Szatan walczy o każdą duszę

W swoim dziele stworzenia Bóg powołał do istnienia duchy czyste, obdarowane wolną wolą, inteligencją i mocą, które miały być w…

Objawienia Maryi w Słupi

Matka Boża przy każdym objawieniu mówi na początku: „Jestem Niepokalanie Poczęta”. Św. Maksymilian Maria Kolbe tak opisał wydarzenie objawień Maryjnych…