Czy kosmetyki są kosztem w firmie?

Prowadząc własną działalności gospodarczą mamy możliwość wliczenia w koszty poniesionych wydatków z nią związanych. Wydatki firmowe to takie, które służą…