrainie,
  • SmartHEAL – inteligentny opatrunek z czujnikiem, oceniający przebieg gojenia się rany na podstawie pomiaru jej poziomu pH.

Zagraniczni laureaci:

  • Korea Południowa: The Golden Capsule – bezdotykowe urządzenie dożylne (IV) zaprojektowane do obszarów dotkniętych katastrofami, przypinane do pacjenta, nieopierające się na grawitacji,
  • Holandia: PlasticScanner – skanujące urządzenie o otwartym kodzie źródłowym, pomagające zwalczać odpady z tworzyw sztucznych przez wykrywanie rodzaju plastiku.

Krajowi zwycięzcy ora wicemistrzowie walczyć będą o miejsce w TOP 20. Panel ekspertów Dyson wyłoni z różnych dziedzin laureatów, a sam James Dyson spośród nich wytypuje zwycięzców etapu konkursu międzynarodowego. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 11 września, lista Top 20 projektów ukaże się 16 października, a zwycięzcy międzynarodowi – 13 listopada.
Elżbieta Mindak

 

One Comment

  1. Trwa Konkurs – Nagroda Jamesa Dysona -

    […] Zgłoszenia pomysłodawców najpierw są oceniane na poziomie krajowym przez panel sędziów zewnętrznych oraz inżyniera Dyson. Każdy kraj wybiera zwycięzcę i dwóch laureatów. Następnie spośród zwycięzców, tworzona jest lista 20. najlepszych zgłoszeń. Projekty są oceniane przez Sir Jamesa Dysona, który typuje laureatów międzynarodowych […]

Comments are closed.