News will be here

Wystawa o Biebrzańskim Parku Narodowym jest otwarta do 30 października

do 30 października jest otwarta wystawa o Biebrzańskim Parku Narodowym

PGE Polska Grupa Energetyczna w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie otworzyła wystawę pt.: „DOLINA BIEBRZY. Biebrzański Park Narodowy w obiektywie pracowników PGE”. Wystawa będzie dostępna do 30 października 2021 r.

Trzydzieści sześć zdjęć zaprezentowanych podczas wystawy zostało wykonanych przez pracowników Grupy PGE podczas warsztatów fotograficznych zrealizowanych w dolinie rzeki Biebrzy. Ekspozycja znajduje się w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy ul. Agrykola, przy Bramie Herbowej oraz Ermitażu. Zdjęcia prezentują piękno unikalnej fauny i flory największego w Polsce parku narodowego. Biebrzański Park Narodowy jest także największym chronionym obszarem bagiennym w Europie, będącym ostoją ptaków wodno-błotnych. Zachowały się tu rzadko występujące, zagrożone i ginące gatunki roślin i zwierząt. Biebrzański Park to jednak przede wszystkim unikalne rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska jakich próżno szukać w innych zakątkach Polski i Europy.

Grupa PGE wspiera parki narodowe na terenie całej Polski, jak również prowadzi działania ochronne na rzecz różnych gatunków zwierząt. Wystawa plenerowa w Łazienkach Królewskich w Warszawie, poświęcona przyrodzie największego parku narodowego w Polsce, powstała między innymi dzięki naszym Pracownikom, którzy włączyli się w jej przygotowanie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE oraz Fundacja PGE wsparły Biebrzański Park Narodowy, zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i informacji turystycznej w Grzędach. Fundacja przekazała środki na montaż paneli, a pracownicy Grupy PGE wsparli merytorycznie dyrekcję parku w planowaniu budowy obu elektrowni słonecznych według najbardziej optymalnych parametrów.

Grupa PGE realizuje wsparcie parków narodowych w ramach programu „Lasy pełne energii”, który jest prowadzony w Grupie od 21 lat. Jego celem jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach oraz poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych. Na program „Lasy pełne energii” składa się wiele projektów realizowanych zarówno przez wolontariuszy Grupy PGE, w tym sadzenie lasów, ale także działania wspierające parki narodowe, obszary chronione oraz pomniki przyrody. W ramach programu prowadzona jest m.in. rewitalizacja Krzywego Lasu – pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. PGE wspiera również Świętokrzyski Park Narodowy oraz Roztoczański Park Narodowy. W pierwszym powstanie instalacja fotowoltaiczna, która dopełni termomodernizację budynków należących do Parku. W drugim zaś realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy”.
źródło: newsrm.tv