News will be here

Uśmiech zaraża – otaczaj się zadowolonymi ludźmi

Uśmiech zaraża- pozytywne emocje

Uśmiech zaraża, dlatego człowiek otoczony zadowolonymi z życia ludźmi, ma więcej szans, by poprawić swój stan ciała i ducha. Warto zatem tworzyć koła przyjaciół i znajomych wśród których, sporo jest tych zadowolonych z życia.
Uśmiech zaraża innych, więc gdy w pracy koledzy/koleżanki mają poczucie humoru, są zadowoleni, możesz poczuć się lepiej. Podobnie jest w sąsiedztwie. Spotykając pozytywne osoby, poprawia się humor. Satysfakcjonujące kontakty społeczne sprzyjają zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i fizycznemu. Dzieje się tak dlatego, że chronią  przed samotnością i stresem, dają poczucie kompetencji i przynależności, przynoszą radość. Warto więc o nie zadbać.

Radość się rozprzestrzenia

Pozytywne uczucia rozprzestrzeniają się, bo uśmiech zaraża. Dlatego warto być w grupie szczęśliwych ludzi.  Zdaniem badaczy osoby otoczone wieloma zadowolonymi, z większym prawdopodobieństwem będą tacy w przyszłości. Dotyczy to każdego środowiska, nie tylko rodzinnego i sąsiedzkiego. Potwierdza się stare porzekadło – z kim przestajesz, takim się stajesz.

Grupa a nawyki

Ludzie nieustannie oddziałują na siebie nawzajem emocjonalnie. Jeśli są to pozytywne zachowania, przynoszą dobre skutki. Niestety, nie zawsze tak jest. Człowiek lubi też przejmować od innych ich zachowania i przyzwyczajenia – zarówno korzystne, jak i te szkodliwe. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ludzie mają tendencję do przejmowania się opinią innych członków grupy, z którą się identyfikują. Na taki wpływ, jak twierdzą specjaliści, szczególnie podatne są nastolatki. W tym wieku mózg stara się jak najlepiej dopasować do społecznych zasad panujących w otoczeniu i m.in. tzw. układ nagrody staję się szczególnie wrażliwy na pobudzenie.

Mechanizm działania nawyków

Młodym ludziom relatywnie łatwo jest uzależnić się od alkoholu, tytoniu, innych substancji, a także wytworzyć w sobie nawyki na przyszłość. Naturalnie, takie mechanizmy działają u różnych ludzi z różną siłą, ale co do zasady, trudno je pominąć. Można je jednak wykorzystać w korzystnych celach i otaczać się ludźmi z pozytywnymi wartościami i zachowaniami, którzy pomogą rozwinąć nawyki oraz sposoby myślenia, które będą pomagały rozwoju, współpracy z innymi, czy osiąganiu celów.
źródło: zdrowie.pap